Hayvanları Koruma Parti­si’nin Avrupa Parla­men­to­su’na çağrısı: Yıkıcı yeni tarım poli­ti­kasını reddedin


22 Kasım 2021

Avrupa Parlamentosu bu hafta Ortak Tarım Politikası’nın parçası olan yaklaşık 270 milyar avroluk Avrupa tarım desteğini oylayacak. Hollanda Hayvanları Koruma Partisi Avrupa Parlamenteri Anja Hazekamp bir grup Avrupa Parlamenteri ile birlikte bu planları reddetmeyi öngören bir öneri sundu. Hazekamp’a göre “Bu tarım politikası, yoğun hayvancılık ve monokültürler gibi çevre ve hayvan dostu olmayan uygulamaları desteklemeye devam edilmesinin yolunu neredeyse tamamen açıyor. Doğa, çevre, iklim ve hayvan refahı alanındaki hedefleri baltalıyor. Eğer Avrupa, hayvan refahı, biyoçeşitlilik kaybı ve iklim değişikliğini ele almakta ciddiyse, yıkıcı tarım faaliyetlerine milyarlarca destek vermemeli.”

Hollanda Hayvanları Koruma Partisi Avrupa Parlamenteri Anja Hazekamp Avrupa tarım politikasına karşı bir protestoda.

Geçen hafta Avrupa Parlamentosu’ndaki Glasgow COP26 iklim zirvesinin değerlendirmesi sırasında Avrupa Parlamenteri Anja Hazekamp, Avrupa’nın zararlı tarıma milyarlarca desteğini gündemden düşürmek için bir reddetme önerisi önereceğini duyurdu. Hazekamp’a göre “2023-2027 dönemi tarım bütçesi çok para, fakat az sürdürürülebilirlik garantisi içeriyor. (…) Bu yasada çok fazla boşluklar var. Bu tarım politikası kabul edilirse, zararlı aktivitelerin desteklenmesi devam edecek.”

Avrupa Ortak Tarım Politikası için yapılan yeni öneriler hakkında üç sene boyunca müzakere edildi. Hayvanları Koruma Partisi geçen sene de, o zamanki Avrupa Parlamentosu’nun çoğunluğunun tersine, milyarların tarıma destek için harcanması planlarına karşı oy kullanmıştı. Müzakerelerin tamamlandığı şu anda, sonuç Hayvanları Koruma Partisi’ne göre hâlâ son derece zayıf.

Ölçek büyütme, monokültür ve boğa güreşlerine desteğe hayır

2021 ile 2027 arasında her yıl yaklaşık 54 milyar avroluk AB vergi geliri tarım desteği için harcanacak. Halihazırdaki planlardan özellikle yoğun tarım ve hayvancılık yararlanacak. Bol gübre ve tarımsal zehirin kullanıldığı dev ahırlar ve büyük ölçekli tarımcılık hâlâ desteğe başvurabilecek. Paranın çoğu en büyük tarım şirketlerine gitmeye devam ediyor. Bu da ölçek büyütmeyi daha da teşvik ediyor ve aile şirketlerini daha da baskı altına sokuyor.

Böylece tarım politikası esasen biyoçeşitlilik kaybı, su ve hava kirliliği, sera gazı emisyonu ve hayvan refahına kabul edilemez zararlara yol açan yoğun tarım sistemlerini destekliyor. Halbuki sürdürülebilir gıda sistemine geçişin Dünya’nın daha da ısınmasını, türlerin yok olmasını ve yeni pandemilerin oluşmasını engellemek için hayati olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.

Hayvanları Koruma Partisi ve Yeşiller’in önerisi üzerine Avrupa Parlamentosu’nun talep ettiği dövüşçü boğa yetiştirilmesi için destek verilmesini durdurma koşulu bile AB üye devletleri tarafından anlaşmadan çıkarıldı. Böylece ülkeler halen boğa güreşlerini AB fonlarıyla destekleyebilecek.

Zayıf koşullar, neredeyse olmayan yükümlülükler
“Net taleplerde bulunarak desteklerin doğru yönlendirilmesini sağlamak yerine, Avrupa tarım politikası halen mükemmel olmaktan uzak. AB ülkelerinin tarım sektörlerini gerçekten yeşillendirmek için neredeyse hiçbir yükümlülük yok, özellikle de gönüllü çözümler açısından. AB ülkelerinin milyarlarca tarım desteğine başvurabilmek için yaptıkları sözde Stratejik Planlar, tarımın sürdürülebilirleştirmek için gerekenlere yol açmıyor.” diyor Hazekamp. Bu çevre örgütü BirdLife International ve uluslararası organik tarım örgütleri çatı örgütü Organics Europe gibi örgütlerin incelemeleri tarafından da doğrulanıyor.

Hektar başına verilen temel destekler için istenen koşullar zayıf ve sürdürülebilirliği sağlamak ve biyoçeşitlilik kaybını önlemek için yetersiz. Bu sene Avrupa Sayıştayı’nın da belirttiği gibi, tarıma harcanan 100 milyar avroluk ‘sürdürülebilirlik destekleri’nin sera gazı emisyonlarına neredeyse hiçetkisi olmamıştır.

Siz de imzalayın - #VoteThisCAPDown!

Taban kampanya örgütü Withdraw This Cap’in Avrupa Parlamenterleri’ne video mesajı: https://twitter.com/WithdrawThisCAP/status/1461633710009241601.

“Adil, sağlıklı, hayvan ve çevre dostu bir gıda sistemine geçiş, küresel iklim ve biyoçeşitlilik krizini ele almak için hayati. Tarım politikası bu geçişi gerçek anlamda hayata geçirmeye yönelmelidir.” diyor Hazekamp. Geçtiğimiz Cuma BirdLife, Friends of the Earth Europe, Withdraw this Cap, Extinction Rebellion ve diğer örgütlerin Avrupa Parlamentosu önündeki eylemleriyle ve çevrimiçi #VoteThisCAPDown etiketiyle birçok eylemcinin vermek istediği mesaj tam da bu.

WeMoveEurope, Withdraw this Cap ve BirdLife International’ın kampanyasını şimdi imzalayarak siz de Avrupa Parlamentosu’nun çoğunluğunu ikna etmeye yardım edin! 23 Kasım Salı günü tüm Avrupa Parlamentosu, Hayvanları Koruma Paartisi’nin reddetme önerisini oylayacak. Eğer öneri kabul edilirse, 2023-2027 dönemi ortak tarım politikasına ilişkin anlaşma nihai olarak gündemden düşecek ve Avrupa Komisyonu gerçekten sürdürülebilir, sağlıklı ve adil bir gıda politikasını sağlayacak yeni bir öneriyle gelmek zorunda kalacak.