Tarihe geçecek zafer: Hollanda Hayvanları Koruma Parti­si’nin çabaları sonucunda canlı hayvan nakliyesi konusunda Avrupa Parla­mentosu soruşturması


24 Haziran 2020

Geçtiğimiz Cuma günü, Avrupa Parlamentosu'nun büyük çoğunluğu Hollanda Hayvanları Koruma Partisi'nin canlı hayvan nakli sırasında gerçekleşen ciddi suistimallere ilişkin bir meclis soruşturma komisyonu oluşturulması talebini destekledi. Tarihte ilk kez, hayvan refahı konusunda Avrupa parlamentosu soruşturması yapılacaktır. Avrupa Parlamentosu üyesi Anja Hazekamp, ​​"Bu komisyon Avrupa'da her gün canlı olarak korkunç koşullarda nakledilen milyonlarca hayvanın acılarına son verebilir." diye konuştu.

Videoyu izlemeden önce çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir

Avrupa Parlamentosu üyesi Anja Hazekamp, ​​hayvan taşımacılığı sırasında Avrupa kurallarının nasıl ihlal edildiğine dikkat çekiyor.

Hazekamp, bu soruşturma komitesi önerisini, hayvanların nakliye sırasında maruz kaldığı korkunç gerçekleri belgeleyen raporların giderek artması sonucunda getirdi. Hazekamp bunlara ek olarak birkaç Avrupa limanını da ziyaret etti. “Hayvanlar aşırı yüksek ısılarda, eziyet edilerek ve nakliye için kesinlikle uygun olmayan “korku” gemilerine yüklenmekteler. Bu meclis soruşturma komitesi, nasıl olup da tekrar tekrar yasadışı koşullar altında gerçekleşen hayvan nakilleri için izin alınmasının mümkün kılındığını derinlemesine araştıracak. Tüm AB ülkelerinin kurallara uymasını istiyoruz. Ayrıca aşırı (sıcak) hava koşullarında ve Avrupa dışındaki ülkelere haftalarca süren hayvan taşımacılığına son verilmesini sağlamak istiyoruz ”diye dile getiriyor Hazekamp.

Avrupa parlamento soruşturması nadir görülen bir durumdur. Avrupa Parlamentosu tarafından kurulan önceki soruşturma komiteleri Panama Belgeleri (2016), Dieselgate (2015) ve Deli Dana Hastalığı krizini (1996) araştırmıştır. Bu komitelerin tanık ve uzman çağırma ve ulusal ve Avrupa kamu hizmetlerinden belge isteme yetkisi bulunmaktadır. İşbirliği yapmayı reddeden AB ülkeleri, cezai takibat riski taşır.

Sebat eden kazanır
Hayvanları Koruma Partisi'nin geçen hafta elde ettiği tarihi zafer, yıllarca süren mücadele ve hazırlıkların bir sonucudur. Geçen yıl, yeni seçilen Avrupa Parlamentosu'nun ilk toplantı gününde Anja Hazekamp yeni atanan meslektaşlarını bir soruşturma komitesini desteklemeye çağırmıştı. Hazekamp "Şu anda Avrupa'daki hayvan taşımacılığı konusunda var olan kurallar aslında on beş yıldır var, ancak hayvanlar hâlâ düzgün bir şekilde korunamamaktadır," demişti. "Eziyet, aşırı sıcaklıklar, su, yiyecek, yer ve temiz hava eksikliği hala hayvanların karşılaştıkları sorunlardır."

Aynı yıl, Hayvanları Koruma Partisi, Avrupa Komisyonu'nu, Avrupa’dan doğru gemi ile hayvan nakillerinin büyük bir kısmının (çoğunlukla orta doğuya) gerçekleştiği Romanya'ya karşı ceza davası açmaya çağırmıştı. Romanya'da hayvan taşımacılığına ilişkin Avrupa kurallarının gerçekten sistematik bir şekilde ihlal edildiği gerçeği, Avrupa Komisyonu tarafından bu çağrı nedeniyle başlatılan ve yürütülen yürütülen resmi kontrolle bu bahar doğrulanmıştı.

Bu senenin bahar aylarının başında, Hayvanları Koruma Partisi bu parlamento soruşturması önerisini sunabilmek için yeterince destek toplamıştı ve daha önce ertelenen bu öneri nihayet oylandı. 689 oydan 605'ini alarak büyük çoğunlukla bu soruşturma komitesi onaylandı ve canlı hayvan nakilleri konusu nihayet siyasi gündemde yüksek bir sıraya alındı. Hazekamp, ​​"Bu tür nakillerin bir daha asla gerçekleşmeyeceği bir Avrupa'ya doğru önemli bir adım" diyor. "Hayvanlar yeterince uzun süre beklediler ve eziyet gördüler, harekete geçmenin zamanı gelmiştir!"

Neyi temsil ediyoruz

Hayvan hakları