Oproep aan burgers wereldwijd: geef je mening over dieren­welzijn en help de Europese Dieren­wel­zijns­stra­tegie te verbe­teren!


9 juni 2020

De Europese Commissie houdt een wereldwijde openbare raadpleging om haar Dierenwelzijnsstrategie te evalueren. Burgers binnen én buiten de EU kunnen vóór 15 juni a.s. hun mening over dierenwelzijn kenbaar maken door middel van een korte online vragenlijst. De Partij voor de Dieren roept iedereen op het formulier van de Commissie in te vullen, dat in alle EU-talen beschikbaar is. “Geef je om dierenwelzijn, voedselveiligheid, het voorkomen van zoönoses zoals corona, het klimaat en biodiversiteit? Grijp deze kans om een wezenlijke bijdrage aan dierenwelzijn in Europa te leveren. Deze evaluatie vormt de basis voor toekomstige EU-initiatieven op het gebied van dierenwelzijn, dus laat je stem horen!”

Europarlementariër Anja Hazekamp (midden).

De huidige EU-strategie voor de bescherming en het welzijn van dieren werd in 2012 aangenomen. Daarin is een aantal prioriteiten en acties ter verbetering van dierenwelzijn gedefinieerd. Maar volgens de Partij voor de Dieren zijn de bestaande dierenwelzijnsregels veel te zwak en niet goed ingevoerd - en wordt de naleving in lidstaten onvoldoende gewaarborgd. “De Europese Commissie heeft jarenlang amper iets gedaan om ervoor te zorgen dat de bestaande regels omtrent dierenwelzijn in lidstaten werden ingevoerd. Oproepen om de bestaande regels te verbeteren of om een nieuwe, betere dierenwelzijnswetgeving te introduceren heeft zij volledig genegeerd,” volgens Europarlementariër van de Partij voor de Dieren Anja Hazekamp.

Zwakke regels, inconsequent beleid
Hoewel dieren in de Europese wetgeving erkend worden als wezens met gevoel, worden zij vaak absoluut niet als zodanig behandeld, legt Hazekamp uit. “De lidstaten blijven de grenzen van de bestaande EU-regelgeving opzoeken en maken zó veelvuldig gebruik van de uitzonderingen daarop, dat de uitzondering de regel wordt. Dit heeft geleid tot overbevolkte kippenboerderijen, lange en steeds langere transporten binnen en buiten de EU en het routinematig couperen van varkensstaarten, om maar enkele voorbeelden te noemen.” Ondertussen stelt de Commissie zich terughoudend op als het gaat om het in gang zetten van inbreukprocedures tegen lidstaten die weigeren om de bestaande dierenwelzijnswetgeving toe te passen.

Ondanks de steeds sterker wordende roep van burgers en het Europees Parlement, is het de Commissie niet gelukt om het welzijn van dieren te waarborgen tijdens het transport, bij het slachten of in de intensieve viskwekerijen, de konijnenindustrie en andere vormen van intensieve veehouderij. Ook is de Commissie er volgens de Partij voor de Dieren niet in geslaagd om een consistent beleid te voeren: “Het bieden van handelsvoordelen voor producten die tegen lagere standaarden worden geproduceerd, is niet te rijmen met het ‘wereldwijd bevorderen van de dierenwelzijnsnormen die gelden binnen de EU’, één van de doelstellingen van de EU-dierenwelzijnsstrategie. De Commissie heeft niets gedaan met de oproepen van het Europese Parlement om bindende maatregelen te eisen voor een minimaal niveau van dierenwelzijn bij onderhandelingen over vrijhandels- en associatieovereenkomsten, zoals die met Zuid-Amerika, Oekraïne en Japan. Economische en geopolitieke kortetermijnbelangen krijgen prioriteit boven dierenwelzijn.”

Actie met reuzenvarken tegen de bio-industrie bij het EU-parlement in Brussel. © Tim Dirven / Greenpeace

Een wereldwijde oproep tot verandering
Naast handhaving van de bestaande regels en een nieuwe, veel sterkere strategie, wil de Partij voor de Dieren dat dierenwelzijnseisen worden opgenomen in vrijhandelsovereenkomsten -en- in het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). “Landbouwsubsidies moeten bijdragen aan de transitie naar een plantaardig voedselsysteem - dat is cruciaal voor mens, dier en onze planeet.” Daarom hebben de Partij voor de Dieren en veertien zusterpartijen een internationale petitie gelanceerd om overheden wereldwijd op te roepen tot een voedselrevolutie.

“Dit is het moment voor verandering. Steeds meer mensen maken zich zorgen om dierenwelzijn en de coronacrisis heeft eens te meer laten zien dat de manier waarop wij omgaan met dieren onacceptabel is, zowel in ethisch opzicht als vanuit het oogpunt van de volksgezondheid. De huidige evaluatie van de Dierenwelzijnsstrategie is een uitstekende gelegenheid om de Commissie te laten weten dat heel veel mensen om verandering vragen. Dus vul dit formulier vóór 15 juni in en laat je stem horen in het hart van Europa!”

Waar we voor staan

Dierenrechten

Gerelateerde organisatie