Histo­rische over­winning: Europese parle­men­taire enquête naar dier­trans­porten dankzij Partij voor de Dieren


24 juni 2020

Afgelopen vrijdag stemde een ruime meerderheid van het Europees Parlement vóór het verzoek van de Nederlandse Partij voor de Dieren om een parlementaire enquêtecommissie in te stellen naar ernstige misstanden bij diertransporten. Voor het eerst in de geschiedenis wordt er daarmee een Europese parlementaire enquête gehouden naar dierenwelzijn. “Deze commissie kan een einde maken aan het gruwelijke lijden van de miljoenen dieren die elke dag levend op transport worden gesteld in Europa,” aldus Europarlementariër van de Partij voor de Dieren Anja Hazekamp.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Europarlementariër Anja Hazekamp toont schendingen van Europese regels rond diertransporten aan.

Hazekamp vroeg de enquêtecommissie aan na aanhoudende berichten over gruwelijke situaties waarin dieren terecht komen tijdens transport. Ook bezocht Hazekamp zelf verschillende Europese havens. “Dieren werden daar vervoerd bij extreme hitte, mishandeld en ingeladen op horrorschepen die totaal ongeschikt waren voor vervoer. Deze parlementaire enquêtecommissie gaat grondig onderzoeken hoe het kan dat steeds weer vergunningen worden gegeven voor diertransporten die plaatsvinden onder illegale omstandigheden. We willen ervoor zorgen dat alle EU-landen zich aan de regels houden en niet langer toestemming geven voor diertransporten bij extreem weer en voor wekenlange transporten naar landen buiten Europa,” aldus Hazekamp.

Een Europese parlementaire enquête komt niet vaak voor. Eerdere enquêtecommissies die door het Europees Parlement werden ingesteld, deden onderzoek naar de Panama Papers (2016), Dieselgate (2015) en de BSE-crisis (1996). Dergelijke commissies zijn bevoegd om getuigen en experts op te roepen en documenten bij nationale en Europese overheidsdiensten op te vragen. EU-landen die medewerking weigeren, riskeren een strafprocedure.

De aanhouder wint
De historische overwinning die de Partij voor de Dieren vorige week behaalde, is de kroon op een jarenlange strijd en voorbereiding. Vorig jaar al riep Anja Hazekamp, op de eerste vergaderdag van het toen nieuw verkozen Europees Parlement, haar zojuist aangetreden collega’s op om steun te geven aan een enquêtecommissie. “De huidige Europese regels voor diertransporten bestaan vijftien jaar, maar nog steeds worden dieren niet fatsoenlijk beschermd," zei Hazekamp toen. “Mishandelingen, extreme temperaturen en gebrek aan water, voedsel, ruimte en frisse lucht zijn aan de orde van de dag.”

In hetzelfde jaar riep de Partij voor de Dieren de Europese Commissie op tot een strafprocedure tegen Roemenië, waar een groot deel van de Europese diertransporten per schip vertrekt - in veel gevallen naar het Midden Oosten. Dat de Europese regels voor diertransport in Roemenië inderdaad stelselmatig worden overtreden, werd dit voorjaar bevestigd door de officiële controle die de Europese Commissie naar aanleiding van deze oproep liet uitvoeren.

Eerder dit voorjaar had de Partij voor de Dieren al voldoende steun verzameld om het voorstel tot parlementair onderzoek in te kunnen dienen, en daarover is - na eerder uitstel - nu eindelijk gestemd. Met een overweldigende meerderheid van 605 van de 689 stemmen is de enquêtecommissie goedgekeurd en staan de misstanden bij diertransporten nu eindelijk hoog op de politieke agenda. “Een belangrijke stap op weg naar een Europa waarin dit soort transporten nooit meer plaatsvinden”, aldus Hazekamp. “De dieren hebben lang genoeg gewacht en geleden, het is tijd voor actie!”

Waar we voor staan

Dierenrechten

Gerelateerde organisatie