Ontsnappen aan een tijdperk van pande­mieën? Stop natuur­af­braak, herstel biodi­ver­siteit!


4 november 2020

Experts wereldwijd luiden de noodklok: de menselijke activiteiten die tot natuurafbraak, klimaatverandering en dierenleed leiden, zijn tevens de oorzaak van de coronacrisis en andere pandemieën. Als we niets doen, zullen die in de toekomst vaker voorkomen, zich sneller uitbreiden, dodelijker zijn en nog grotere economische schade aanrichten, zo waarschuwen zij in een rapport van het IPBES dat vorige week openbaar werd. “We kunnen hieraan ontsnappen als we kiezen voor een radicale omslag en veel meer nadruk op preventie,” aldus de voorzitter van de onderzoeksgroep. Daarvoor pleit ook de Nederlandse Partij voor de Dieren.

“Het IPBES-rapport levert het zoveelste wetenschappelijke bewijs dat onze gezondheid en samenleving ernstig in gevaar worden gebracht door de ontwrichting van de natuur als gevolg van de bio-industrie, wereldwijde vrijhandel en het huidige op ongelimiteerde economische groei gebaseerde systeem. En dat we het tij kunnen en moeten keren!”, aldus Esther Ouwehand, leider van de Partij voor de Dieren.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Video van het IPBES met de belangrijkste conclusies van het rapport over de relatie tussen biodiversiteitsverlies en pandemieën.

Verband pandemieën en biodiversiteit
De coronapandemie vindt net als eerdere pandemieën zijn oorsprong in ziektekiemen bij dieren, maar de uitbraak ervan wordt volledig veroorzaakt door menselijke activiteiten, zo legt het rapport uit. “De oorzaak van de COVID-19-pandemie is duidelijk,” stelt Dr. Peter Daszak, hoofd van de IPBES-onderzoeksgroep. “Landgebruik, de intensieve landbouw en ons verspillende productie-, consumptie- en handelssysteem ontwrichten de natuur en brengen wilde dieren, landbouwdieren, mensen en ziektekiemen steeds nauwer met elkaar in contact. Dat leidt tot pandemieën.”

Ook de Nederlandse Partij voor de Dieren en zusterpartijen wereldwijd benadrukken het verband tussen het welzijn van mensen en dieren en het huidige economisch stelsel en voedselsysteem. De grootschalige ontbossing voor veevoer en biobrandstof, internationale diertransporten, de handel in wilde dieren en het fokken van grote aantallen dieren in de vlees-, zuivel- en bontindustrie vormen volgens deze partijen een tikkende tijdbom. “De coronacrisis heeft eens te meer duidelijk gemaakt, dat onze omgang met dieren en de natuur niet alleen onethisch maar ook letterlijk ziekmakend is”, aldus Esther Ouwehand.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Video waarin 15 dierenrechtenpartijen wereldwijd oproepen tot een voedselrevolutie.

Het tij keren
Het IPBES-rapport roept beleidsmakers wereldwijd op concrete maatregelen te nemen tegen de overconsumptie, intensieve landbouw, ongebreidelde internationale vrijhandel en andere activiteiten die het risico op het ontstaan van pandemieën vergroten. “Dat menselijke activiteit de natuurlijke omgeving fundamenteel heeft veranderd, bewijst ook dat wij in staat zijn tot veranderingen die het risico op toekomstige pandemieën verminderen, de natuur beschermen en de klimaatverandering beperken,” aldus de auteurs. Als extra stimulans wijzen zij erop dat de economische schade van de huidige pandemie zo’n honderd keer groter is dan de geschatte kosten van preventieve maatregelen.

“Wij steunen deze oproep van harte”, aldus Esther Ouwehand. “Gelukkig zien steeds meer mensen in dat de bio-industrie - met de daaruit voortvloeiende ontbossing, diertransporten, klimaatverandering en biodiversiteitsverlies - de kostbaarste vergissing uit de wereldgeschiedenis is.” De Partij voor de Dieren verzette zich dan ook fel tegen het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid dat de vleesindustrie met miljoenen euro’s aan subsidie stimuleert. Samen met zusterpartijen wereldwijd maakt zij zich hard voor duurzame, gifvrije landbouw, het inkrimpen van het aantal landbouwdieren en terugdringen van de consumptie van vlees, een einde aan internationale diertransporten, het tegengaan van ontbossing en biodiversiteitsverlies, een verbod op de handel in wilde dieren en de productie van bont en het tegengaan van internationale vrijhandelsverdragen als Mercosur.