Europees succes Partij voor de Dieren: onaf­han­kelijk onderzoek en geen dier­proeven bij testen land­bouwgif


22 januari 2019

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft vorige week de aanbevelingen van de speciale pesticidencommissie goedgekeurd. De Nederlandse Partij voor de Dieren nam zitting in de commissie en zorgde voor scherpe aanbevelingen van de commissie: minder gif, méér trans­pa­rantie en onaf­han­ke­lijkheid en een einde aan dierproeven om veiligheid van landbouwgif te beoordelen.


Partij voor de Dieren Europarlementariër Anja Hazekamp

Het Europees Parlement stemde in met de aanbeveling van de pesticidencommissie dat Europa transparanter en onafhankelijker van de industrie moet bepalen of landbouwgif veilig is voor gebruik. Daarnaast moet er minder gif gebruikt worden en moet er meer geld naar niet-chemische alternatieven voor landbouwgif. Gebruik van landbouwgif op openbare plaatsen, zoals parken, scholen en speelplaatsen, moet verboden worden.

Glyfosaat
De speciale pesticidencommissie werd opgericht na de omstreden EU-goedkeuring van het landbouwgif glyfosaat, dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waarschijnlijk kankerverwekkend is. Partij voor de Dieren Europarlementariër Anja Hazekamp was een van de initiatiefnemers van de commissie en nam daar ook zitting in. Daardoor kon ze ervoor zorgen dat de commissie kritisch en zorgvuldig onderzoek deed.

Experts moeten van de speciale commissie nu opnieuw gaan beoordelen of de EU-instanties hun werk wel goed gedaan hebben bij het beoordelen van de kankerverwekkende eigenschappen van glyfosaat. Eerder werd bekend dat de EU-instituten bij het beoordelen van de gezondheidseffecten van glyfosaat geen onafhankelijk onderzoek deden, maar meer dan 500 pagina’s op een misleidende manier overnamen van studies die door gifproducenten zelf zijn uitgevoerd.

Europarlementariër Anja Hazekamp vindt dat de pesticidencommissie goede aanbevelingen doet om de beoordeling van gif in de toekomst te verbeteren. “Gifproducenten als Monsanto moeten meer op afstand worden gehouden en mogen niet zelf alle onderzoeken aanleveren. Ook moeten wetenschappers duidelijker zijn over hun belangen, om te voorkomen dat ze een dubbele agenda hebben. Dat zijn aanbevelingen die het risico op een onbetrouwbare beoordeling, zoals bij glyfosaat, verkleinen,” zegt Hazekamp.

Wat de Partij voor de Dieren betreft had de pesticidencommissie daarnaast nog meer afstand moeten nemen van de onterechte goedkeuring van glyfosaat. “Plagiaatexperts hebben onomstotelijk en feitelijk bewezen dat de EU-instanties geen geldige veiligheidsbeoordeling hebben geleverd die de goedkeuring van glyfosaat rechtvaardigt. De ernstige twijfel over het gif blijft dus bestaan. Dan moet het voorzorgsbeginsel gelden: een product waarvan de veiligheid niet gegarandeerd is, hoort niet thuis op ons voedsel of in het milieu. Glyfosaat moet van de markt gehaald worden,” aldus Hazekamp.

Geen gif testen op dieren

Het parlementslid is verder blij dat haar voorstellen om dierproeven te vervangen door andere methoden door de pesticidencommissie zijn overgenomen. “Dieren mogen niet worden misbruikt om de zogenaamde veiligheid van gif aan te tonen. Op initiatief van de Partij voor de Dieren roept de pesticidencommissie dan ook op tot gebruik van dierproefvrije testmethodes en het Europees Parlement heeft daar nu terecht mee ingestemd.”