Animal Politics World Confe­rence brengt weten­schappers, onder­nemers, acti­visten en politici samen


7 juli 2021

In de online conferentie ‘Saving the World with Fork & Knife’ die binnenkort plaatsvindt, spreken experts, politici, NGO’s en activisten van over de hele wereld over de impact van ons huidige voedselsysteem op de volksgezondheid, dieren, natuur en milieu. In praktische workshops en presentaties van inspirerende voorbeelden zullen zij daarnaast ingaan op mogelijke alternatieven en effectieve manieren om verandering teweeg te brengen.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

De korte animatie “A Viral Spiral” door Steve Cutss laat de relatie tussen ons voedselsysteem, de volksgezondheid en het welzijn van dieren, mensen en onze planeet duidelijk zien.

Steeds meer wetenschappers bevestigen dat we ons voedselsysteem grondig moeten herzien om onze gezondheid te verbeteren, de verspreiding van pandemische zoönosen als COVIC-19 te voorkomen, en de planeet leefbaar te houden. Zoals blijkt uit rapporten van Global Forest Watch, het IPBES en verschillende wetenschappers, behoren de intensieve veehouderij en de productie van vlees en zuivel tot de hoofdoorzaken van klimaatverandering, ontbossing, en het verlies van biodiversiteit. De manier waarop we dieren in de vee-industrie behandelen is niet alleen wreed, maar ook letterlijk ziekmakend.

Om onze toekomst veilig te stellen, om ons te verzekeren van een gezond leven en een zeker bestaan, om de natuurlijke rijkdom op het land en in het water te beschermen, om dieren te bevrijden uit een destructieve industrie en om een bloeiende wereldwijde gemeenschap mogelijk te maken, moeten we ons voedselsysteem opnieuw inrichten. Volgens de Partij voor de Dieren en haar internationale netwerk van zusterpartijen speelt de politiek een belangrijke rol in het realiseren van deze noodzakelijke verandering, samen met maatschappelijke initiatieven van onderop en met pioniers in de zakenwereld.

Saving the World with Fork and Knife – Internationaal
Aangezien zij zich bezighoudt met onderwerpen die per definitie grensoverschrijdend zijn, heeft de Nederlandse Partij voor de Dieren – de eerste succesvolle partij voor dierenrechten, natuur en het milieu ter wereld die werd gekozen in het parlement – een internationale stichting opgericht. Doel van deze Animal Politics Foundation (APF) is het inspireren, uitbreiden en ondersteunen van een internationaal netwerk van mensen, groepen en organisaties die ernaar streven positieve veranderingen teweeg te brengen op het vlak van dierenrechten, natuurbescherming en klimaatactie door invloed uit te oefenen op de politiek en het beleid of door bij te dragen aan bewustwording in eigen land. Daartoe biedt de APF nu twee dagen boordevol lezingen, praktische workshops en interactieve masterclasses aan met sprekers en deelnemers van over de hele wereld: de nieuwste editie van haar jaarlijkse wereldconferentie.

Het programma zit vol met lezingen van experts en praktische workshops over voedsel en ecologie, voedsel en pandemieën, lobbyen, burgerinitiatieven, transitietheorie, politieke belangenbehartiging, en de rol van het bedrijfsleven en pionierende ondernemers. De gerenommeerde ondernemer Kees Kruythoff, voormalig topman van Unilever die ervoor koos om CEO te worden van het LIVEKINDLY collectief van plantaardige merken, spreekt naast Jojo Mehta, medeoprichter en directeur van Stop Ecocide International, en ons Nederlandse Tweede Kamerlid Lammert van Raan.

Overige sprekers zijn onder anderen de arts en hoogleraar Bloedoverdraagbare Ziekten Hans Zaaijer; hoogleraar Plantaardige Voeding Shireen Kassam; en Helen Harwatt, onderzoeker op het gebied van Voedsel en Klimaatbeleid van de denktank Chatham House. Dan hebben we nog dierenrechtenactivist Seb Alex van de Lebanese Vegans; de oprichter van ’s werelds eerste vegan ziekenhuis Georges Hayek; en econome en politica Henriëtte Prast, die het concept ‘Carnivoor? Geef ’t door!’ bedacht. De internationaal toonaangevende organisatie op het gebied van voedselbewustzijn Proveg International zal een masterclass geven over effectief lobbyen; en Esther Ouwehand, partijleider van de Partij voor de Dieren, zal haar ervaringen als vertegenwoordiger en leider van de eerste politieke partij voor dierenrechten delen.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Een indruk van de APF World Conference in Libanon in 2018.

Schrijf je nu in voor de conferentie!
De conferentie vindt online plaats op 10 en 11 juli. Ben je een volksvertegenwoordiger van een partij voor dierenrechten, natuur en milieu? Of ben je als individu of binnen een organisatie of initiatief betrokken bij de bevordering van dierenwelzijn en/of de bescherming van natuur, milieu of onze ecosystemen? Dan kan je je tot 27 juni inschrijven voor de conferentie.