Partito Anima­lista Italiano


Italy

„Partito Animalista Italiano“ (Talijanska stranka životinja) osnovana je radi obrane prava životinja i rada u institucijama i parlamentima kako bi izgradila novo društvo koje može poštivati prava životinja i okoliš.