Partij voor de Dieren levert voor­zitter van Tweede Kamer


6 juni 2017

Op 6 juni leidde PvdD-Tweede Kamerlid Esther Ouwehand de plenaire vergaderingen in de Tweede Kamer. Dit was de eerste keer wereldwijd dat een partijlid van een partij voor dieren fungeerde als plaatsvervangend voorzitter van een nationaal parlement.

De Tweede Kamervoorzitter in Nederland leidt de plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer, wat onder andere inhoudt dat hij of zij de vergadering opent en sluit en bepaalt wie er tijdens het debat mag spreken. De leden van de Tweede Kamer en de ministers en staatssecretarissen spreken nooit direct tegen elkaar, maar altijd via de voorzitter. Op deze manier wordt een verhit en persoonlijk debat tussen Kamerleden voorkomen.

Kamerlid Esther Ouwehand leidt de plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer. Foto: Hans Kouwenhoven

De Partij voor de Dieren is de eerste politieke partij ter wereld die niet de kortetermijnbelangen van de mens centraal stelt, maar de gehele planeet en al haar bewoners.

De Partij voor de Dieren maakt onderdeel uit van een internationale groeiende beweging van mensen en partijen die zich inzetten voor de rechten van dier, natuur en milieu in de politiek en openbare besturen. In Nederland, Portugal, Duitsland en Australië zijn al volksvertegenwoordigers van partijen voor dieren actief en in veel andere landen zijn partijen voor dieren gevestigd of in oprichting.

The Hague, 06 June 2017 | Member of Parliament Esther Ouwehand chaired the parliamentary debates in the Dutch Lower House today. Being the deputy Speaker of a national parliament is a global premier for any member of an animal welfare party worldwide.

The Dutch Speaker of the House of Representatives leads the parliamentary debates of the House, which includes opening and closing the meetings and determining who speaks during the debate. Members of the House and government representatives never speak directly to each other but always through a Speaker. This way, the House avoids heated and personal debates between members.

Member of Parliament Esther Ouwehand chairs the parliamentary debates in the Dutch Lower House. Photo credits: Hans Kouwenhoven

The Party for the Animals is the first political party in the world that does not put the short-term interests of man in the pivotal position, but the entire planet and all her inhabitants instead.

The Party for the Animals forms an integral part of an international and growing movement of people and parties working for the rights of animals, nature and the environment in politics and public administration. The Netherlands, Portugal, Germany and Australia already have active representatives of parties for the animals, in many other countries, parties for animals have been founded or are in formation.