Partito Anima­lista Italiano


Italy

“Partito Animalista Italiano” (Italyan Hayvan Partisi) hayvan haklarını korumak, hayvan haklarına ve çevreye saygılı bir toplum oluşturmak için dernekler ve parlemento ile işbirliği içerisinde çalışmak amacıyla kurulmuştur.