Partijen voor de dieren wereldwijd steunen massa­protest tegen stie­ren­vechten ‘Misión Aboli­ción’  


12 september 2018

On 15 September, the Spanish Party for the Animals, Partido Animalista (PACMA), will organise its annual mass protest against bullfighting in Madrid. PACMA is urging everyone to take part in their protest, called ‘Misión Abolición’ – Abolition Mission – by coming to Madrid, signing the petition or joining the social media campaign, starting tomorrow. Every one of PACMA’s sister parties, including the Dutch Party for the Animals, is supporting PACMA’s campaign.


PACMA’s international campaign poster against bullfighting

Every year thousands of people join the demonstration, making it the largest protest against bullfighting in the world. This year, PACMA will pay particular attention to the notorious ‘becerradas’, the name given to bullfights involving very young bulls and cows under two years old. Like adult fighting bulls, the young animals in these bullfights are tortured and killed. These animals are essentially just baby animals who are still weaned on mother’s milk. Their coordination is not developed yet, causing them to keep falling over. Their horns are not even fully formed yet. The young, defenceless calves do not stand a chance.

Thousands of becerradas take place in Spain every year. There is no way of describing the suffering of these animals, but this video provides a view of the cruel reality.

Make yourself heard on social media
PACMA is urging everyone to show their support on 12 September by sharing a photo or video of themselves on social media – their faces painted with green or black stripes as shown in this video – using the hashtag #MisionAbolicion and #STOPBecerradas. The plan is to use every social media channel to its full extent in the coming days and thereby attract as much attention as possible to #MisionAbolicion on 15 September. You will find more information in Spanish here. On this website, you can also sign the petition against ‘becarradas’.

PACMA is also urging people to call upon the Spanish Prime Minister, Pedro Sánchez, to put an end to these atrocities, by sending a tweet to @sanchezcastejon.


Party for the Animals MP Frank Wassenberg takes part in the social media campaign

Suffering
Every year thousands of animals die a horrible death during bullfights: a misnomer for an event that has little to do with competition, since it involves a sword-wielding matador and a confused, mentally tortured and physically weakened animal. It is PACMA’s belief, as well as that of the citizens of Spain and 18 other parties for the animals worldwide, that it is high time to stop this cruel event once and for all.

De Spaanse partij voor de dieren, Partido Animalista (PACMA), organiseert haar jaarlijkse massaprotest tegen stierenvechten op 15 september in Madrid. PACMA roept iedereen op om deel te nemen aan het protest ‘Misión Abolición’ (“Afschaffingsmissie”) door naar Madrid te komen, de petitie te tekenen of door vanaf morgen mee te doen aan de campagne via social media. Alle zusterpartijen van PACMA, waaronder de Nederlandse Partij voor de Dieren, steunen PACMA’s actie.


PACMA’s internationale campagneposter tegen stierenvechten

Elk jaar trekt deze demonstratie duizenden mensen en vormt het grootste protest tegen stierenvechten ter wereld. Dit jaar besteedt PACMA extra aandacht aan de beruchte ‘becerradas’. De becerradas zijn stierengevechten met zeer jonge stieren en koeien van onder de twee jaar. Bij deze stierengevechten worden de dieren, net als de volwassen vechtstieren, mishandeld en gedood. Deze dieren zijn in wezen nog kinderen die nog moedermelk drinken. Ze hebben nog geen goed ontwikkelde coördinatie waardoor ze steeds omvallen. Ze hebben nog nauwelijks hoorns. Het jonge weerloze kalf maakt geen enkele kans.

Er vinden jaarlijks in Spanje duizenden becerradas plaats. Het leed van deze dieren is niet met woorden te beschrijven, maar deze video laat een stukje van de wrede werkelijkheid zien.

Laat je via social media horen
PACMA vraagt iedereen om op 12 september ook via social-mediakanalen steun te betuigen voor de stieren door een foto of video van zichzelf te delen – met zijn of haar gezicht beschilderd met groene en zwarte strepen zoals te zien is in deze video – en deze te delen met de hashtags #MisionAbolicion en #STOPBecerradas. Het plan is om hiervoor volop gebruik te maken van de social-mediakanalen de komende dagen en veel aandacht te krijgen voor het grote protest op 15 september. Meer informatie in het Spaans vind je hier. Daar kan je tevens de petitie tegen de ‘becerradas’ tekenen.

PACMA roept ook iedereen op om via Twitter de Spaanse premier Pedro Sánchez te vragen dit soort gruwelijkheden te stoppen. Dat kan door te twitteren naar @sanchezcastejon.


Partij voor de Dieren Kamerlid Frank Wassenberg doet ook mee aan de social-mediacampagne

Lijden
Elk jaar ondergaan duizenden stieren een afschuwelijke dood tijdens het stierenvechten: een verkeerde benaming voor een evenement waarin weinig competitie is tussen de met zijn zwaard zwaaiende matador en een verward, geestelijk gemarteld en lichamelijk verzwakt dier. PACMA – samen met de inwoners van Spanje en 18 andere partijen voor de dieren wereldwijd – vindt dat het hoog tijd is om deze wreedheid eens en voor altijd te stoppen.