Esthers Blog: Lef tonen loont!


5 maart 2020

In mijn vorige blog schreef ik over de onthulling van dierenleed in Nederlandse slachthuizen. Dieren werden ernstig mishandeld in een slachthuis dat een van de ‘beste’ van Nederland zou zijn. Wij hebben inmiddels ook officieel aangifte gedaan tegen het slachthuis en de NVWA, het toezichtsorgaan dat de dieren wettelijk moest beschermen, maar in plaats daarvan zelf meedeed aan de mishandeling.

Omdat dat soort praktijken een structureel probleem zijn, heb ik namens de Partij voor de Dieren een tienpuntenplan ingediend om dit dierenleed voorgoed aan banden te leggen. Nu niet ingrijpen, is er willens en wetens voor kiezen dat talloze dieren ernstig worden mishandeld en dat ziek vlees in de schappen komt.

Terwijl ik dit schrijf, lijden miljoenen zwakke, zieke, gestreste varkens, kippen, konijnen en vele andere dieren in kooien en betonnen hokken. Omdat onze politieke leiders nog altijd niet de moed hebben gehad om te zeggen: "Dit is onacceptabel. Het zijn levende wezens met bewustzijn en gevoel en in een beschaafde samenleving ga je zo niet met elkaar om."

Website van vleesreclame gesubsidieerd door EU.

Het gebrek aan lef zien we ook terug in de Europese Unie (EU). De Europese Commissie maakt mooie sier met een “Green Deal”, maar subsidieert grootschalig dierenleed, klimaatontwrichting en verwoesting van de biodiversiteit. Het Europese landbouwbeleid, dat in de afgelopen periode met 59 miljard euro per jaar goed was voor ruim eenderde van de totale begroting van de EU, zorgt voor vervuiling en vernietiging van natuur en milieu. 200 miljoen euro besteedt de EU bovendien jaarlijks aan misleidende reclames voor dierlijke producten die ons en onze leefomgeving schaden. De Partij voor de Dieren heeft Frans Timmermans, Eurocommissaris verantwoordelijk voor het klimaatbeleid, al eerder gevraagd of hij bereid is die absurde steun voor reclames te stoppen. Dat weigerde hij. Schaamteloos.

Het gebrek aan lef is er ook bij onderhandelingen over internationale handelsverdragen met bijvoorbeeld Canada (CETA) en Verenigde Staten (TTIP). Zulke verdragen dragen niet alleen bij aan schending van mensen- en dierenrechten en aan vernietiging van onze planeet, maar ze zorgen ook voor oneerlijke concurrentie voor boeren en ondernemers die wél duurzaam en diervriendelijk bezig zijn. Toch krijgen deze verdragen de steun van onze overheden. Bezwaren van miljoenen burgers, ngo’s en boerenorganisaties worden genegeerd.

Politici laten zich volledig onder druk zetten door gevestigde belangen en multinationals.

Afgelopen weken heb ik keihard gevochten om CETA van tafel te krijgen. Helaas stemde de Nederlandse Tweede Kamer toch nipt vóór het desastreuse verdrag met Canada. Maar de strijd gaat door: de Nederlandse Eerste Kamer moet er nog over stemmen en daar hebben we de meerderheid aan onze kant. Nederland heeft een unieke kans om het tij te keren en de gezondheid van natuur, mensen en dieren boven geldbelangen te stellen. Wordt vervolgd!

Esther Ouwehand in boerenoutfit in protest tegen CETA.

Successen
Gelukkig tonen veel burgers en ngo’s wél lef. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot de historische uitspraak van de Britse rechter dat het vliegveld van Heathrow in Londen niet verder mag groeien, omdat dat het klimaat te veel zou schaden. De zaak werd aangespannen door een organisatie die heel toepasselijk, zoals ons verkiezingsprogramma, Plan B heet. De Partij voor de Dieren heeft in Nederland het debat geleid tegen de groei van de luchtvaart en was lang de enige partij die ook voor een krimp van de luchtvaart durfde te pleiten. Inmiddels is het taboe op de krimp van de luchtvaart in Nederland verdwenen en steunen steeds meer partijen onze oproep. Onze planeet heeft niet meer vliegtuigen nodig, maar meer natuur en gezonde lucht!

Verder heeft onze partij afgelopen maand successen geboekt in het debat tegen vuurwerk en hebben we de letterlijk en figuurlijk ziekmakende handel in wilde dieren op de agenda van de Wereldgezondheidsorganisatie weten te krijgen. Daarnaast heeft onze Europese fractie het voor elkaar gekregen dat dierenwelzijn een bindend onderdeel wordt van de Brexit-onderhandelingen én hebben ze een verzoek kunnen indienen Europese parlementaire enquêtecommissie over de gruwelijke diertransporten.

Lef tonen loont!

Steun onze Franse en Britse zusterpartijen!

Franse zusterpartij Parti Animaliste.

Problemen rond natuur, milieu en dierenwelzijn spelen wereldwijd. We hebben overal politici nodig die moed hebben om voor positieve verandering te vechten. Daarom ben ik blij dat onze Britse en Franse zusterpartijen meedoen met verkiezingen. Op 15 en 22 maart doet de Franse Parti Animaliste mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in 25 gemeenten. Ook de Britse Animal Welfare Party wil meedoen aan de lokale verkiezingen op 7 mei. Ze moeten daar 5000 pond voor betalen. Mocht je wat geld kunnen missen, help ze dan vooral door hier te doneren. Wij wensen onze zusterpartijen heel veel succes!

Tot de volgende keer,

Esther

(Fractievoorzitter Partij voor de Dieren)