Esthers Blog: Gezondheid van mens en dier maximaal beschermen


8 september 2020

Er is veel gebeurd deze zomer. Allereerst wil ik namens onze Partij voor de Dieren mijn medeleven uitspreken met alle slachtoffers van de verschrikkelijke explosie in Beiroet. Vele mensen- en dierenlevens zijn verwoest in een land dat het al zwaar had. Wij hebben afgelopen jaren vele mensen uit Libanon leren kennen die zich met hart en ziel inzetten voor een samenleving waarin de bescherming van mensen, dieren, natuur en milieu centraal staat. Internationale steun en solidariteit is hard nodig.

Gezondheid maximaal beschermen

Ondertussen heeft de Partij voor de Dieren zich in Nederland en in het Europees Parlement ingezet voor betere bescherming van gezondheid van burgers. In het Europees Parlement is een motie van o.a. de Partij voor de Dieren aangenomen waarin wordt uitgesproken dat de Europese Unie (EU) meer moet doen tegen blootstelling van burgers aan chemicaliën op het werk en in het dagelijks leven. Giftige chemicaliën worden verwerkt in onder meer landbouwgif, voedselverpakkingen, speelgoed en cosmetica. De motie bevat tevens een oproep om chemicaliën niet meer onnodig op miljoenen dieren te testen. Zulke experimenten zijn immers wreed en achterhaald.

De coronacrisis heeft laten zien dat overheden onze gezondheid en leefomgeving veel beter moeten beschermen. Wetenschappers hebben inmiddels overtuigend bewijs gevonden dat luchtvervuiling leidt tot een grotere impact van het coronavirus, oftewel: hoe vervuilder de lucht, hoe meer besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen.

Tot nu toe hebben overheden echter de belangen van grote vervuilers, zoals veehouderijen en de industriële sector, boven het belang van de gezondheid van burgers geplaatst. Onze overheden hebben die grote ziekmakers decennialang flink laten verdienen aan het ongezond maken van mensen en het misbruiken van dieren. Dat moet veranderen.

Zet in op preventie

Verkeersbord met de tekst “Stop met het eten van dieren”.

Om gezondheid van burgers beter te beschermen is het cruciaal dat overheden meer doen aan preventie. Dat gebeurt nu echter nauwelijks. Daarom heeft de Partij voor de Dieren een aantal preventieve maatregelen voorgesteld:

  1. Overheden moeten meer belasting heffen op ongezonde voeding en vervuilende producten. Daarom gaat de Partij voor de Dieren een wetsvoorstel indienen over het belasten van het slachten van dieren via een zogenaamde ‘slachttaks’. Bij het produceren van vlees ontstaat immers schade aan het milieu, het klimaat, gezondheid en de biodiversiteit. Volgens onderzoek betaalt de Nederlandse samenleving nu indirect voor de maatschappelijke kosten van vlees: jaarlijks is er sprake van 1,23 miljard euro aan klimaatschade, 2,97 miljard euro aan milieuschade en 280 miljoen euro aan overige schade zoals gezondheidsschade. Het wordt tijd dat de vleesindustrie hiervoor gaat betalen. Aan de andere kant moeten gezonde producten zoals groente en fruit juist goedkoper worden.
  2. Het bevorderen van het eten van gezonde, plantaardige producten helpt om de impact van bijvoorbeeld het coronavirus op de samenleving te verminderen. Daarom moeten overheden plantaardige voeding stimuleren en stoppen met het subsidiëren van de vleesindustrie. Deze zomer heeft het Nederlandse parlement zich via een motie van de Partij voor de Dieren uitgesproken tegen Europese subsidies voor vleespromotie. De EU verspilt nu miljoenen euro’s aan belastinggeld voor bijvoorbeeld campagnes om de consumptie van varkensvlees onder jongeren te stimuleren. Volstrekt onverantwoord, gezien de enorme schade die de vee-industrie toebrengt aan het milieu, dierenwelzijn, voedselveiligheid en gezondheid.

Groeiend verzet tegen dierindustrie

Canadese dierenbeschermer Regan Russell.

De vee-industrie doet er alles aan om de horror die in de industrie plaatsvindt te verbergen. In steeds meer landen probeert de industrie wetten door te voeren die het dierenbeschermers, klokkenluiders en onderzoeksjournalisten vrijwel onmogelijk maken om wantoestanden en dierenmishandeling naar buiten te brengen.

Deze zomer werd in de Canadese deelstaat Ontario een nieuwe wet van kracht die het openbaar maken van misstanden in de dierindustrie strafbaar stelt. Een directe aanval op basale burgerrechten als het recht op informatie en het demonstratierecht. Een paar dagen nadat deze nieuwe wet was aangenomen, kwam de Canadese dierenrechtenactiviste Regan Russell om het leven nadat ze tijdens een vreedzame demonstratie bij een slachthuis werd overreden door een veewagen. De nieuwe wet werkt een agressieve bejegening van vreedzame dierenactivisten in de hand, in plaats van ze te beschermen.

Dit moet stoppen. Mensen wereldwijd hebben het recht te weten waar hun voedsel vandaan komt. Aangezien de Nederlandse regering nauwe handelsrelaties met Canada onderhoudt heb ik hierover schriftelijke vragen aan de verantwoordelijke Nederlandse ministers gesteld.Gelukkig is er ook steeds meer verzet tegen de boven beschreven wetten.

In de zomer zagen we ook op andere vlakken groeiend internationaal verzet tegen de manier waarop we met dieren omgaan. Zo is in Bosnië en Herzegovina de laatste nertsenfokkerij gesloten. Ons voorstel om dit jaar nog alle nertsenfokkerijen in Nederland te sluiten, wordt nu ook uitgevoerd. Wel krijgt elke nertsenhouder daarbij 1,7 miljoen euro cadeau. Mensen die geld verdienen aan martelen van dieren tot miljonair maken is onacceptabel. We hebben een motie ingediend om dat per direct te stoppen.

Twee vertegenwoordigers van de Italiaanse Partij voor de Dieren.

Daarnaast groeide de internationale politieke beweging voor dierenrechten en een leefbare planeet deze zomer gestaag door. In Griekenland is een nieuwe Partij voor de Dieren opgericht en onze Deense zusterpartij “Veganerpartiet” schreef geschiedenis door 20.000 ondersteuningsverklaringen te verzamelen om mee te mogen doen aan de nationale verkiezingen. Baanbrekend!

Ten slotte: onze Italiaanse zusterpartij Patito Animalista doet mee aan de regionale verkiezingen van 20 en 21 september in o.a. Campanië (Campania), Apulië (Puglia) en de Aosta-vallei (Valle d’Aosta). Ook zij willen de destructieve vee-industrie zo snel mogelijk aanpakken, en burgers, dieren en hun leefomgeving maximaal beschermen. Een broodnodige stem in de Italiaanse politiek.

Op naar mooie verkiezingsresultaten!

Tot de volgende keer,

Esther Ouwehand