Partij voor de Dieren roept op tot verzet tegen een voor boeren, dieren en milieu scha­de­lijke vrij­han­dels­verdrag met Zuid-Amerika


25 juni 2019

Het lijkt erop dat de onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie (EU) en Zuid-Amerika in een stroomversnelling zijn gekomen. Dit zogenaamde Mercosur-verdrag maakt het mogelijk voor de EU om onder andere veel goedkoop vlees uit bijvoorbeeld Brazilië te importeren. Maar dat zou een ramp betekenen voor dieren, milieu, natuur én Europese boeren. In Nederland leidt de Partij voor de Dieren (PvdD) het verzet tegen dit vrijhandelsakkoord.

PvdD Tweede Kamerlid Esther Ouwehand in debat over Mercosur-deal.

Het is mogelijk dat eind deze maand al een definitief akkoord afgesloten wordt tussen de EU en vier Zuid-Amerikaanse landen (de zogenaamde Mercosur-landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay). Als de deal doorgaat, worden de importtarieven voor onder meer vlees, suiker, tarwe en ethanol flink verlaagd.

Ramp voor klimaat, dier, natuur en milieu

Het vlees wordt in de Mercosur-landen onder veel lagere dierenwelzijns- en milieustandaarden geproduceerd dan in de EU. In die landen gelden ook lagere standaarden voor gebruik van landbouwgif.

De negatieve impact van grootschalige veehouderij op het klimaat, natuur en milieu is enorm. De veehouderij in Brazilië is nu al verantwoordelijk voor tachtig procent van de ontbossing. In 2016 verdween een areaal oerbos zo groot als Zwitserland. De verwachting is dat het Mercosur-verdrag die impact alleen zal verergeren, met alle gevolgen van dien voor dieren en kwetsbare natuur.

Nederlandse Partij voor de Dieren leidt het verzet

Ouwehand: “Het Mercosur-verdrag is het grootste vrijhandelsakkoord ooit. Tussen de EU en o.a. Brazilië, waar president Bolsonaro heeft gezegd het regenwoud en de mensenrechten op te willen offeren voor de productie van goedkoop rundvlees en veevoer. Waar weer tientallen gifstoffen zijn toegestaan die allang verboden waren. De Partij voor de Dieren verzet zich met hand en tand tegen deze verwoestende deal. Inmiddels hebben we bijna de hele oppositie mee in ons verzet. Nu moeten de regeringspartijen lef tonen.”

De Partij voor de Dieren staat er niet alleen voor: natuur-, milieu- en mensenrechtenorganisaties zijn ook tegen het verdrag. Zelfs de Europese landbouwkoepel Copa-Cogeca – die normaal gesproken altijd lijnrecht tegenover de Partij voor de Dieren staat- voert strijd om het Mercosur-verdrag tegen te houden. De regeringen van Ierland, Polen, België en Frankrijk hebben ook zorgen geuit over het verdrag. Ten slotte maken ook consumentenorganisaties zich ernstig zorgen gezien de vele schandalen rond de Zuid-Amerikaanse landbouwproducten: bij controles werden onder andere salmonella en chemicaliën in vlees ontdekt.