İspanya Hayvan Hakları Partisi seçim­lerden karlı çıktı


30 Nisan 2019

İspanya Hayvan Hakları Partisi PACMA, geçtiğimiz Pazar günü yapılan seçimlerden yine karla çıktı. İspanya’nın hiç de adil olmayan seçim sistemi nedeniyle aldığı binlerce oya rağmen yine mecliste temsil hakkı elde edemedi. Ancak PACMA yapılan anket sonuçlarına göre Avrupa Parlementosu seçimleri için iki temsilci edinecek gibi görünüyor. Diğer Avrupa ülkelerinde de hayvan hakları konsundaki politik hareketlilik büyüyerek artmakta ve partiler gelecek Avrupa seçimleri için işbirliği içerisinde çelişmalarını sürdürüyorlar.

PACMA Pazar günü toplamda 312.299 oy aldı. 2016’da aldığı 286.702 oya kıyasla büyüdüğünü görmek mümkün. PACMA’nın elde ettiği bu sonuç hayvan hakları ve çevre politikalarının uluslararası alandaki giderek büyüyen başarısına bir kanıt. Tüm dünyada bu çeşit partilerin sayısı artıyor ve Hollanda, Portekiz, İngiltere, Almanya ve Avustralya’da millet vekilleri ile mecliste temsil ediliyorlar.

Çarpık seçim sistemi

Alınan yüzbinlerce oya rağmen PACMA İspanyol millet meclisinde temsil hakkı elde edemedi. Bu 52 seçim bölgesi olan İspanya’nın seçim sisteminin çarpıklığından kaynaklanıyor. Bir seçim bölgesinde minimal %3 baraj sistemi uygulanıyor. Bölgelerin büyüklüğü ve seçmen sayısı çok çeşitlilik gösteriyor. Yaşayan sayısı az olan bölgeler delege çıkartılması konusunda avantajlı çıkıyor. Bus sistem sonucunda kırsal kesimlerin temsilci sayısı, yoğun yaşanan yerlere kıyasla çok daha fazla oluyor bu sisteme göre.

Mesela Madrid’de bir partinin 1 temsilci çıkartması için 100.000 oy alması gerekirken, Soria bölgesinde temsilci çıkartmak için gerekli oy syısı 25.000. Yani Soria’daki bir oy, Madrid’deki 4 oya bedel. Bu sistem nedeniyle toplamda 105.306 oy alan Navarra Suma (N+) partisi meclite 2 temsilciyle yer alırken ondan neredeyse üç kat fazla oy alan PACMa bu baraj nedeniyle mecliste temsil edilemiyor.

Bu değerlendirmeye bakacak olursak, PACMA’dan daha az oy alan 5 partinin İspanya millet meclisinde temsil hakkı elde ettiğini görüyoruz.

Animal Politics EU - AB Hayvan Politikaları

PACMA 26 Mayıs’ta Avrupa Parlamentosu seçimlerine de katılıyor. Bu seçimlerde İspanya’daki seçim barajı ve seçim bölgesi uygulaması yok. Bu nedenle PACMA bu seçimlere eşit haklarla girecek ve temsilci çıkartma yarışında eşit başlamış olacak. Anket sonuçları Avrupa Parlamentosu için 2 koltuk gösteriyor.

PACMA yıllardır perde arkasından dünyadaki diğer kardeş partiler için çalışma yapmakta. Hayvan haklarını savunan, eşit haklara dayalı, sürdürülebilir bir gelecek için çalışan bu partilerden onbir tanesi bu sene Avrupa Parlamentosu seçimleri için el ele çalışmaktalar. Bu çaılşmaları “Animal Politics EU- AB Hayvan Politikaları” adı altında sürdürüyorlar ve geçtiğimiz günlerde müşterek bir manifesto yayınladılar. Bu harekette İspanyol PACMA’nın yanı sıra Hollanda’da Hayvanları Koruma Partisi, İsveç’ten Djurens Parti, İtalya’dan Partito Animalista Italiano, Fransa’dan Parti Animaliste, Belçika’dan DierAnimal, Kıbrıs’tan Animal Party Cyprus, Almanya’dan Partei Mensch Umwelt Tierschutz, Finlandiya’dan EOP, İngiltere’den Animal Welfare Party, Potekiz’den PAN yer alıyor.

Bu hareket Mayıs’ta yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerinden yine başarıyla çıkmayı planlıyor.

İlgili kurum