Partidul pentru Animale prezi­dează în Camera Infe­rioară a Parla­men­tului din Țările de Jos


6 iunie 2017

În data de 6 iunie, deputatul Partidului pentru Animale, Esther Ouwehand, a prezidat dezbaterile parlamentare din Camera Inferioară a Parlamentului neerlandez. Având calitate de vicepreședinte al unui Parlament național este o premieră globală pentru orice membru al unui partid pentru bunăstarea animalelor din întreaga lume.

Președintele neerlandez al Camerei Inferioare conduce dezbaterile parlamentare ale Camerei, ceea ce include deschiderea și închiderea ședințelor, precum și alegerea celor care vorbesc în timpul dezbaterii. Membrii Camerei și reprezentanții guvernului nu vorbesc niciodată direct unul cu celălalt, ci întotdeauna prin intermediul unui Președinte. În acest fel, Camera Inferioară evită dezbateri aprinse și personale între membri.

Parlamentarul Esther Ouwehand prezidează dezbaterile parlamentare din cadrul Camerei Inferioare a Parlamentului neerlandez. Foto: Hans Kouwenhoven

Partidul pentru Animale este primul partid politic din lume care nu acordă o poziție centrală intereselor pe termen scurt ale omului, ci întregii planete și tuturor locuitorilor ei.

Partidul pentru Animale este parte integrantă a unei mișcări internaționale în creștere, mișcare a oamenilor și a partidelor care lucrează pentru drepturile animalelor, naturii și mediului în politică și în administrația publică.Olanda, Portugalia, Germania și Australia au deja reprezentanți activi ai partidelor pentru animale, iar în multe alte țări, partide pentru animale au fost înființate sau sunt în formare.

The Hague, 06 June 2017 | Member of Parliament Esther Ouwehand chaired the parliamentary debates in the Dutch Lower House today. Being the deputy Speaker of a national parliament is a global premier for any member of an animal welfare party worldwide.

The Dutch Speaker of the House of Representatives leads the parliamentary debates of the House, which includes opening and closing the meetings and determining who speaks during the debate. Members of the House and government representatives never speak directly to each other but always through a Speaker. This way, the House avoids heated and personal debates between members.

Member of Parliament Esther Ouwehand chairs the parliamentary debates in the Dutch Lower House. Photo credits: Hans Kouwenhoven

The Party for the Animals is the first political party in the world that does not put the short-term interests of man in the pivotal position, but the entire planet and all her inhabitants instead.

The Party for the Animals forms an integral part of an international and growing movement of people and parties working for the rights of animals, nature and the environment in politics and public administration. The Netherlands, Portugal, Germany and Australia already have active representatives of parties for the animals, in many other countries, parties for animals have been founded or are in formation.