Help mee om te voorkomen dat stie­ren­vechten op UNESCO-lijst cultureel erfgoed komt


6 oktober 2020

Stierenvechten verheerlijkt misbruik, geweld en wreedheid tegen dieren en mag daarom absoluut niet op de UNESCO lijst van immaterieel cultureel erfgoed komen. Dat heeft Europarlementariër voor de Nederlandse Partij voor de Dieren Anja Hazekamp onlangs samen met zestig andere Europarlementariërs laten weten in een gezamenlijke brief aan Audrey Azoulay, directeur van UNESCO. Hazekamp roept burgers over de hele wereld op om UNESCO te laten weten dat stierenvechten niet beschermd maar juist afgeschaft moet worden.

Anja Hazekamp loopt samen met vertegenwoordigers van de Spaanse en Portugese Partij voor de Dieren vooraan in de demonstratie tegen stierenvechten in 2018 in Madrid.

De internationale vereniging voor stierenvechten diende op 7 juni een verzoek in om stierenvechten aan te merken als ‘cultureel erfgoed dat dringend beschermd moet worden’. Deze maand bespreekt UNESCO dat verzoek. "De enigen die dringend beschermd moeten worden zijn de stieren die worden afgeslacht tijdens deze barbaarse activiteit," aldus Anja Hazekamp.

Volgens Hazekamp zijn stierengevechten in strijd met de waarden van UNESCO. "De missie van UNESCO is het stichten van vrede door middel van internationale samenwerking, scholing en cultuur. Vanuit de intellectuele en morele solidariteit van de mensheid. Die solidariteit moet gelden tegenover elk levend wezen,” schrijven de Europarlementariërs. "Acceptatie van het bizarre verzoek van de stierenvechters zou het signaal geven dat geweld en wreedheid acceptabel zijn, als ze door een groep personen als cultuur worden aangemerkt."

Elk jaar ondergaan duizenden stieren een afschuwelijke dood tijdens het stierenvechten in Mexico, Colombia, Peru, Ecuador, Spanje, Portugal en Frankrijk. De speciaal hiervoor gefokte stieren maken geen schijn van kans tegenover de matador doordat zij - buiten het zicht van het publiek - worden verzwakt en gemarteld. Ter voorbereiding op een ‘gevecht’ worden de stieren dagenlang in het donker opgesloten zonder eten of drinken. Vlak voor ze worden losgelaten in de arena, krijgen ze zware klappen op kop en nieren, vaseline in hun ogen en watten in hun neus en worden ze gepijnigd aan testikels en hoeven. De Partij voor de Dieren en zusterpartijen wereldwijd vinden, net als de meerderheid van de inwoners van bijvoorbeeld Spanje, dat het hoog tijd is om deze wreedheid voor eens en voor altijd te stoppen.

Help mee op stierenvechten voorgoed te stoppen!
Ook jij kan helpen te voorkomen dat stierenvechten als cultureel erfgoed wordt erkend: stuur zo snel mogelijk een vriendelijke e-mail naar UNESCO of stuur ze een bericht via Facebook, Instagram of Twitter. Deze maand nog beoordeelt UNESCO de aanvraag van de stierenvechtersvereniging. Laten we ze helpen de juiste keuze te maken!

Europese subsidies naar fok vechtstieren

Anja Hazekamp bij de massaprotesten tegen stierenvechten in 2018 in Madrid.

Hazekamp strijdt als Europarlementariër al lange tijd tegen stierenvechten. In 2015, 2016 en 2018 voerde ze in Madrid massaprotesten aan tegen stierenvechten, samen met de Spaanse en Portugese Partijen voor de Dieren. Ook diende Hazekamp een voorstel in voor het stopzetten van EU-subsidies voor het fokken van vechtstieren, waarover het Europees Parlement binnenkort stemt. Naar schatting komen er op dit moment jaarlijks miljoenen euro’s EU-subsidies terecht bij het fokken van vechtstieren.

Al in 2015 nam het Europees Parlement een voorstel aan om fokkers van vechtstieren uit te zonderen van Europese landbouwsubsidies. De Europese Commissie - het dagelijkse EU-bestuur dat het verzoek moet uitvoeren - bleef echter volhouden dat onder de huidige landbouwregels niet te voorkomen is dat geld van Europese belastingbetalers bij stierengevechten terecht komt.

"Het is nu aan de Europese Commissie om de regels zodanig aan te passen dat er geen cent meer terecht komt bij stierengevechten. Stierenvechten is pure dierenmishandeling die bij veel mensen weerstand oproept. Het is onacceptabel dat mensen uit heel Europa hier ongewild aan meebetalen," aldus Anja Hazekamp.