Stranka za životinje presjeda Zastup­nički dom u Nizo­zemskoj


6 lipnja 2017

Dana 6. lipnja članica je parlamenta iz Stranke za životinje, Esther Ouwehand, presjedala parlamentarnim raspravama u nizozemskom Donjem domu. Biti glavni govornik državnog parlamenta je globalna premijera za bilo kojeg člana stranke za životinje diljem svijeta.

Nizozemski predsjednik Zastupničkog doma vodi parlamentarne rasprave u Domu, što također uključuje uvodnu i završnu riječ i određivanje prava govora tokom rasprave. Članovi Doma i vladini predstavnici nikad izravno ne razgovaraju jedni s drugima već preko predsjednika. Ovim putem Dom izbjegava osobne rasprave između članova.

Članica parlamenta Esther Ouwehand presjeda parlamentarne rasprave u nizozemskom Donjem domu. Fotografija: Hans Kouwenhoven

Stranka za životinje je prva politička stranka u svijetu koja nije zainteresirana za kratkoročne potrebe čovjeka, već u središte postavlja čitavu planetu i sve njezine stanovnike.

Stranka za životinje tvori sastavni dio internacionalnog rastućeg pokreta ljudi i stranaka koje rade za prava životinja, prirode i okoliša u politici i političkoj administraciji. Nizozemska, Portugal, Njemačka i Australija već imaju aktivne predstavnike stranaka za životinje, dok su u drugim zemljama takve stranke osnovane ili su u procesu osnutka.

The Hague, 06 June 2017 | Member of Parliament Esther Ouwehand chaired the parliamentary debates in the Dutch Lower House today. Being the deputy Speaker of a national parliament is a global premier for any member of an animal welfare party worldwide.

The Dutch Speaker of the House of Representatives leads the parliamentary debates of the House, which includes opening and closing the meetings and determining who speaks during the debate. Members of the House and government representatives never speak directly to each other but always through a Speaker. This way, the House avoids heated and personal debates between members.

Member of Parliament Esther Ouwehand chairs the parliamentary debates in the Dutch Lower House. Photo credits: Hans Kouwenhoven

The Party for the Animals is the first political party in the world that does not put the short-term interests of man in the pivotal position, but the entire planet and all her inhabitants instead.

The Party for the Animals forms an integral part of an international and growing movement of people and parties working for the rights of animals, nature and the environment in politics and public administration. The Netherlands, Portugal, Germany and Australia already have active representatives of parties for the animals, in many other countries, parties for animals have been founded or are in formation.