Dünya vatan­daşlarına Avrupa Hayvan Refahı Stra­tejisi hakkındaki görüşlerini paylaşmaya ve stra­tejiyi geliş­tirmeye yardımcı olma çağrısı


9 Haziran 2020

Avrupa Komisyonu, Hayvan Refahı Stratejisini değerlendirmek için dünya çapında bir halka danışma süreci başlattı. AB ve AB üyesi olmayan vatandaşlar, 15 Haziran’a kadar kısa bir çevrimiçi anket aracılığıyla hayvan refahı hakkındaki görüşlerini paylaşmaya davet ediliyor. Hollanda Hayvanları Koruma Partisi, hayvan refahı, gıda güvenliği, korona gibi hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar (zoonoz), iklim ve biyolojik çeşitlilik gibi konulardla ilgilenen tüm insanları, tüm AB dillerinde mevcut olan formu doldurarak görüşlerini paylaşmaya davet ediyor. “Avrupa'daki hayvan refahına gerçek bir katkı yapmak için bu şansı kaçırmayın. Bu değerlendirme, gelecekteki AB hayvan refahı girişimlerine kaynak teşkil edecektir, bu yüzden sesinizi duyurun!”

Avrupa Parlamenteri Anja Hazekamp (ortada) Avrupa Parlamentosu’nda.

2012 yılında kabul edilen, hayvanların korunması ve refahı hakkındaki mevcut AB stratejisinde hayvan refahını iyileştirmeyi amaçlayan bir dizi öncelik ve eylem tanımlanmıştır. Ancak, Hollanda Hayvanları Koruma Partisi'ye göre, hayvan refahı ile ilgili mevcut kuralların yaptırımı yoktur, düzgün bir şekilde uygulanmamaktadır ve de üye ülkelerdeki denetimlerin olması gerektiği gibi yapılması garanti edilememektedir. Hayvanları Koruma Partisi AP üyesi Anja Hazekamp “Avrupa Komisyonu yıllarca hayvan refahı ile ilgili mevcut kuralların üye devletlerce uygulanmasını sağlamak için neredeyse hiç bir şey yapmamıştır ve mevcut iyileştirme veya yeni ve daha iyi hayvan refahı mevzuatı getirilmesi çağrılarını göz ardı etmiştir” diye konuşuyor.

Tutarsızca uygulanmış zayıf kurallar
Avrupa Parlamenteri Hazekamp, hayvanların AB yasaları uyarınca duyguları olan varlıklar olarak tanınmasına rağmen, genellikle bu şekilde muamele görmekten uzak olduklarını belirtiyor. “Üye devletler mevcut AB düzenlemelerinin sınırlarını zorlamaya ve istisnalar kural haline gelene kadar uygulama dışında tutulan konuları kendi çıkarları için kullanmaya devam ediyorlar. Bu uygulamalar da örnek vermek gerekirse: tavuk çiftliklerinde aşırı kalabalık kümeslere, AB içinde ve dışında uzun ve sürekli daha da uzatılan nakliye sürelerine ve çok olağan sayılan domuzların kuyruklarının uyuşturmadan kesilmesi gibi durumlara yol açmaktadır. ”Bu arada Komisyon, mevcut hayvan refahı mevzuatını uygulamayı reddeden üye ülkelere karşı ihlal prosedürlerini başlatma konusunda da oldukça isteksiz davranmaktadır.

Vatandaşlardan ve Avrupa Parlamentosu'ndan gelen, giderek güçlenen çağrılara rağmen, Komisyon nakliye ve kesim sırasında, yoğun üretim yapan balık çiftliklerinde, tavşan endüstrisinde ve diğer yoğun hayvancılık uygulamalarında hayvanların refahını garanti edememektedir. Komisyon ayrıca tutarlı bir politika izlememektedir. “Daha düşük standartlarda üretilen ürünlere ticari avantajlar sağlamak, AB Hayvan Refahı Stratejisinin sözde hedeflerinden biri olan 'AB hayvan refahı standartlarını desteklemek' ile de çelişki oluşturmaktadır. Komisyon, Avrupa Parlamentosu'nun Güney Amerika, Ukrayna ve Japonya gibi ülkelerle yapılan Serbest Ticaret ve Ortaklık Anlaşmaları müzakerelerinde minimum düzeyde hayvan refahı sağlanması için bağlayıcı önlemler alınmasını talep eden çağrılarını da göz ardı etmiştir. Ancak kısa vadeli ekonomik ve jeo-politik çıkarlara hayvan refahına göre öncelik verilmektedir. ”

AB’nin Brüksel’deki parlamentosu önünde Fabrika Çiftlikleri karşıtı Dev Domuz Eylemi. © Tim Dirven / Greenpeace

Değişim için küresel çağrı
Hollanda Hayvanları Koruma Partisi, mevcut düzenlemelerin ve yeni ve çok daha güçlü bir stratejinin uygulanmasının yanı sıra, Serbest Ticaret Anlaşmalarına ve Avrupa Ortak Tarım Politikası'na (OTP) hayvan refahı konusundaki maddelerin de dahil edilmesini şiddetle talep ediyor. “Tarımsal sübvansiyonlar, insanlar, hayvanlar ve gezegenimiz için çok önemli olan, bitki bazlı bir gıda sistemine geçişte önemli bir itici güç olmalıdır.” Bu nedenle Hayvanları Koruma Partisi ve on dört kardeş partisi dünya çapında hükümetlere bir gıda devrimi çağrısında bulundu.

“Şimdi değişim zamanı. Gittikçe daha fazla insan hayvanların refahından endişe duyuyor ve korona krizi ile bir daha görmüş olduk ki, hayvanlara davranış biçimimiz hem etik hem de halk sağlığı açısından artık kabul edilemez. Hayvan Refahı Stratejisinin mevcut değerlendirmesi, Komisyon'a etrafımızda değişiklik çağrısı yapan çok sayıda insan olduğunu kanıtlamak için iyi bir fırsattır. O yüzden 15 Haziran'dan bu formu doldurun ve Avrupa'nın kalbinde kendinizi duyurma fırsatınızı kaçırmayın!”

Neyi temsil ediyoruz

Hayvan hakları