Pandemi çağına son mu vermek istiy­orsunuz? Öyleyse doğa tahribatını durdurun ve biyolojik çeşit­liliği geri kazanın!


4 Kasım 2020

Dünya çapındaki uzmanlar alarm veriyor: Doğa yıkımına, iklim değişikliğine ve hayvanların acı çekmesine neden olan insan faaliyetleri aynı zamanda korona krizinin ve diğer pandemilerin de nedenleridir. İPBES'in geçen hafta kamuoyuna açıkladığı bir raporda harekete geçilmediği takdirde, bu gibi durumlar gelecekte daha yaygın hale gelecekler, daha hızlı yayılacaklar, daha ölümcül olacaklar ve daha da büyük ekonomik hasara neden olacaklar diye uyardılar. "Radikal bir değişikliği tercih edersek ve önlemeye çok daha fazla vurgu yaparsak bundan kaçabiliriz" diyor araştırma grubu başkanı. Hollanda Hayvanları Koruma Partisi de bunu savunuyor.

“İPBES raporu, fabrika çiftçiliği, küresel serbest ticaret ve sınırsız ekonomik büyümeye dayalı mevcut sistemin bir sonucu olarak doğanın bozulması nedeniyle sağlığımızın ve toplumumuzun ciddi şekilde tehlikeye girdiğine dair bir başka bilimsel kanıt sağlıyor. Ve bizler bunu değiştirebiliriz ve değiştirmeliyizde! ” diyor Hayvanları Koruma Partisi'nin lideri Esther Ouwehand.

Videoyu izlemeden önce çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir

Biyoçeşitlilik kaybı ve pandemiler arasındaki ilişki hakkındaki raporun ana sonuçlarını içeren İPBES videosu.

Pandemiler ve biyolojik çeşitlilik arasındaki ilişki
Raporda, korona salgını, önceki salgınlar gibi, hayvanlardaki mikroplardan kaynaklandığını, ancak salgının tamamen insan faaliyetlerinden ötürü arttığını açıklıyor. "COVİD-19 salgınının nedeni açık". “Arazi kullanımı, yoğun tarım ve savurgan üretim, tüketim ve ticaret sistemimiz doğayı bozuyor ve vahşi hayvanları, çiftlik hayvanlarını, insanları ve mikropları birbirleriyle daha yakın temasa getiriyor. Bu da salgınlara yol açıyor" diyor dedi Dr. İPBES araştırma grubu başkanı Peter Daszak.

Hollanda Hayvanları Koruma Partisi ve dünya çapındaki kardeş partiler, insanların ve hayvanların refahı ile mevcut ekonomi ve gıda sistemi arasındaki bağlantıyı da vurgulamaktadır. Hayvan yemi ve biyoyakıtlar için büyük ölçekli ormansızlaşma, uluslararası hayvan nakliyeleri, vahşi yaşam ticareti ve et, süt ürünleri ve kürk endüstrisinde çok sayıda hayvanın yetiştirilmesi, bu partilere göre saatli bir bomba. Esther Ouwehand, "Korona krizi, hayvanlar ve doğa ile ilişkilerimizin sadece etik olmadığını değil, aynı zamanda kelimenin tam anlamıyla patojen olduğunu da bir kez daha açıkça ortaya koydu" diyor.

Videoyu izlemeden önce çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir

Dünya çapında 15 hayvan hakları partisinin bir gıda devrimi çağrısı yaptığı video.

Zamanı değiştirmek
İPBES raporu, dünya çapındaki politikacıları aşırı tüketime, yoğun tarıma, yaygın uluslararası serbest ticarete ve salgınları arttıracak diğer faaliyetlere karşı somut adımlar atmaya çağırıyor. "İnsan faaliyetlerinin doğal çevreyi temelden değiştirdiği, aynı zamanda gelecekteki pandemi riskini azaltan, vahşi yaşamı koruyan ve iklim değişikliğini hafifleten değişiklikler yapabileceğimizi kanıtlıyor" diyor raporu yazan yazarlar. Ayrıca mevcut pandeminin ekonomik zararının, önleyici tedbirlerin tahmini maliyetinden yaklaşık yüz kat daha fazla olduğuna işaret ediyorlar.

"Bu çağrıyı tüm kalbimizle destekliyoruz" diyor Esther Ouwehand. "Neyse ki, giderek daha fazla insan fabrika çiftçiliğinin - sonuçta ormansızlaşma, hayvan nakliyesi, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla - dünya tarihindeki en maliyetli hata olduğunu fark ediyor. Bu nedenle Hayvanları Koruma Partisi, et endüstrisini teşvik eden yeni Avrupa Ortak Tarım Politikası'na milyonlarca avro sübvansiyonlarına siddetle karşı çıktı. Dünya çapındaki kardeş partilerimizler birlikte, sürdürülebilir, toksik olmayan tarıma, çiftlik hayvanlarının sayısını ve et tüketimini azaltmaya, uluslararası hayvan taşımacılığına son vermeye, ormansızlaşma ve biyolojik çeşitlilik kaybına, vahşi hayvan ticaretinin yasaklanmasına, kürk üretimine ve Mercosur gibi uluslararası serbest ticaret anlaşmalarına karşı mücadele ediyoruz.