Κοινωνικά θέματα


Earth provides enough for everyone’s need, but not for everyone’s greed. We want our government to be at the service of both people and animals, and guided by compassion and sustainability. Providing aid to the poorest and victims of famine and violence is a matter of civilisation. Human rights should be respected. We want a transparent democracy in which the citizen’s voice is heard, animal rights are self-evident and it is not the right of the strong, but the interest of the weak that counts.

The society the Party for the Animals stands for gives priority to sustainability and compassion over short-term economic gain. It respects the freedom and privacy of its citizens and gives them a greater role in decision-making than banks, multinationals and lobbyists. We want governments to give both people and animals the opportunity to live a good and fulfilling life.

Ως προς

Επιστήμονες, επιχειρηματίες, ακτιβιστές και πολιτικοί συνέρχονται κάτω υπό την αιγίδα του Διεθνούς Συνεδρίου της Πολιτικής Φιλοζωίας

Στο επόμενο διαδικτυακό συνέδριο ΄Σώζοντας τον Κόσμο με Μαχαίρι & Πιρούνι΄ (Saving the World with Fork & Knife) ειδικοί, πολιτικοί, ΜΚΟ, και ακτιβιστές από όλο τον κόσμο, θα ερευνήσουν την επίδραση του σημερινού τροφικού μας συστήματος, πάνω στην δημόσια υγεία, στα ζώα, στο περιβάλλον και στη φύση. Πρακτικά εργαστήρια και παρουσιάσεις περιπτώσεων που εμπνέουν, θα δώσουν τροφή για σκέψη, για πιθανέ...

Νέα
Νέα