Worldlog Hafta 41 – 2009


9 Ekim 2009

4 ekim pazar günü Hayvanları Koruma Günüydü. Evcil hayvanların sahiplerinden özel ilgi gördükleri bir gün. Pazartesi günü unutulmuÅŸ hayvanların üzerinde duruldu. Bu kampanya hayvan esirgeme kurumu tarafından, Hollanda’da o özel ilgiyi görmeyen ve biyo-endüstride kötü ÅŸartlar altında yaÅŸayan hayvanlara dikkat çekmek için yapıldı. Salı günü yasadakı hayvanların yerine odaklandı.

Geçen hafta Hayvanlar Yasası hakkındaki müzakere, parlementonun gündemindeydi. Bu Yasa hayvan refahını güvence altına alan, bir yasa olacakmış. Ancak Tarım bakanı Bayan Verburg yeni yasasında hayvansal ürünlerinin üretimine ve sürümüne öncelik veriyor. Yeni yasa için hayvan hakları deÄŸil, ekonomik deÄŸerler belirleyici oluyor.

Bakan Verburg daha fazla hayvanı pazara sürmek istiyor. UnutulmuÅŸ hayvanlar bu sefer gerçekten unutabilirler…

Ben yasa tasarısında hollanda’daki hayvanların refahını iyileÅŸtirecek somut öneriler görmüyorum. Bu sebeplede yasa tasarısın beklenenin altında buluyor ve hayvan refahına daha fazla ilgi gösterilmesini bekleyen, dönem anlayışına zıt düÅŸtüÄŸüne inaniyorum.

Lazım olan, hayvanların haklarını çıkış noktası alan kaliteli bir hayvan refahı yasasıdır. Besici ve pazarlamacıların yanında genelde sefil bir hayat süren ve mutlu sahiplerinin çabuk ve problemsiz tatile gitmek istedikleri zaman bir sonraki sene büyük ihtimalle ormanda terk edilecek olan ‘evcil hayvanlar’. Canlı olarak kesilen, güvertede havasızlıktan boÄŸulan yada canlı olarak tuzbanyosunda yanan ‘Balıklar’. Ömürlerini yalnız başına küçücük kafeslerde geçiren ve maÄŸrifetlerini göstermek için ordan oraya sürüklenen ‘sirk hayvanları’. Evde, sahiplerinin yanında yaÅŸayan her bir evcil hayvana karşılık, Hollanda’da 30 (saklı) hayvan biyo-endüstride yaşıyor. Daha deney hayvanlarından hiç bahsetmedim. Ucuz et satma pahasına biyo endüstride sinirlendirilen, kötü muamele gören ve hasta edilen domuzlardan, tavuklardan, ineklerden, tavÅŸanlardan ve keçilerden. Saçma sapan lüks ürünlerin yüzünden kötü bir hayat süren ‘kürk hayvanlarından’.

Parlementoya sunulan bu yasa tasarısı bu hayvanların hiç bir iÅŸine yaramıyor. Bu yasa tasarısı hayvansal üretimine öncelik veriyor, hayvan refahına deÄŸil. Müzakerede bir saatlik sunumumda bakana bunları bildirdim ve hayvan refahını iyileÅŸtirmeye yönelik soru önergelerini verdim.

Çok ÅŸükür iyi haberde vardı. Bilimsel büromuz Nicolaas G. Pierson Foundation’un filmi Meat the Truth’ Ä°talya Cinemambiente film festivalinde aday gösterildi. Film festivali için Turijn’e gittim ve orada bir konferans verdim. Haftaya bu konuya daha fazla deÄŸineceÄŸim.

BaÅŸka güzel bir haberde, ÅŸuan bir seçim yapılsa oyların kime verileceÄŸi konusundaki kamuoyu yoklamasinda, her seferinde 3 sandalye almamızdır. Ve bu kampanya süremizin dışında gerçekleÅŸen bir olay. Åžuan parlementoda 2 sandalyemiz var. Vizyonumuz gittikçe daha fazla insana hitap ediyor ve bu da bize hayvanlar, doÄŸa ve çevre için daha fazla calışma gücü veriyor!

Haftaya görüÅŸmek üzere!

Sunday 4 October was World Animal Day, a day in which many house pets receive extra attention from their owners. Animal Protection (Dierenbescherming) used Monday 5 October to promote their forgotten animals campaign. The idea is to give thought to all the animals in the Netherlands that receive no extra attention and that live in abominable factory farming conditions. Tuesday’s theme was animals and the law.

Last week the debate on the Animals Act made the Lower Chamber’s agenda. It is an act that is meant to guarantee animal welfare. But the Minister of Agriculture's new act focuses on the production and sale of animal products. Economic interests drive this law, not the best interests of any animal.

Minister Verburg wants to deliver more animals to the market – and the forgotten animals can indeed forget about getting help…

I see no concrete proposals in this legislative proposal to improve animal welfare in the Netherlands and for this reason I find it both sub par and in conflict with the zeitgeist which demands more attention for animal welfare.

We require a complete animal welfare act that has animal welfare at its fundament. Pets, who often suffer at the hands of breeders and handlers, will still probably be left behind in the woods next year so the lucky owners can go on holiday ‘quickly and without any fuss.’ Fishes are cut open while they are still alive, and will die by asphyxiating on the deck or being burnt alive in salt baths. Circus animals that spend their lonely lives shut away in tiny cages are dragged from pillar to post to perform tricks. For every animal kept as a companion there are approximately thirty, possibly hidden, animals in the Dutch factory farming industry. Then there is the entire issue of laboratory animals. Pigs, chickens, cows, rabbits and goats in the factory farming industry, bred and shut away, abused and made sick for the cheapest price per kilo of flesh. Furbearing animals live miserable lives for useless luxury products.

Not one of these animals benefit from the legislative proposition put forth by the minister. This legislative proposition puts animal-based production first, not animal welfare. I told this fact to the minister in my hour-long contribution to the debate and tabled motions with suggestions on how to improve animal welfare.

Luckily we also had positive news this week. The Meat the Truth film by our scientific office, the Nicolaas G. Pierson Foundation has been nominated for the Italian Cinemambiente film festival. I travelled to Turin for the festival and also held a lecture. I will tell you more about it next week.

In other great news – opinion polls that ask people how they would vote if elections for the Lower House were held today repeatedly allot us three seats. And this is during a campaign-free period. We currently have two seats in the Lower House. Increasing amounts of people feel a connection to our vision and that gives us even more energy to do more for animals, nature and the environment!

See you next week!