Worldlog săptămâna 48 -2014


24 noiembrie 2014

Avem vești îngrozitoare săptămâna aceasta. Din pricina izbucnirii gripei aviare, la două crescătorii de păsări au fost gazate în total aproximativ 200.000 găini. Sistemul industrial curent este precum o bombă cu ceas în ceea ce privește izbucnirile bolilor animalelor. În 2003 și 2004 au fost gazate 40 milioane de găini din pricina gripei aviare. Acest fenomen se poate observa la orice viețuitoare, dacă le ții una lângă alta într-o încăpere, atunci bolile izbucnesc inevitabil. Este o nebunie faptul că doar trei mici comunități neerlandeze (Barneveld, Veenendaal și Ende) găzduiesc împreună zece milioane de găini. Aceasta duce inevitabil la pericolul continuu al izbucnirii unui virus contagios. Și în ciuda faptului că vecinii lor se îngrijorează la modul serios, totuși crescătoriile de animale continuă să se construiască în împrejurimi, creând astfel fabrici de viruși.

Megastal 20

Studii recente arată faptul că păsările călătoare, care sunt adesea învinuite pentru gripa aviară, nu aduc virusul în Țările de Jos, ba chiar îl înmulțesc aici. Una peste alta, există suficiente motive pentru o dezbatere la Camera Deputaților. Tentativa mea cu privire la aceasta a fost din păcate respinsă. Am adresat însă între timp întrebări parlamentare cu privire la clarificarea garanțiilor bunăstării animalelor în timpul interdicției transportului, a siguranței vecinilor și a adaptării CO2-ului, substanță foarte neprietenoasă cu animalele, folosită pentru uciderea găinilor. Gazarea cu CO2 înseamnă adesea moartea dureroasă și înceată a găinilor.

Am depus săptămâna aceasta două moțiuni cu privire la Acordul de liber schimb între UE și Statele Unite (TTIP). Moțiunile invită guvernul nostru să solicite ca negocierile în UE din cadrul acestui acord să se sfârșească. Și în locul acestora să stabilească cu Statele Unite o alternativă mai durabilă. Între timp, 230 organizații sociale și mișcări cetățenești din 21 State Membre au demarat o inițiativă cetățenească ce a strâns deja mai mult de 913.000 semnături. https://stop-ttip.org/ Comisia Europeană i-a anunțat săptămâna trecută pe inițiatori că nu va recunoaște inițiativa cetățenească. Păcat. Am solicitat guvernului neerlandez să susțină această inițiativă la Bruxelles. Acordul de liber schimb are repercursiuni pericolase pentru mediu, bunăstarea animalelor, țările în curs de dezvoltare și întreprinzătorii europeni. Deci să sperăm că vom acționa împotriva a astfel de practici!

Brussel

Vești bune! Neerlandezul din Delft în vârstă de 20 de ani, Boyan Slat, a câștigat premiul pentru mediu al ONU pentru invenția sa cu ajutorul căreia se poate goli insula de gunoaie. Printr-o campanie de crowdfunding s-au strâns între timp suficienți bani pentru testarea prototipurilor din ce în ce mai mari ale instalației sale. Boyan este cel mai tânăr câștigător al acestui premiu. Felicitări!

plastic soep

În cadrul dezbaterii privind Bugetul pentru Comerțul Exterior și Cooperarea pentru Dezvoltare, am făcut referire la relație dintre problemele de dezvoltare și schimbările climatului. Prin schimbarea climatului cauzat de țările vestice, se pune în pericol aprovizionarea mondială cu hrană, care este resimțită în special de țările în curs de dezvoltare. Pe deasupra, nivelul mării în creștere va cauza în viitorul apropiat sute de mii de refugiați climatici. Este din ce în ce mai clar că ajutorul privind dezvoltarea venit din partea Țărilor de Jos trebuie să cuprindă în special necesitatea de a schimba felul în care producem și consumăm. Trebuie să luptăm pentru un comerț corect, pentru transparență cu privire la viitorul materiilor prime și pentru regionalizare!

ontwikkelingssamenwerking

Încă un filmuleț interesant al economistului de top Rifkin. Acesta solicită încetarea consumului ridicat de carne și afirmă că criza creditelor nu reprezintă nimic în comparație cu problemele ce urmează să vină. https://www.youtube.com/watch?v=m9wM-p8wTq4

Pe săptămâna viitoare!

Terrible news this week. Almost 200,000 chickens in total at two poultry holdings were gassed due to an outbreak of bird flu. The current large-scale system is like a ticking time-bomb for unstoppable outbreaks of animal diseases. In 2003, 40 million chickens were gassed due to the bird flu. Diseases are bound to arise when living beings are kept so close together in one area. It is absolutely ridiculous that three small Dutch municipalities ( Barneveld, Veenendaal and Ede) together accommodate ten million chickens. It is causing a continuous threat of a contagious virus outbreak. And despite the fact that people living in the neighbourhood are seriously worried, more mega stables or virus factories are being built.

Megastal 20

Recent research showed that migratory birds, which often serve as scapegoats for bird flu, are actually exposed to the virus in the Netherlands instead of bringing it here.

All in all, food enough for a debate in the House of Representatives. My request for one was unfortunately rejected. In my parliamentary questions I asked for clarification on the guarantee of the welfare of animals during the transport ban, the safety of people living in the neighbourhood and the application of highly animal unfriendly CO2 to kill chickens. Gasification with CO2 often means a slow painful death for the chickens.

This week, I submitted two motions regarding the Free Trade Agreement between the EU and the United States (TTIP). The motions request our government to call on the EU to end the negotiations on this agreement and to discuss a more sustainable alternative with the US. Meanwhile, more than 230 community organisations and citizens’ movements from 21 Member States have started a citizens’ initiative and have already collected more than 913,000 signatures. https://stop-ttip.org/ Last month, the European Commission informed the initiators that it will not acknowledge the citizens’ initiative. Shame on the EU. I called on the Dutch government to argue in favour for the initiative in Brussels. The Free Trade Agreement has very harmful effects on the environment, animal welfare, developing countries and European entrepreneurs. Hopefully we can stop these types of practices!

Brussel

Great news! The 20-year-old Dutch Boyan Slat from Delft has won the UN Environmental Prize with his invention to remove plastic soup. Enough money has meanwhile been raised by a crowd fund campaign to test increasing prototypes of his installation system. Boyan is the youngest winner of this prize ever. Congratulations!

plastic soep

During the debate on the Foreign Trade and Development Cooperation budget, I pointed out the relation between development issues and climate change. The global food supply is threatened by the climate change that is caused by the West, which will hit the developing countries hardest. On top of that, the rising sea level will cause hundreds of thousands of climate refugees within no time at all. I further clarified that development aid from the Netherlands should in particular mean that we will start to produce and consume differently. We have to focus on fair trade, transparency with respect to the origin of the raw materials and regionalisation!

ontwikkelingssamenwerking

Here is a very interesting video of chief economist Rifkin. He advocates an end to the high meat consumption and says that the credit crisis is nothing compared to the problems that are still to come. https://www.youtube.com/watch?v=m9wM-p8wTq4

Until next week!