Hollanda Hayvanları Koruma Parti­si’nin Avrupa çapındaki başarısı: bağımsız araştırma ve tarımsal ilaçların geliş­ti­ril­mesinde hayvan­ların kullanıldığı testlere son


22 Ocak 2019

Avrupa Parlementosu’nun büyük çoğunluğu geçtiğimiz hafta özel Tarım İlaçları Komisyonu’nun verdiği tavisyeleri onayladı. Hollanda Hayvanları Koruma Partisi, içinde bulunduğu komisyona daha az zehir, daha fazla şeffaflık ve bağımsızlık ve zirai zehirlerin test aşamasında hayvanların kullanılmasına bir son verilmesi konularında tavsiyelerinde bulundu.


Hollanda Hayvanları Koruma Partisi Avrupa Parlementeri Anja Hazekamp

Avrupa Parlementosu, Tarım İlaçları Komisyonu’nun verdiği tavsiyelere dayanarak Avrupa’nın tarım ilaçlarının güvenliği konusunda daha şeffaf ve endüstriden bağımsız olarak kararlar vermesi gerektiği konusuna oybirliği ile kanaat getirdi. Ayrıca daha az zehir kullanılması gerektiğine ve kimyasal olmayan ilaçların araştırma ve geliştirilmesine daha fazla ödenek ayrılmasına da karar verdi. Zehirli tarım ilaçlarının okul, park ve çocuk bahçesi gibi kamuya açık alanlarda kullanılmasının da yasaklanması gerektiği belirtildi.

Glifosat
Bu özel Tarım İlaçları Komisyonu, tarımsal zehir glifosatın Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanserojen olduğunun kanıtlanmasına rağmen AB tarafından onaylanması sonucunda kurulmuştu. Komisyon Hollanda Hayvanları Koruma Partisi Avrupa Parlementeri Anja Hazekamp’ın öncülüğünde kuruldu. Komisyonda da aktif olarak yer alan Hazekamp, komisyonun araştırma konusunda da çok titizlikle hareket ettiğinden emin oldu.

Komisyondaki uzmanların şimdiki görevi, AB bünyesindeki kuruluşların glifosatın kanserojen etkilerinin araştırılması konusunda gereken özeni gösterip göstermediklerinı etraflıca incelemek ve bir karara varmak olacak. Daha önce AB bünyesindeki kuruluşların bağımsız bir araştırma yapmadıkları, aksine bu tarımsal zehiri üreten firmaların kendi yaptıkları 500 sayfalık sahte araştırma raporlarından, amacı halkı yanıltmak olacak şekilde kopyaladıkları ortaya çıkmıştı.

Avrupa Parlementeri Anja Hazekamp, Tarım İlaçları Komisyonunun zirai ilaçların geleceğinin iyileştirilmesi için doğru tavsiyelerde bulunacağına inanıyor. Hazekamp “Mosanto gibi tarım ilacı üreten firmalardan uzak durulmalı ve kendi yaptıkları araştırmaları bize kabul ettirmelerine izin verilmemeli. Ayrıca araştırmacılar da önemli buldukları konular hakkında daha net olmalı ve gizli çıkarların önüne geçilmeli. Bunlar glifosatta yapılan hataların yapılmasını azaltan tavsiyelerden bazıları.” diye belirtiyor.

Hollanda Hayvanları Koruma Partisi’ne göre Tarım İlaçları Komisyonu, glifosatın haksız yere onaylanması konusu ile tüm ilişkisini kesmeli. Hazekamp “Akademik intihal uzmanları, AB bünyesindeki kuruluşların glifosatın güvenirliği konusunda geçersiz değerlendirme yaptıklarını aksi iddia edilemez bir şekilde kanıtladılar. Zehir hakkındaki en büyük şüphe hala ortada. İhtiyatlılık prensipi bu durumda geçerliliğini korumalı: güvenilirliği garanti edilemeyen bir ürün gıdalarımızda ve çevremizde bulunmamalı. Glifosat piyasadan kaldırılmalı” diye konuştu.

Hayvanlar üzerinde zehir test etmeye son

Hazekamp komisyonun gündemine hayvanların kullanıldığı deneylere son verilip başka metotlara yönlenilmesi gerektiğini de aldı. Hayvanların, zehirin zararsız olduğunu kanıtlayan sözde deneylerde kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Tarım İlaçları Komisyonu ayrıca, hayvanların kullanılmadığı metotlara yönlenilmesi gerektiğini de dile getirdi ve Avrupa Komisyonu bu konuya olumlu cevap verdi.