Κοινωνικά θέματα


Earth provides enough for everyone’s need, but not for everyone’s greed. We want our government to be at the service of both people and animals, and guided by compassion and sustainability. Providing aid to the poorest and victims of famine and violence is a matter of civilisation. Human rights should be respected. We want a transparent democracy in which the citizen’s voice is heard, animal rights are self-evident and it is not the right of the strong, but the interest of the weak that counts.

The society the Party for the Animals stands for gives priority to sustainability and compassion over short-term economic gain. It respects the freedom and privacy of its citizens and gives them a greater role in decision-making than banks, multinationals and lobbyists. We want governments to give both people and animals the opportunity to live a good and fulfilling life.

Ως προς

Το Blog της Εsther: Εκτιμήστε τα δέντρα και σταματήστε να τα κόβετε!

Ολοκλήρωσα το τελευταίο μου blog πριν από το καλοκαίρι με πολλά καλά νέα, όμως και με μεγάλες προκλήσεις, όπως την κλιματική κρίση, την διάσπαση της φύσης και τον ρόλο που παίζει η βιομηχανία του κρέατος σε αυτό το θέμα. Έτσι, μετά το τέλος του καλοκαιριού, έχουμε επιστρέψει, να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, με όλη μας την δύναμη. ΄Σταματήστε να Κόβετε΄Την προηγούμενη εβδομάδα έλαβε χώρα ...

Νέα
Νέα