Chris­tines Blog: Meer acti­visten in de politiek om de planeet te redden


22 december 2022

Wereldverbeteraars, verenigt u!” Dat is wat ik mijn vorige blog schreef en dat is precies wat ik heb gezien afgelopen week in Brussel, tijdens de internationale conferentie van Animal Politics Foundation, de internationale stichting van onze Partij voor de Dieren. Activisten, donkergroene politici, planeet- en dierenbeschermers uit 25 landen kwamen bij elkaar om trainingen te volgen en ideeën uit te wisselen, met het doel om zo snel mogelijk de vernietiging van de natuur, de dieren en onze leefomgeving te stoppen. Dat deden ze heel symbolisch op de internationale dag van dierenrechten en mensenrechten. Het was inspirerend en hoopgevend!

Christine Teunissen, Donald Pols (directeur Milieudefensie) en Ariane Giraneza (Belgische milieubeschermer) tijdens de internationale conferentie van Animal Politics Foundation.

Dát zijn de mensen die we hard nodig hebben in de politiek. Veel traditionele politici doen alsof ze de nodige actie ondernemen, maar in feite blijven ze vooral kiezen voor business as usual, hooguit in een nieuw jasje. Op de recente klimaattop in Egypte bijvoorbeeld zijn er enkele mooie woorden gedeeld, maar geen nieuwe afspraken gemaakt om de uitstoot van gevaarlijke broeikasemissies te beperken. Eerdere afspraken worden niet nageleefd. De meeste politici hebben het lef niet om te doen wat nodig is om onze planeet leefbaar te houden.

We hebben daarom meer activisten in de politiek nodig. Mensen die niet werken voor de economische kortetermijnbelangen van mensen in het mondiale noorden, maar die werken aan nieuwe, planeetbrede politiek, die compassie en een gezonde omgang met onze leefomgeving centraal stelt. Mensen die in de politiek laten zien hoe positieve verandering kan worden bereikt door vast te houden aan je idealen. Door te doen wat nodig is, in plaats van alleen wat politiek ‘acceptabel’ is. Om het tij te keren moeten we kiezen voor een fundamenteel ander manier van denken en handelen: in harmonie met de natuur, in plaats van tegen de natuur. Iets wat inheemse volkeren in verschillende delen van de wereld allang weten.

Onze wereldwijde “Animal Politics-Beweging” brengt die boodschap in de politieke arena. Onze rol is om de andere politici wakker te schudden en ze aan te jagen om échte actie te ondernemen om dieren, mensenrechten en onze planeet te beschermen. En in Brussel vierden we ook het tienjarig bestaan van die prachtige beweging, met een korte video. Bekijk de video hieronder.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Tien jaar Animal Politics Foundation.

Natuur- en klimaatcrisis in samenhang bestrijden
Afgelopen maand was de bekende klimaatconferentie in Egypte. Maar deze maand is ook de vijftiende Biodiversiteitsconferentie (COP15) in Canada gaande: een top van de Verenigde Naties, met het doel om de biodiversiteitscrisis waar we in zitten te bestrijden. Natuur en biodiversiteit staan namelijk ernstig onder druk. De snelheid waarmee dieren en planten uitsterven, was in tien miljoen jaar niet zo hoog. Dat zijn schrikbarende cijfers, maar ze krijgen veel te weinig aandacht. Dit terwijl wetenschappers stellen: we kunnen de klimaat- en biodiversiteitscrisis niet los van elkaar koppelen. Klimaatverandering heeft een negatieve invloed op de biodiversiteit, en verslechtering van biodiversiteit verergert de klimaatcrisis. Meer groen beschermt ons tegen extreem weer en biedt ons meer veiligheid. We moeten daarom met oplossingen komen die bijdragen aan bestrijding van beide crises.

Terwijl ik dit aan het schrijven ben is de VN-biodiversiteitstop nog niet afgelopen, dus we weten de resultaten nog niet precies. Maar die resultaten zijn van groot belang. Want het is nog niet te laat om het tij te keren, als er maar nu goede afspraken worden gemaakt om natuur te beschermen en natuurvernietigers aan te pakken.

En een van de grootste oorzaken van vernietiging van de natuur is de manier waarop wij ons voedselsysteem hebben ingericht: het meeste vruchtbare grond wordt gebruikt voor de veehouderij (waaronder veevoer), terwijl we met plantaardig voedsel zoals peulen en groenten méér mensen kunnen voeden met veel minder landbouwgrond. Door over te schakelen naar meer plantaardig eten, kunnen we veel grond teruggeven aan de natuur. Wetenschappers van onder andere Oxford hebben dit vaak geconcludeerd. Ook organisaties zoals Wereld Natuurfonds (WWF) wijzen erop dat ongeveer 60% van biodiversiteitsverlies te wijten is aan de veehouderij.

Als de politiek ondernemers en burgers zou helpen met de transitie van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten, maken we niet alleen een einde aan dierenleed, maar verminderen we ook de methaan- en CO2-uitstoot en het watergebruik van de landbouw drastisch. Daarnaast kunnen we de ontbossing een halt toeroepen op cruciale plekken als de Amazone en de Cerrado, waar elke minuut een stuk natuur ter grootte van drie voetbalvelden verdwijnt door de toenemende veevoederproductie. Als we inzetten op biologische akkerbouw, kunnen we in één klap veel milieuproblemen oplossen. Een biologische, plantaardige toekomst is een toekomst met schoon water, schone lucht, een betere gezondheid voor mens en dier en een leven dat veel meer in balans is met de natuur.

2023 wordt voor mij persoonlijk het jaar dat ik weer ‘gewoon’ Kamerlid word en Esther Ouwehand haar plek als fractievoorzitter inneemt. Ik zal in 2023 binnen en buiten het parlement een podium bieden aan wetenschappers en activisten. Daar verheug ik me enorm op. Want de jaren twintig van de 21ste eeuw zijn het bepalende decennium voor de toekomst van de planeet. Als alle klimaatactivisten, natuurliefhebbers, dierenrechtenactivisten, milieubeschermers en iedereen die begaan is met een gezonde toekomst voor mens en dier, op een positieve manier de strijd aan blijven gaan, kunnen we met z’n allen het verschil maken. Daar ben ik echt van overtuigd.

Strijden om de natuur écht fundamenteel te beschermen, strijden voor een plantaardige toekomst en strijden om de economie binnen de draagkracht van de aarde te brengen, vraagt wél om politieke lef en actie. En dus om meer activisten in de politiek. Sluit je aan!

Ik wens jullie allemaal gezonde en liefdevolle decemberweken en alvast een gelukkig 2023. Tot in januari.

Christine Teunissen
Tijdelijk fractievoorzitter van de Nederlandse Partij voor de Dieren