Chris­tines Blog: Wereld­ver­be­te­raars, verenigt u!


9 november 2022

Jullie zijn de maandelijkse blog van Esther Ouwehand, de partijleider van onze Partij voor de Dieren, gewend. Esther kampt helaas met gezondheidsproblemen als gevolg van aanhoudende overbelasting en is tijdelijk teruggetreden als Tweede Kamerlid. De Nederlandse wet schrijft voor dat Kamerleden zich wegens ziekte voor een vaste periode van vier maanden kunnen laten vervangen en dat doet Esther nu. Ze benadrukt hoe belangrijk het is dat iedereen die zich inzet tegen de roofbouw op de Aarde, geen roofbouw gaat plegen op zichzelf. Tijdig rust nemen is enorm belangrijk om een vlot herstel mogelijk te maken, en om daarna verder te kunnen strijden voor een leefbare aarde, voor de dieren en voor bestaanszekerheid voor huidige én toekomstige generaties. Eind januari keert ze terug als fractievoorzitter en kunnen jullie een nieuwe blog van Esther lezen.

Mijn naam is Christine Teunissen, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren. Ik zal het fractievoorzitterschap van Esther tijdelijk overnemen. Dat betekent dat ik ook voorlopig de maandelijkse blogs die jullie gewend zijn zal schrijven. Ik verheug me erop op deze manier met al jullie planeetbeschermers uit de hele wereld contact te hebben!

Internationale verbinding
En die internationale verbinding is ontzettend belangrijk om de grote crises van onze tijd – de klimaat-, natuur- en watercrisis – op te kunnen lossen. Als Tweede Kamerlid heb ik mij sinds het voorjaar van 2021 vooral beziggehouden met de internationale dimensie van ons werk: met de klimaatcrisis, verwoestende vrijhandelsverdragen en de (negatieve) impact die Nederland heeft op de wereldwijde natuur. Kortom, ik heb me ingezet om de positieve verandering wereldwijd te versnellen.

Afgelopen maand heb ik tijdens een protest ook onze solidariteit betuigd met alle Iraanse vrouwen en meisjes die strijden voor hun vrijheid. Nederland mag niet wegkijken en moet het geweld hard veroordelen. Ook moeten we snel overgaan tot hardere sancties tegen Iran, ook als dat in strijd is met onze eigen economische en handelsbelangen. Mensenrechten boven poen!

Christine met het team van Women Environmental Programme Nigeria.

Datzelfde geldt voor het Wereldkampioenschap voetbal (WK) in Qatar dat deze maand begint. Het is überhaupt een schande dat dit toernooi in dat land plaatsvindt, gezien de omstandigheden waarin kwetsbare migranten moeten werken en wonen en gezien de ontzettend moeilijke positie van andere minderheden in Qatar. Bij de bouw van de stadions zijn bovendien duizenden arbeidsmigranten door de schrijnende werkomstandigheden om het leven gekomen. En wat doet de Nederlandse regering? Die gaan goede sier maken met het Qatarese regime en sturen een officiële regeringsdelegatie naar het WK. Mogelijk gaat zelfs de Nederlandse koning Willem Alexander naar Qatar. Immoreel, én lijnrecht tegen de wens van de meerderheid van de Tweede Kamer in.

Strijd voor klimaat
Maar de komende dagen staan wat mij betreft niet in het teken van het WK, maar in het teken van de 27ste klimaatconferentie, die dit keer plaatsvindt in Egypte. Vorig jaar was ik een van de officiële vertegenwoordigers van het Nederlandse parlement tijdens de COP26 klimaatconferentie in Glasgow, en heb daar ook op straat actie gevoerd me duizenden geweldige mensen. Het geeft veel energie om zoveel mensen die zich inzetten voor een mooiere wereld bij elkaar te zien. We hebben toen de negatieve impact van de vee-industrie op klimaat en biodiversiteit onder de aandacht gebracht en veel mensen hebben toen onze internationale #FoodRevolution-petitie getekend (tekenen kan nog steeds). Want hoewel de wetenschap er heel duidelijk over is dat we de Aarde alleen leefbaar kunnen houden als we de productie en consumptie van dierlijke producten verminderen, wordt dat steeds door de politiek genegeerd.

Daar brengen we samen gelukkig steeds meer verandering in. Zo werkt Food@COP, een netwerk van jonge mensen over de hele wereld, eraan om in ieder geval de catering tijdens de klimaatconferenties zoveel mogelijk plantaardig te krijgen. Tijdens een klimaatconferentie is het immers niet meer dan logisch om het meest klimaatvriendelijke voedsel te serveren.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Klimaatactie in Glasgow.

Afgelopen maand voerde ik in de Nederlandse Tweede Kamer het debat over wat de Nederlandse inzet moet zijn tijdens de internationale klimaatconferentie in Egypte. Wij hebben vier punten benadrukt:

  • Het is van het grootste belang dat we de klimaatdoelen aanscherpen. De huidige doelen zijn volstrekt onvoldoende om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Ze zijn ook onvoldoende om mensen te beschermen die nu al lijden onder de gevolgen van klimaatverandering en groot gevaar lopen. Daarvoor moet Nederland al in 2030 klimaatneutraal zijn.
  • Armere landen dragen nauwelijks bij aan de klimaatcrisis, maar ervaren nu wel de gevolgen. Denk aan de overstromingen in Pakistan. Rijke landen moeten veel meer doen om deze landen te helpen in strijd tegen de klimaatcrisis.
  • Er moet een einde komen aan de enorme staatssteun voor fossiele sectoren, zoals de luchtvaart- en scheepssector. De Nederlandse overheid alleen al keert jaarlijks 17,5 miljard euro aan fossiele subsidies uit. Dat is peperdure olie op het vuur van de klimaatcrisis gooien!
  • En natuurlijk de olifant in de kamer: er moet een einde komen aan het industrieel houden van dieren. Om de klimaatcrisis op te lossen is een radicale verandering van ons voedselsysteem nodig. Ik heb de Nederlandse minister van Klimaat ook met succes gevraagd om meer aandacht te besteden aan bewustwording hierover en mensen te stimuleren om te kiezen voor plantaardige producten in plaats van dierlijke.

We blijven duwen om de bovenstaande doelen zo snel mogelijk te realiseren. In december zal ik in Brussel hierover verder praten met planeetbeschermers uit de hele wereld, tijdens de internationale conferentie van Animal Politics Foundation, de internationale stichting van de Partij voor de Dieren. Samen gaan we kijken hoe we positieve verandering kunnen versnellen. Meer informatie daarover volgt, dus houd de social media van “Party for the Animals” in de gaten!

Tot de volgende keer.

Christine Teunissen
Fractievoorzitter van de Nederlandse Partij voor de Dieren