Partij voor de Dieren: Neder­lands handels­beleid mag kring­loop­landbouw niet tegen­werken


11 december 2018

De Nederlandse regering moet voortaan toetsen of het handelsbeleid van de Ministerie van Buitenlandse Handel niet indruist tegen het doel om kringlooplandbouw te realiseren. Een meerderheid van de Nederlandse Tweede Kamer steunde deze oproep van de Partij voor de Dieren aan het kabinet. “Wie naar kringlooplandbouw wil, zal ook zijn handelsbeleid moeten veranderen en stoppen met het gesleep met voedsel en dieren over de hele wereld”, aldus Partij voor de Dieren.

Dat wereldwijde gesleep met veevoer, dierlijke producten, mest en levende dieren is niet alleen desastreus voor dieren, klimaat en boeren. Het staat ook volledig haaks op de recent gepubliceerde landbouwvisie van de Nederlandse minister van Landbouw. Deze landbouwvisie heeft kringlooplandbouw tot doel. Kringlooplandbouw houdt in dat landbouw op regionaal niveau georganiseerd wordt. Dat betekent dat veevoer regionaal geteeld wordt, dat landbouwproducten op de regionale markt verkocht worden, dat consumenten weten waar hun voedsel vandaan komt, dat boeren een eerlijke beloning krijgen en dat de mest van dieren gebruikt wordt voor het bemesten van landbouwgronden waar veevoer voor lokale boeren wordt geteeld. Op deze manier ontstaat er een gesloten en transparante landbouwkringloop.

Het beleid van de Nederlandse minister van Buitenlandse Handel gaat op dit moment lijnrecht in tegen deze kringloopvisie. Overal ter wereld zijn Nederlandse ambtenaren bezig om ervoor te zorgen dat de Nederlandse bulkproductie naar het buitenland kan worden geëxporteerd. Nederlandse bedrijven werken actief mee aan het aanleggen van een transportroute van soja, dwars door het Amazonewoud. Deze soja is niet bedoeld voor menselijke consumptie, maar verdwijnt in de magen van Nederlandse landbouwdieren.

Met Nederlandse staatssteun wordt de vee-industrie in landen als Oekraïne, Rusland, Turkije en China opgebouwd. Bedrijven in die landen concurreren vervolgens met de Nederlandse boeren. Handelsverdragen die dit alles faciliteren, kunnen gewoon op goedkeuring van de minister van Buitenlandse Handel rekenen. Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren: “Dit expansieve handelsbeleid is alles wat kringlooplandbouw niet is.”