Verbod op import van bont naar Nederland stap dich­terbij dankzij Partij voor de Dieren


10 november 2020

Afgelopen week kreeg de Nederlandse Partij voor de Dieren de meerderheid van de Tweede Kamer achter haar voorstel om de import van bont en bontproducten te verbieden. “Het wordt hoog tijd dat we een punt zetten achter de import van bont in Nederland,” aldus partijleider Esther Ouwehand. “Daarmee werkt Nederland actief mee aan het in stand houden van een wrede industrie die nu ook nog eens een groot gevaar blijkt te vormen voor de volksgezondheid.”

In Nederland worden massaal wasbeerhondenvachten geïmporteerd en verkocht als bontkragen op winterjassen. Die worden zo goedkoop aangeboden, dat veel mensen er niet eens bij stilstaan dat de bontkraag van hun jas echt afkomstig is van een dier,” vertelt Esther Ouwehand. “Wasbeerhonden in China worden verschrikkelijk behandeld en gedood. Nu blijkt ook nog eens dat deze dieren mogelijk een essentiële rol hebben gespeeld bij het overspringen van het coronavirus van dieren op mensen. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en stoppen met de import van dit gruwelijke coronabont.”

Inderdaad wijzen virologen erop dat de bontindustrie weleens de ontbrekende schakel kan zijn geweest bij het overspringen van het coronavirus van dier op mens in China, met een nadrukkelijke rol voor de fok van wasbeerhonden, en dat de bontfokkerij zorgt voor mutaties die mogelijk ongevoelig zijn voor de vaccins die nu worden ontwikkeld. Zo zijn in Denemarken - de grootste producent van nertsenbont ter wereld - inmiddels enkele honderden mensen besmet met een gemuteerde versie van het coronavirus die in de nertsenfokkerijen is ontstaan. Alle 15 tot 17 miljoen nertsen in het land zullen daarom worden gedood. Ook in Nederland en Spanje brak eerder corona uit op nertsenfokkerijen - in Nederland is op aandringen van de Partij voor de Dieren het verbod op de nertsenindustrie daarom vervroegd ingevoerd.

Naar een totaalverbod op bont, wereldwijd

Esther Ouwehand bij protest tegen de nertsenfokkerij. Foto: Bont voor Dieren.

Steeds meer landen hebben de afgelopen jaren een einde gemaakt aan hun bontindustrie. Toch worden er jaarlijks wereldwijd nog zo’n 100 miljoen dieren gedood voor hun pels, waaronder naast nertsen ook vossen en konijnen, wasbeerhonden, honden en katten. Sinds 2009 is in Europa een importverbod op honden- en kattenbont van kracht, maar de vacht van andere in China of elders gefokte en gedode dieren mag nog steeds worden ingevoerd en verkocht.

De Partij voor de Dieren en haar zusterpartijen blijven zich inzetten voor een totaalverbod op de productie, import en handel van alle soorten bont - in Nederland, Europa en daarbuiten. De productie van dit luxeproduct is onethisch en brengt schade aan het milieu en sociale misstanden met zich mee, zoals oprichter van de Nederlandse Partij voor de Dieren Marianne Thieme in deze lezing uitlegde. Nu de bontindustrie ook nog eens een reservoir van infectieziekten blijkt te zijn, hoopt de Partij voor de Dieren dat haar voorbeeld wereldwijd navolging vindt en dat alle nog overgebleven bont-producerende landen een einde zullen maken aan deze barbaarse praktijk.

Gerelateerde organisatie