Succes la nivel european pentru Partidul pentru Animale: cercetări inde­pen­dente și fără expe­ri­mente pe animale pentru testarea otrăvu­rilor agricole


22 ianuarie 2019

Last week, a majority of the European Parliament endorsed recommendations from the special committee on pesticides. The Dutch Party for the Animals took a seat in the committee, providing it with critical recommendations: less chemicals, more transparency and independence and no more animal testing to assess the safety of agricultural chemicals.


Party for the Animals MEP Anja Hazekamp

The European Parliament adopted the committee’s recommendation that Europe should be more transparent and independent from industry in their assessment of the safety of agricultural chemicals. In addition, the amount of agrochemicals used should be reduced and more money should be made available for non-chemical alternatives. The use of agrochemicals in public places such as parks, schools and playgrounds should be prohibited.

Glyphosate

The special committee on pesticides was established after the controversial EU approval of agricultural chemical glyphosate, which, according to the World Health Organisation, is potentially carcinogenic. One of the committee’s initiators was MEP Anja Hazekamp, who also took a seat in the committee, allowing her to make sure that research was conducted critically and thoroughly.

The special committee wants experts to reassess whether the EU institutions did their work properly, when they assessed the carcinogenic properties of glyphosate. Some time ago, it became clear that rather than carrying out an independent investigation into the health effects of glyphosate, the EU institutions copied over 500 pages from studies conducted by the producers of agrochemicals themselves.

According to MEP Anja Hazekamp, the committee on pesticides has made good recommendations to improve the assessment of agrochemicals in the future: “Producers of chemicals such as Monsanto should be kept at a distance and shouldn’t be allowed to deliver all of the research themselves. Also, scientists should be clearer on their interests in order to prevent any hidden agendas. Those are recommendations that will reduce the risk of unreliable assessments, like with glyphosate.”

As far as the Party for the Animals is concerned, the committee on pesticides should have distanced itself more from the unjustified approval of glyphosate. Hazekamp: “Plagiarism experts have factually and unequivocally proven that the EU institutions have not provided a valid safety assessment that justifies the approval of glyphosate. Serious doubts about the chemical remain. In such cases, the precautionary principle must apply: when a product’s safety is not guaranteed, it has no place in our food or in the environment. Glyphosate should be withdrawn from the market.”

No more animal testing for agrochemicals

Hazekamp is also pleased that her proposal to replace animal testing with other methods was accepted by the committee. “Animals should not be used to demonstrate the so-called safety of chemicals. That is why, on the initiative of the Party for the Animals, the committee on pesticides has called for the use of non-animal test methods, and the European Parliament has rightly agreed.”

Majoritatea Parlamentului European a aprobat săptămâna trecută recomandările Comitetului special pentru pesticide. Partidul pentru Animale neerlandez a participat la comitet și a emis recomandări stricte: mai puține substanțe otrăvitoare, mai multă transparență și independență și oprirea experimentelor pe animale pentru determinarea siguranței otrăvurilor agricole.


Europarlamentarul Anja Hazekamp pentru Partidul pentru Animale

Parlamentul European a fost de acord cu recomandările Comitetului pentru pesticide conform cărora Europa ar trebui să determine în mod mai transparent și independent de industrie dacă otrăvurile agricole pot fi utilizate în siguranță. În plus, ar trebui să se utilizeze mai puține otrăvuri și ar trebui investiți mai mulți bani în alternative non-chimice. Trebuie interzisă utilizarea otrăvurilor agricole în spații publice precum parcuri, școli și locuri de joacă.

Glifosat
Comitetul special pentru pesticide s-a întrunit în urma aprobării controversate din partea UE a substanței agricole glifosat, pe care Organizația Mondială a Sănătății o consideră drept posibil cancerigenă. Europarlamentarul din partea Partidului pentru Animale, Anja Hazekamp, a fost unul dintre inițiatorii comitetului și a participat de asemenea la întrunire. Astfel s-a putut asigura că comitetul a realizat o cercetare critică și atentă.

Experții comitetului special trebuie acum să reevalueze dacă autoritățile UE au evaluat în mod corespunzător proprietățile cancerigene ale glifosatului. Anterior s-a anunțat că la evaluarea efectelor glifosatului asupra sănătății, instituțiile UE nu au realizat cercetări independente, ci au utilizat peste 500 de pagini de studii realizate în mod înșelător chiar de producătorii otrăvurilor.

Europarlamentarul Anja Hazekamp consideră că acest comitet pentru pesticide emite recomandări adecvate pentru îmbunătățirea viitoare a evaluării otrăvurilor. „Producătorii de substanțe otrăvitoare, cum ar fi Monsanto, ar trebui ținuți mai la distanță și nu ar trebui să aibă voie să realizeze ei înșiși toate studiile. Cercetătorii trebuie de asemenea să-și exprime mai clar interesele pentru a evita suspiciunea că ar avea planuri ascunse. Aceste recomandări reduc riscul asociat unei evaluări nefiabile, așa cum a fost în cazul glifosatului”, declară Hazekamp.

În opinia Partidului pentru Animale, comitetul pentru pesticide ar fi trebuit de asemenea să se distanțeze mai mult de aprobarea nejustificată a glifosatului. „Experții în plagiat au demonstrat în mod concludent și concret că autoritățile UE nu au furnizat o evaluare validă privind siguranța care să justifice aprobarea glifosatului. Astfel, există în continuare îndoieli serioase privind substanța otrăvitoare. Trebuie să se aplice principiul precauției: un produs al cărei siguranță nu este garantată nu are ce căuta în alimentația noastră sau în mediul înconjurător. Glifosatul trebuie retras de pe piață”, spune Hazekamp.

Fără experimente pe animale pentru testarea substanțelor otrăvitoare

Anja Hazekamp este de asemenea încântată că propunerile sale de a înlocui experimentele pe animale cu alte metode au fost adoptate de către Comitetul pentru pesticide. „Animalele nu trebuie supuse abuzurilor pentru a demonstra așa-numita siguranță a otrăvurilor. La inițiativa Partidului pentru Animale, Comitetul pentru pesticide solicită utilizarea unor metode alternative de testare a otrăvurilor, iar Parlamentul European și-a exprimat acum acordul în acest sens.”