Amba­s­a­dorul UE japonez abordat direct cu privire la vânătoarea de balene


1 noiembrie 2016

În data de 26 octombrie, Partidul pentru Animale l-a abordat direct pe noul ambasador UE japonez, Kazua Kodama, cu privire la perpetua vânătoare de balene ce are loc în Japonia. A fost prima întrunire a ambasadorului la Parlamentul European. „Săptămâna aceasta sărbătorim 30 de ani de la data interdicției vânătorii de balene. În luna iulie, o mare majoritate a Parlamentului European i-a solicitat Japoniei să oprească vânătoarea de balene. Va continua Japonia totuși, în pofida acesei solicitări din partea parlamentului?”, declară europarlamentarul Anja Hazekamp.

A Humpback Whale breaching near at the Gold Coast in Queensland, Australia.

Partidul pentru Animale i-a solicitat ambasadorului o clarificare cu privire la blocarea din partea Japoniei a unei rezervații de balene din Oceanul Sud-Atlantic, făcând trimitere către o întrunire a Comisiei Internaționale pentru Pescuitul de Balene (IWC) de marțea trecută la care au participat 64 de țări. În timpul întrunirii s-a propus realizarea unei noi rezervații în partea de sud a Oceanului Atlantic. Această rezervație ar trebui nu doar să ofere delfinilor și balenelor protecție împotriva pescuitului, ci și împotriva multor alte pericole. Deși toate țările din regiune au sprijinit aceste planuri, inițiativa este blocată din pricina presiunilor din partea Japoniei.

„Este de neînțeles cum Japonia a votat din nou împotriva reglementărilor pentru protecția balenelor. Protejarea balenelor de la dispariție este în interesul tuturor”, declară Hazekamp către ambasadorul Kodama.

Ambasadorul japonez a informat că țara sa a votat împotriva acestor reglementări deoarece aceasta ar impedimenta pescuitul de balene din Japonia. A făcut mai apoi trimitere către o corespondență ce a avut loc anul acesta între Partidul pentru Animale și predecesorul său, prin care Hazekamp îi menționa ambasadorului în legătură cu o comunicare de la Curtea Internațională de la Haga, conform căreia pescuitul de balene efectuat de Japonia era neregulamentar pe acest teritoriu. Ca și predecesorul său, Kodama a declarat că a interpretat această comunicare în mod diferit și că astfel poate continua cu practica pescuitului de balene.

At his first European Parliament meeting on 26 October, new Japanese EU ambassador Kazua Kodama was addressed directly by the Party for the Animals on the ongoing whaling activities in Japan. “This week we are celebrating the 30th anniversary of the International Whaling Ban. In July, a majority of European Parliament has called on Japan to put an end to whale hunting. Is Japan going to ignore the European Parliament’s call?” MEP Anja Hazekamp asked Kodama.

A Humpback Whale breaching near at the Gold Coast in Queensland, Australia.

In addition, the Party for the Animals has asked the ambassador to clarify why Japan has defeated the proposal to create a whale sanctuary in the South Atlantic, referring to a meeting of the International Whaling Commission (IWC) last Tuesday, when members of 64 nations were brought together. During the meeting it was proposed that a new sanctuary would be realised in the southern part of the Atlantic, which would provide safety for dolphins and whales not only against hunting, but against other kinds of danger. Although all countries in the region supported the plans for a whale sanctuary, pressure from Japan has caused whaling nations to block the initiative.

“Yet Again, Japan has voted against measures to protect the whales, which is unbelievable. Saving whales from extinction is in everyone’s interest,” Hazekamp declared.

The Japanese ambassador indicated that his country voted against the protected area because it would interfere with Japanese whaling. He also stated that he does not intend to end Japanese whale hunting, by which he was referring to an exchange of letters earlier this year between his predecessor and the Party for the Animals. In her letter, Hazekamp pointed out a judgement of the International Court of Justice in The Hague stating that the whaling that took place in Japan in the past was illegal in that area. Like his predecessor, Kodama has declared that he interprets the judgement differently and sees scope to continue whale hunting.