Austra­lische Animal Justice Party stopt draco­nische wetten die ingaan tegen klok­ken­luiders die dierenleed aan het licht brengen


22 oktober 2019

Dankzij Any Meddick, parlementslid voor de Animal Justice Party in Victoria (Australië), heeft het Victoriaanse parlement vorige week wetten afgekeurd die ingaan tegen klokkenluiders die routinematig dierenleed aan het licht brengen. Dit is weer een succesvolle nederlaag voor zogenaamde ag-gag wetten - wetten die het undercover filmen of fotograferen van activiteiten op boerderijen verbieden - die met name gericht zijn tegen klokkenluiders die schendingen van dierenrechten op deze faciliteiten aan het licht brengen.

Andy Meddick, parlementslid voor de Animal Justice Party in de Australische staat Victoria.

Andy Meddick: "In heel Australië hebben enkele minder verstandige parlementen nu al soortgelijke wetten ingevoerd of zijn zij daarmee bezig in een poging om routinematig dierenleed te verhullen. Maar hier in Victoria hebben we iedereen laten weten: wreedheid en onrechtvaardige wetten zullen ons niet verslaan."

Wereldwijd probeert de veeindustrie het dierenleed dat binnen de industriële muren plaatsvindt te verhullen, door de aanval in te zetten op dierenrechtenactivisten die proberen te laten zien wat er gebeurt. Meddick heeft zijn parlementaire collega's opgeroepen om nu het echte probleem aan te pakken: het dierenleed.

Meddick: "Natuurlijk weten we dat activisten dit werk niet doen om de wet te overtreden, maar omdat zij zich verplicht voelen om het routinematige, gelegaliseerde leed in onze landbouwsystemen aan te tonen, waarvoor de industrie zo haar best doet om deze te verhullen voor consumenten. Ik ben niet de enige die dat zegt - deskundigen zeggen hetzelfde. In het onderzoek naar dierenactivisme in Victoria kwam naar voren dat wetten zoals deze niet alleen een slecht idee zijn, maar mogelijk ook ongrondwettelijk, volgens het Instituut voor Victoriaans recht. Het is overduidelijk dat we dierenleed strafbaar moeten stellen - niet degenen die dat aantonen."

Meddick’s gehele speech is hier te zien.

Waar we voor staan

Dierenrechten