Hollanda Hayvanları Koruma Partisi, Meclis Görüş­me­lerine Başkanlık Etti


6 Haziran 2017

6 Haziran günü PvdD milletvekili Esther Ouwehand Meclis toplantısına başkanlık etti. Dünyada ilk defa hayvan hakları savunucusu bir parti, bir meclis toplantısını başkan yardımcısı olarak yönetti.

Hollanda Meclis Başkanı’nın görevi tartışmaları yönetmek, başlangıç ve kapanış toplantılarına karar vermek ve tartışmalar sırasında kimin söz alacağını belirlemektir. Milletvekilleri birbirleri ile direkt olarak konuşmazlar, bunu meclis başkanı aracılığı ile yaparlar. Böylelikle mecliste ateşli ve kişisel tartışmaların önüne geçilmiş olunur.

Milletvekili Esther Ouwehand meclis görüşmelerine başkanlık etti. Fotoğraf: Hans Kouwenhoven.

Hayvanları Koruma Partisi dünyada, kısa vadeli insan değerlerini hedef almayan, bütün yeryüzünü ve yeryüzünde yașayan canlıları göz önünde bulunduran ilk siyasi partidir.

Partimiz dünyada siyaset ve kamuda hayvan hakları, doğa ve çevre için mücadele eden hareketin bir parçasıdır. Hayvan hakları partileri hali hazırda Hollanda, Portekiz, Almanya ve Avustralya’da mecliste temsil edilmektedir ve birçok ülkede de hayvanları koruma partileri kurulmuştur veya kurulma yolundadır.

The Hague, 06 June 2017 | Member of Parliament Esther Ouwehand chaired the parliamentary debates in the Dutch Lower House today. Being the deputy Speaker of a national parliament is a global premier for any member of an animal welfare party worldwide.

The Dutch Speaker of the House of Representatives leads the parliamentary debates of the House, which includes opening and closing the meetings and determining who speaks during the debate. Members of the House and government representatives never speak directly to each other but always through a Speaker. This way, the House avoids heated and personal debates between members.

Member of Parliament Esther Ouwehand chairs the parliamentary debates in the Dutch Lower House. Photo credits: Hans Kouwenhoven

The Party for the Animals is the first political party in the world that does not put the short-term interests of man in the pivotal position, but the entire planet and all her inhabitants instead.

The Party for the Animals forms an integral part of an international and growing movement of people and parties working for the rights of animals, nature and the environment in politics and public administration. The Netherlands, Portugal, Germany and Australia already have active representatives of parties for the animals, in many other countries, parties for animals have been founded or are in formation.