Esthers Blog: Oude reflexen loslaten voor een gezonde samen­leving


10 februari 2021

In 2020 werd duidelijk dat het meer dan ooit nodig is dat overheden gaan doen waar ze voor zijn aangesteld door de burgers: ons welzijn en onze leefomgeving beschermen.

Het inmiddels internationaal beruchte schandaal rond de kinderopvangtoeslagen is een voorbeeld van hoe de Nederlandse overheid daarin faalt: tienduizenden families zijn slachtoffer geworden van racisme binnen de overheid en zijn onterecht als fraudeur bestempeld. Kwetsbare mensen zijn actief bejaagd en getraumatiseerd door de overheid. In plaats van deze mensen zo snel mogelijk te helpen, heeft de overheid dit schandaal proberen te verbergen.

2021 begon hier met de terechte val van de Nederlandse regering over dit grote onrecht, maar onze rechtsstaat is structureel aangetast. Ondertussen hangen burgers de desastreuze gevolgen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis boven het hoofd. Het vertrouwen van burgers winnen, vereist dat politici oude reflexen loslaten, lef tonen en het welzijn van mensen en dieren op de eerste plaats zetten.

Oude reflexen

Esther Ouwehand en de rest van de fractie van de Partij voor de Dieren tonen hun steun aan de klimaatzaak van Urgenda tegen de overheid.

De klimaatorganisatie Urgenda zorgde een aantal jaar geleden voor een wereldwijde doorbraak, door de Nederlandse overheid succesvol voor de rechter te slepen. Zelfs de hoogste rechter oordeelde: de overheid schendt mensenrechten door te weinig te doen aan de klimaatcrisis en het welzijn van burgers te weinig te beschermen. Vorige week heeft een rechter de Franse staat ook veroordeeld voor het gebrek aan actie tegen de klimaatcrisis.

Dat is een structureel probleem in de houding van overheden. In plaats van te werken aan voldoende basisinkomen voor iedereen en grootvervuilers te laten betalen, faciliteert de overheid vervuilende bedrijven die winsten wegsluizen zonder belasting te hoeven betalen. Politici vervallen tot oude reflexen: zwichten voor de lobby van vervuilende, dier- en mensonvriendelijke bedrijven.

Een van de belangrijkste voorbeelden is het beleid rond de vee-industrie. Voor vlees en veevoer (soja) verdwijnen elke minuut gigantische stukken bos. Virologen wijzen op het gevaar van de vee-industrie voor onze gezondheid en verspreiding van virussen zoals corona. Ook de baas van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) zei recent: alle pogingen om onze gezondheid te beschermen zullen mislukken, als we niet investeren in dierenwelzijn en aanpak van klimaatverandering. Toch blijven politici de vee-industrie subsidiëren.

We zien deze oude reflexen ook terug in de aanpak van de coronacrisis. Terwijl burgers, de cultuursector en kleine ondernemers hun best doen en zich aan coronamaatregelen houden, krijgen coronabrandhaarden als de luchtvaartsector en slachthuizen een vrijbrief. Vorige week is in Nederland de avondklok ingegaan: bijna iedereen moet thuis blijven, maar jagers krijgen toestemming om door te gaan met het doden van dieren en het verstoren van de natuur.

De coronacrisis is een symptoom van deze oude reflexen en politieke minachting voor dieren en natuur. Het stelt ons bloot aan grote gevaren in de toekomst. Maar het kan anders!

Positieve verandering

Esther Ouwehand op een tractor als actie tegen het voor natuur, dieren- en mensenrechten schadelijke handelsverdrag met Canada (CETA).

Gelukkig zien we ook dat positieve verandering mogelijk is, als politici maar lef tonen. Dat laten onder andere de successen van de Partij voor de Dieren van de afgelopen tijd zien.

Steeds meer mensen steunen de roep van de Partij voor de Dieren om de luchtvaartsector te laten krimpen, en zo onze gezondheid en het milieu te beschermen. Onze partij leidt tevens succesvol het verzet tegen voor mensen en dieren schadelijke vrijhandelsdeals zoals CETA en de Mercosur-deal.

Er is meer aandacht voor het belang van natuurvriendelijke, lokale en plantaardige landbouw. Steeds meer partijen steunen onze oproep om de intensieve veehouderij af te bouwen. Ook burgers kiezen steeds vaker voor plantaardige voeding. Dankzij een voorstel van de Partij voor de Dieren moet de Nederlandse regering zich bovendien in de Europese Unie niet alleen verzetten tegen Europese subsidies voor vleesreclames, maar ook tegen Europese subsidiëring van reclames waarin het eten van vis wordt aangemoedigd. Dit soort reclames staan namelijk lijnrecht tegenover alle groene ambities en de oproep van wetenschappers om overbevissing tegen te gaan.

Onze partij heeft ook bereikt dat er vanaf dit jaar een verbod is op alle nertsenfokkerijen in Nederland. Ook ons voorstel om import van bont(producten) te verbieden is aangenomen. Onze Europarlementariër Anja Hazekamp heeft de Europese Commissie opgeroepen om dit ook op EU-niveau te regelen.

Tevens boekten onze zusterpartijen in andere landen successen. Zo zorgde onze zusterpartij PAN in Portugal voor plantaardige opties in openbare kantines en voor een verbod op gebruik van wilde dieren in circussen. In Australië zorgde onze zusterpartij Animal Justice Party voor een noodplan voor dieren in geval van natuurrampen zoals bosbranden en ook daar groeit het verzet tegen de bontindustrie.

Samen doorpakken

Esther Ouwehand bij de klimaatmars in 2019.

In 2021 blijven we druk zetten om de gezondheid van mensen, dieren en onze planeet topprioriteit van de overheid te maken. De Verenigde Naties spreken van de noodzaak van “ongekende en urgente actie” om gevaarlijke instorting van ecosystemen en klimaatverandering tegen te gaan. Politici zullen hun aandacht dringend moeten richten op de aanpak van de klimaat- en biodiversiteitscrisis.

Het goede nieuws is, dat we daarmee ook de kans op verspreiding van ziektes zoals corona verkleinen. Daarom heeft de Partij voor de Dieren voorgesteld dat de overheid ook over de aanpak van de klimaatcrisis minstens één keer per maand een persconferentie gaat organiseren, zoals dat nu ook gebeurt over de aanpak van de coronacrisis.

We hebben recent de “Klimaatwet 1.5” gelanceerd, als vervanging van de huidige klimaatwet, die onvoldoende is om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius. Onze Klimaatwet 1.5 zorgt ervoor dat we de wetenschappelijke adviezen volgen en doen wat nodig is om gevaarlijke opwarming tegen te gaan.

Daarnaast hebben we een voorstel ingediend om ecocide – grootschalige vernietiging van natuur – strafbaar te maken. We hebben de Engelse vertaling van dit voorstel gepubliceerd, zodat mensen over de hele wereld het kunnen gebruiken om ook in hun eigen land verandering te eisen. Samen sterk!

Tot de volgende keer!

Esther Ouwehand
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren