Japanse EU-ambas­sadeur direct aange­sproken op walvis­jacht


1 november 2016

De Partij voor de Dieren heeft de nieuwe Japanse EU-ambassadeur Kazua Kodama op 26 oktober direct aangesproken op de aanhoudende Japanse walvisjacht. Het was Kodama’s eerste bijeenkomst met het Europees Parlement. “Deze week vieren we de 30e verjaardag van het internationale verbod op de walvisjacht. In juli heeft een grote meerderheid van het Europees Parlement Japan opgeroepen om te stoppen met het jagen op walvissen. Gaat Japan toch door, ondanks deze oproep van het parlement?”, aldus Europarlementariër Anja Hazekamp.

A Humpback Whale breaching near at the Gold Coast in Queensland, Australia.

De Partij voor de Dieren vroeg de ambassadeur daarnaast om opheldering over de Japanse blokkade van een walvisreservaat in de Zuid-Atlantische Oceaan, verwijzende naar een bijeenkomst van het Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) waarin afgelopen dinsdag 64 landen bijeen kwamen. Tijdens de bijeenkomst werd voorgesteld om een nieuw reservaat in het zuidelijke deel van de Atlantische Oceaan te realiseren. Dit reservaat zou dolfijnen en walvissen niet alleen veiligheid moeten bieden tegen de jacht, maar ook tegen allerlei andere gevaren. Hoewel alle landen in de regio deze plannen voor een walvisreservaat steunden, is het initiatief dankzij druk van Japan door de walvis varende landen geblokkeerd.

“Het is onbegrijpelijk dat Japan opnieuw tegen beschermingsmaatregelen voor walvissen heeft gestemd. Het is in ieders belang om walvissen te behoeden voor uitsterving,” aldus Hazekamp tegenover ambassadeur Kodama.

De Japanse ambassadeur gaf te kennen dat zijn land tegen de beschermingszone heeft gestemd omdat dit de Japanse walvisvaart in de weg zou zitten. Daarnaast gaf Kodama aan niet van plan te zijn om de Japanse walvisjacht te staken. Hij verwees daarbij naar een briefwisseling die eerder dit jaar tussen de Partij voor de Dieren en zijn voorganger plaatsvond, waarin Hazekamp de ambassadeur wees op een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag dat de in het verleden door Japan gevoerde walvisjacht in dit gebied onrechtmatig was. Net als zijn voorganger heeft Kodama aangegeven dat hij deze uitspraak anders interpreteert en dus ruimte ziet om de walvisjacht voort te zetten.

At his first European Parliament meeting on 26 October, new Japanese EU ambassador Kazua Kodama was addressed directly by the Party for the Animals on the ongoing whaling activities in Japan. “This week we are celebrating the 30th anniversary of the International Whaling Ban. In July, a majority of European Parliament has called on Japan to put an end to whale hunting. Is Japan going to ignore the European Parliament’s call?” MEP Anja Hazekamp asked Kodama.

A Humpback Whale breaching near at the Gold Coast in Queensland, Australia.

In addition, the Party for the Animals has asked the ambassador to clarify why Japan has defeated the proposal to create a whale sanctuary in the South Atlantic, referring to a meeting of the International Whaling Commission (IWC) last Tuesday, when members of 64 nations were brought together. During the meeting it was proposed that a new sanctuary would be realised in the southern part of the Atlantic, which would provide safety for dolphins and whales not only against hunting, but against other kinds of danger. Although all countries in the region supported the plans for a whale sanctuary, pressure from Japan has caused whaling nations to block the initiative.

“Yet Again, Japan has voted against measures to protect the whales, which is unbelievable. Saving whales from extinction is in everyone’s interest,” Hazekamp declared.

The Japanese ambassador indicated that his country voted against the protected area because it would interfere with Japanese whaling. He also stated that he does not intend to end Japanese whale hunting, by which he was referring to an exchange of letters earlier this year between his predecessor and the Party for the Animals. In her letter, Hazekamp pointed out a judgement of the International Court of Justice in The Hague stating that the whaling that took place in Japan in the past was illegal in that area. Like his predecessor, Kodama has declared that he interprets the judgement differently and sees scope to continue whale hunting.