Deel­nemers uit 25 landen bij succes­volle confe­rentie Animal Politics Foun­dation


15 december 2022

Afgelopen weekend kwamen politici en activisten uit 25 landen bij elkaar voor de Animal Politics Wereldconferentie 'Taking Political Activism to the Next Level' met het doel om positieve verandering voor klimaat, natuur en dieren te versnellen. Ze konden deelnemen aan lezingen, panelsessies en praktische workshops. “We gaan nu terug naar huis met hernieuwde energie, inspiratie en extra motivatie om de strijd voor bescherming van onze planeet en voor rechtvaardigheid voor te zetten”, aldus een van de deelnemers. Speciaal was ook de aanwezigheid van dieren- en natuurbeschermers uit Oekraïne.

Een deel van de deelnemers van de conferentie.

De conferentie bracht mensen uit Midden-Oosten, Noord-Afrika, de EU, het Verenigd Koninkrijk, de Balkan, Georgië, Albanië en Oekraïne bijeen om van elkaar te leren en samenwerking te versterken. Het is duidelijk dat de internationale politieke beweging voor dierenrechten, natuur en milieu groeit en klimaat- en dierenrechtenactivisme in steeds meer landen op de politieke kaart wordt gezet.

Er waren trainingen over onder andere effectief campagnevoeren, over fondsenwerving en over communicatie en verhalen die het verschil maken. In een panelsessie deelden politici, activisten en juristen uit Oekraïne, Tunesië, Portugal, Polen, Koerdistan, Zwitserland, Nederland en Servië hun ervaringen en lieten zien hoe iedereen op zijn eigen manier het verschil kan maken. Extra indruk maakte Kateryna Polianska, die uit Kiev (Oekraïne) was gekomen: “Sinds het begin van de Russische aanval op Oekraïne zijn niet alleen mensen het slachtoffer geworden van de oorlog, maar ook onze kleinere broers, de dieren. Ook zij worden geconfronteerd met ongelooflijke wreedheid, honger en dorst, mijnen en raketaanvallen. Wij zetten ons ervoor in om deze wreedheid en de aantasting van natuur en milieu in kaart te brengen en er bekendheid aan te geven.”

Daarnaast waren er lezingen van Europarlementariër Anja Hazekamp, die zich zelf ‘activist in de politiek’ noemt, en van Eva Rovers, die de potentiële kracht van burgers om de wereld te veranderen liet zien.

Deelnemers maken plannen met elkaar tijdens een training.

Drie generaties voor klimaat
Tijdens een speciaal avondevenement ter gelegenheid van de Internationale Dag van Mensen- en Dierenrechten en in een volle zaal, spraken milieubeschermer en voormalig vluchteling Ariane Giraneza, Christine Teunissen, Tweede Kamerlid en waarnemend fractievoorzitter van de succesvolle Nederlandse Partij voor de Dieren, en Donald Pols, directeur van Milieudefensie en de man die met een wereldberoemde rechtszaak grootvervuiler en oliebedrijf Shell op de knieën kreeg. Onder bevlogen leiding van de ‘ethische verhalenverteller’ David Labi, gingen deze drie planeetbeschermers met elkaar en het aanwezige publiek in gesprek over effectieve manieren om onze planeet leefbaar te houden.

De lezingen, panel en het avondevenement zullen binnenkort beschikbaar worden gemaakt om terug te kijken. Houd daarvoor ons nieuwsbrief in de gaten!

Ariane Giraneza, Christine Teunissen en Donald Pols tijdens het evenement “Drie Generaties voor Klimaat”.