Κοινωνικά θέματα


Earth provides enough for everyone’s need, but not for everyone’s greed. We want our government to be at the service of both people and animals, and guided by compassion and sustainability. Providing aid to the poorest and victims of famine and violence is a matter of civilisation. Human rights should be respected. We want a transparent democracy in which the citizen’s voice is heard, animal rights are self-evident and it is not the right of the strong, but the interest of the weak that counts.

The society the Party for the Animals stands for gives priority to sustainability and compassion over short-term economic gain. It respects the freedom and privacy of its citizens and gives them a greater role in decision-making than banks, multinationals and lobbyists. We want governments to give both people and animals the opportunity to live a good and fulfilling life.

Ως προς

Το Ιστολόγιο της Esther: Η Ομάδα Πλανήτης μεγαλώνει!

¨Ψηφίζω για το Κόμμα για τα Ζώα. Ένα εκλογικό πρόγραμμα που συνίσταται από ρεαλιστικά ιδεώδη και προστατεύει οτιδήποτε είναι ευάλωτο. Μετανιώνω για τις φορές που αποφάσισα να ψηφίσω στρατηγικά. Έτσι, αυτή την φορά ψηφίζω με την καρδιά μου. Ουσιαστικές, θετικές αλλαγές: ποιος θα μπορούσε να είναι αντίθετος σε αυτό?¨ Αυτό ανάρτησε κάποιος γνωστός Ολλανδός ηθοποιός στα κοινωνικά δίκτυα την προηγούμε...

Νέα