Hayvan Poli­ti­kaları Dünya Konfe­ransı bilim adam­larını, girişim­cileri, akti­vistleri ve poli­tik­acıları bir araya getiriyor


7 Temmuz 2021

Online olarak yapılacak olan yaklaşan 'Dünyayı Çatal ve Bıçakla Kurtarmak' konferansında uzmanlar, politikacılar, STK'lar ve dünyanın her yerinden aktivistler mevcut gıda sistemimizin halk sağlığı, hayvanlar, çevre ve doğa üzerindeki etkisini inceleyecek. Pratik atölye çalışmaları ve ilham verici örneklerin sunumları da olası alternatifler ve değişim için etkili eylemler hakkında düşünmelerini sağlayacaktır.

Videoyu izlemeden önce çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir

Steve Cutts hazırladığı "A Viral Spiral" adlı kısa animasyonunda gıda sistemimiz, halk sağlığı ve hayvanlar, insanların ve gezegenimizin refahı arasındaki ilişkinin net bir resmini çiziyor.

Giderek daha fazla bilim insanı, sağlığımızı iyileştirmek, pandemik zoonotik hastalıkların (COVİD-19 gibi) yayılmasını önlemek ve yaşanabilir bir gezegeni korumak için gıda sistemini dönüştürmenin gerekli olduğunu doğrulamaktadır. Global Forest Watch, IPBES ve bilim adamlarının da gösterdiği gibi, yoğun et ve süt endüstrileri iklim değişikliğinin, ormanların yok edilmesinin ve biyolojik çeşitlilik kaybının başlıca nedenleri arasında yer alıyor ve hayvancılık endüstrisinde hayvanlara davranış şeklimiz sadece acımasız değil, aynı zamanda kelimenin tam anlamıyla mide bulandırıcıdır.

Geleceğimizi güvence altına almak, sağlıklı bir yaşamı ve geçim kaynaklarını sağlamak, doğa açısından zengin toprakları ve suları korumak, hayvanları yıkıcı bir endüstriden kurtarmak ve bu gezegende gelişen küresel bir topluluğu desteklemek için gıda sistemimizi yeniden şekillendirmememiz gerekiyor. Ve Hollanda Hayvanları Koruma Partisi'ne ve onun uluslararası kardeş partiler ağına göre, siyaset, sivil toplum örgütleri, iş dünyasının öncüleri ve aşağıdan yukarıya alınan tüm inisiyatiflerle işbirliği içerisinde gerekli değişikliğin yaratılmasında önemli bir rol oynuyor.

Dünyayı Çatal ve Bıçakla Kurtarmak – uluslararası
Hayvan hakları, doğa ve çevre konularında dünya çapında parlamentoda seçilen ve ilk ilk başarılı parti olan Hollanda Hayvanları Koruma Partisi sınırları aşan meseleler için uluslararası bir vakıf kurmuştur. Hayvan Politikaları Vakfı (APF), politika geliştirme ve bilinçlendirme yoluyla hayvan hakları, doğanın korunması ve iklim eylemlerinde olumlu bir değişiklik elde etmeye çalışan uluslararası bir insan, grup ve kuruluş ağına ilham vermeyi, inşa etmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, APF şimdi yıllık dünya konferansı kapsamında dünyanın her yerinden konuşmacılar ve katılımcılarla iki günlük konferanslar, pratik atölye çalışmaları ve etkileşimli ustalık sınıfları düzenliyor.

Program, gıda ve ekoloji, gıda ve pandemiler, lobicilik, taban inisiyatifleri, geçiş teorisi, siyasi savunuculuk ve iş dünyasının ve öncü girişimcilerin rolü üzerine uzman dersler ve pratik atölye çalışmaları ile doludur. Bitki bazlı gıda markalarından oluşan LIVEKINDLY kolektifine geçmeyi seçen Ünilever'in eski CEO'su olan ünlü girişimci Kees Kruythoff, Stop Ecocide International'ın kurucu ortağı ve yönetici direktörü Jojo Mehta ve Hollandalı MP Lammert van Raan ile birlikte konuşacaklar.

Diğer konuşmacılar arasında tıp doktoru ve kan yoluyla bulaşan hastalıklar profesörü Hans Zaaijer; Bitki Bazlı Beslenme Profesörü Shireen Kassam; Chatham House on Food and Climate Policy düşünce kuruluşundan araştırmacı Helen Harwatt; Lübnanlı Veganlardan hayvan aktivisti Seb Alex; ilk vegan hastanenin kurucusu Georges Hayek ve ‘Plant-based by default’un başlatıcısı ekonomist ve politikacı Henriëtte Prast gibi bir çok konuşmacı yer alacak. Ayrıca önde gelen uluslararası gıda bilinci organizasyonu Proveg International, etkili lobicilik üzerine bir ustalık sınıfı sunucak ve Hollanda HayvanlarI Koruma Partisi'nin parti lideri Esther Ouwehand, hayvan haklarını korumak amaçlı kurulan ilk siyasi partinin deneyimlerini paylaşacak.

Videoyu izlemeden önce çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir

2018'de Lübnan'da düzenlenen APF Dünya Konferansı izlenimi.

Konferansa kaydolun!
Konferans
10-11 Temmuz tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecektir. Başvuru, hayvan hakları, doğa ve çevre siyasi partilerinin temsilcilerinin yanı sıra hayvan refahı, doğa ve/veya çevre ve ekosistemlerimiz için çalışan kurum ve inisiyatiflerin temsilcilerine veya bireylere 27 Haziran'a kadar açıktır.