Worldlog Hafta 48 – 2014


24 Kasım 2014

Çok üzücü bir haber aldık bu hafta. İki tane tavuk çiftliğinde toplam 200.000 tavuk ortaya çıkan kuş gribi sebebiyle karbondioksit gazı ile zehirlenerek öldürüldü. Büyük çaptai işlev yapan mevcut sistem, hayvan hastalıkları adeta önüne geçilemeyen canlı bomba gibi işliyor. 2003 yılında 40 milyon tavuk kuş gribi sebebiyle karbondioksit gazı ile zehirlenerek öldürüldü. Bu tür salgınlar, Canlıların bir ortamda dip dibe yaşadıkları her yerde ortaya çıyor. Hollanda’da sadece 3 tavuk çiftliğinde (Barneveld, Veenendaal ve Ede) toplam 10 milyon tavuğun birarada tutulması, inanılır gibi değil. Bu durum heran bir salgın çıkma riskini barındırıyor. Etrafta oturan insanların endişelerini dile getirmelerine rağmen, virus yayıcı fabrikaların ve mega ğçÇiftlikleri inşa edilmeye devam ediyor.

Megastal 20

Geçenlerde yayınlanan araştırmaya göre kuş gribinin yayılmasında suçlu olarak gösterilen göç kuşlarının virusu Hollandaya getirmedikleri, aksine buradan kaptıkları belirlendi.

Uzun lafın kısası Millet Meclisinde ikinci bir müzakere gerçekleçtirmek için yeteri kadar malzeme mevcuttur. Ancak müzakere talebim reddedildi. Millet Meclisinde hayvanların nakliye yasağı esnasında refahlarının sağlanması, çevredekilerin güvenliği ve tavukların öldürülmesi için kullanılan CO2 gazının kullanımı ile ilgili sorular sordum. Tavukların CO2 gazı ile öldürülmesi, tavuklar için acı çekererek yavaş yavaş ölmek demektir.

Bu hafta Avrupa Birliği ve Birleşik Milletler arasındaki serbest ticaret anlaşması (TTİP) ile ilgili soru önergesi verdim. Önergelerde hükümetimizden, Avrupa’da bu anlaşma ile ilgili görüşmeleri sonlandırmasını için baskı oluşturmasını istiyoruz. Şuan 21 üye devletten toplam 230 sivil toplum kuruluşu şimdiden 913.000 imzayı aşan bir halk inisiyatifi başlatmışlardır.https://stop-ttip.org/ Avrupa Komisyonu geçen hafta halk inisiyatifini tanımayacaklarını açıkladı. Brussel’de bu durumu savunmaları için Hollanda hükümetine ısrarda bulundum. Serbest ticaret anlaşması çevre, hayvan refahı, gelişmekte olan ülkeler ve Avrupalı iş adamları için çok zarar vericidir. Umarım bu tür eylemlere karşı koyabiliriz!

Brussel

Güzel bir haber! 20 yaşındaki Hollandalı Delft’ te yaşayan Boyan Slat, plastik kalıntılarını toplamak için ürettiği buluşu sayesinde Birleşmiş Milletler çevre ödülüne layik görülmüştür. Crowdfunding kampanyası sayesinde, buluşunu daha büyük boyutlarda üretmek için yeteri kadar para toplanmıştır. Boyan bu zamana kadar bu ödülü alan en genç kişidir. Tebrikler!

plastic soep

Uluslararası Ticaret ve Gelişim Topluluğu bütce müzakeresinde, gelişim problemleri ve iklim değişikliği arasındaki iliskiye işaret ettim. Batının sebep olduğu iklim değişikliği, en çok gelişmekte olan ülkeri etkileyen temel gıda maddeleri tehdit altındadır. Bunun yanısıra deniz seviyesinin yükselmesi kısa zaman içerisinde yüzbinlerce iklim irticacılarına sebep olacaktır. Ayrıca Hollanda’nın gelişmekte olan ülkelere en güzel yardımı daha farklı bir şekilde üretip tüketmekle olacağını anlattım.

ontwikkelingssamenwerking

Sizinle son olarak bir numaralı Ekonomist Rifkin’in çok ilginç bir videosunu paylaşmak istiyorum. Yüksek oranda et tüketiminin sonladırılması ve bundan sonra yaşayacağımız problemlerin yanında ekonomik krizinin hicbirşey olduğunu savunuyor.

https ://www.youtube.com/watch?v=m9wM-p8wTq4

Haftaya görüşmek üzere!

Terrible news this week. Almost 200,000 chickens in total at two poultry holdings were gassed due to an outbreak of bird flu. The current large-scale system is like a ticking time-bomb for unstoppable outbreaks of animal diseases. In 2003, 40 million chickens were gassed due to the bird flu. Diseases are bound to arise when living beings are kept so close together in one area. It is absolutely ridiculous that three small Dutch municipalities ( Barneveld, Veenendaal and Ede) together accommodate ten million chickens. It is causing a continuous threat of a contagious virus outbreak. And despite the fact that people living in the neighbourhood are seriously worried, more mega stables or virus factories are being built.

Megastal 20

Recent research showed that migratory birds, which often serve as scapegoats for bird flu, are actually exposed to the virus in the Netherlands instead of bringing it here.

All in all, food enough for a debate in the House of Representatives. My request for one was unfortunately rejected. In my parliamentary questions I asked for clarification on the guarantee of the welfare of animals during the transport ban, the safety of people living in the neighbourhood and the application of highly animal unfriendly CO2 to kill chickens. Gasification with CO2 often means a slow painful death for the chickens.

This week, I submitted two motions regarding the Free Trade Agreement between the EU and the United States (TTIP). The motions request our government to call on the EU to end the negotiations on this agreement and to discuss a more sustainable alternative with the US. Meanwhile, more than 230 community organisations and citizens’ movements from 21 Member States have started a citizens’ initiative and have already collected more than 913,000 signatures. https://stop-ttip.org/ Last month, the European Commission informed the initiators that it will not acknowledge the citizens’ initiative. Shame on the EU. I called on the Dutch government to argue in favour for the initiative in Brussels. The Free Trade Agreement has very harmful effects on the environment, animal welfare, developing countries and European entrepreneurs. Hopefully we can stop these types of practices!

Brussel

Great news! The 20-year-old Dutch Boyan Slat from Delft has won the UN Environmental Prize with his invention to remove plastic soup. Enough money has meanwhile been raised by a crowd fund campaign to test increasing prototypes of his installation system. Boyan is the youngest winner of this prize ever. Congratulations!

plastic soep

During the debate on the Foreign Trade and Development Cooperation budget, I pointed out the relation between development issues and climate change. The global food supply is threatened by the climate change that is caused by the West, which will hit the developing countries hardest. On top of that, the rising sea level will cause hundreds of thousands of climate refugees within no time at all. I further clarified that development aid from the Netherlands should in particular mean that we will start to produce and consume differently. We have to focus on fair trade, transparency with respect to the origin of the raw materials and regionalisation!

ontwikkelingssamenwerking

Here is a very interesting video of chief economist Rifkin. He advocates an end to the high meat consumption and says that the credit crisis is nothing compared to the problems that are still to come. https://www.youtube.com/watch?v=m9wM-p8wTq4

Until next week!