Esthers Blog: Versnel juist nu de transitie naar groene landbouw


30 maart 2022

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart is onze Partij voor de Dieren bijna verdubbeld: van 33 naar 63 zetels in verschillende Nederlandse gemeenteraden. Heel blij en trots! Dat betekent namelijk dat er nu meer politici zijn die zich gaan inzetten voor een leefbare Aarde en bescherming van het welzijn van mensen én andere dieren. En zoals ik in mijn vorige blog schreef, is dat meer dan ooit belangrijk.

Solidariteit
Meer dan een maand woedt nu de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen. In Nederland heeft de Partij voor de Dieren deze maand meegedaan aan een protest tegen de oorlog. Samen met onze zusterpartijen wereldwijd hebben we de agressie van het Poetin-regime sterk veroordeeld, gepleit voor harde sancties (waaronder het stoppen met Russisch gas) en voor humanitaire hulp en een ruimhartige opvang van vluchtelingen. Ook hebben we geld ingezameld om hulp te bieden aan achtergebleven dieren en dierenbeschermers. Er is meer dan 100.000 euro opgehaald.

Ondertussen worden gevluchte Oekraïners in Nederland vaak gescheiden van hun huisdieren, terwijl het juist voor mensen die net uit een zeer traumatische oorlogssituatie zijn gevlucht heel belangrijk is om met hun dier samen te blijven. Dieren zijn onderdeel van de familie. De Partij voor de Dieren maakt zich in het Nederlandse parlement hard om te voorkomen dat mensen en huisdieren gescheiden worden.

Esther Ouwehand en Tweede Kamerlid Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) met de leden van de Portugese zusterpartij PAN (People Animals Nature) tijdens een anti-oorlogsprotest in Den Haag.

Voorkom hongersnood, krimp de vee-industrie
Een ander gevolg van de Russische invasie is dat de productie van onder meer graan en tarwe in gevaar komt. Juist nu er voedseltekorten dreigen, is het van cruciaal belang om de vee-industrie te laten krimpen en te investeren in de teelt van plantaardige eiwitten die direct door mensen gegeten kunnen worden. Die oproep deden 400 wetenschappers deze maand ook. Op dit moment gaat ruim de helft van de Europese granen en peulvruchten naar koeien, varkens en andere dieren in de vee-industrie. Minder dan een kwart van de granen is voor menselijke consumptie.

De universiteit van Minnesota berekende dat we maar liefst vier miljard extra mensen kunnen voeden als we onze akkers niet meer gebruiken voor veevoer en biobrandstof, maar voor voedsel voor mensen. Volgens wetenschappers van de Universiteit van Harvard kunnen we van elke hectare waar we geen voedsel voor koeien, varkens of kippen maar voor mensen verbouwen, maar liefst vier keer zoveel mensen voeden. En het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het IPCC, berekende dat dieren tot 95 procent minder eiwitten ‘opleveren’ dan wat ze aan eiwitten is gevoerd. Voor de productie van een kilogram rundvlees is ongeveer 20 kilogram veevoer nodig. Dat is ontzettend inefficiënt. De vee-industrie is zo vooral een grote voedselverspiller.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Joseph Poore, wetenschapper aan de Oxford Universiteit, vertelt over de desastreuze impact van de vee-industrie.

Minder dieren in de veehouderij betekent dus minder veevoer en méér land voor het verbouwen van voedsel direct voor mensen. De Partij voor de Dieren vraagt daarom samen met vele wetenschappers al jaren om minder veevoer te verbouwen en méér graan en plantaardige eiwitten voor mensen. Dan kunnen we voedseltekorten voorkomen in bijvoorbeeld Pakistan, Egypte en Jemen, waar veel mensen fors hogere prijzen voor brood en granen simpelweg niet kunnen betalen.

Helaas maken de lobbyisten van de vervuilende sectoren nu al misbruik van de oorlog in Oekraïne om te pleiten voor vertraging van de voorzichtig ingezette transities naar een groene economie en betere bescherming van natuur. Zo heeft de machtige conservatieve landbouwlobby onder het mom van ‘voedselzekerheid’ meteen gepleit om alle Europese plannen voor het gezonder, groener en diervriendelijker maken van ons voedselsysteem te stoppen. Zij willen dat de intensieve landbouw en de vee-industrie nu nóg meer ruimte krijgt om verder te vervuilen en de bodem uit te putten. Daarbij baseren ze zich op één mythe: de mythe dat de vee-industrie dé manier is om onze voedselzekerheid te garanderen.

Als de landbouwlobby werkelijk bezorgd is over voedselzekerheid, zou ze juist een forse krimp van de veestapel moeten steunen. Laten we voedselzekerheid vooropstellen in plaats van vleeszekerheid. De oorlog van Poetin is geen reden om op de rem te gaan staan, maar juist om die omschakeling te versnellen. Alleen zo zorgen we voor voldoende voedzaam voedsel. In oorlogs- én vredestijd.

Tot volgende maand!

Esther Ouwehand
Partijleider Nederlandse Partij voor de Dieren