Worldlog Hafta 25 – 2014


16 Haziran 2014

Telegraph’a göre geçen Perşembe günü yaşanan ilk Dünya Kupası isyanı gerçekti. Hollanda gazetesi De Telegraaf’dan bir gazeteci meclis koridorlarında Brezilya’da Hollanda büyükelçiliğindeki maç sonuçlarını tahmin eden sözde ‘turuncu’ kaplumbağa hakkındaki yorumumu sordu. Telegraph daha sonra hayvanın serbest bırakılmasını talep ettiğimi bildirdi, fakat bu haber doğru değildi.

1402593274_haas_en_schildpad_langwerpig
Dünya Kupası deliliği sırasında bir sürü seneryo yazılıyor ve bazı insanlar hayvanlarıda bu senaryoya dahil etmek ihtiyacı hissediyorlar. Bizler partimizin bazen anlaşılamamasına alışığız. Biz sadece eşsiz bir partiyiz ve buda bu denli eşsiz haberleri beraberinde getiriyor. Bizler bu tip haberlerin çıkmasında Maratonda bir Tavşan belgeselimizinde bir rolü oldugunu düşünüyor ve bununda şimdi kaplumbağa olayına yol açtığını biliyoruz.

Brüksel’de İskandinav Yeşil Sol Grubu’na (NGL) katıldık. Avrupada grup disiplini olmadan sadece ideallerinizi gerçekleştirmek istemeniz NGL gurubunda mümkün. Bizim dışımızda Almanya Hayvanları Koruma Partiside bu guruba katıldı. Parti başkanımız Anja Hazekamp’a başarılar diliyorum.

Anja lage kwaliteit
Avrupa Parlamentosu siyasi partilerin özel bütçeleri kullanabilmeleri, konuşma hakkına sahip olabilmeleri ve mecliste soru önergeleri verebilmeleri için partilerin bir grupa (Avrupa grubu) katılmaları konusunda ‘zorluyor’. Grupların hiçbiri Hayvanları Koruma Partisi için ideal değil, fakat “bağımsız” kalırsak, o zaman önerge verebilmek, reklam kampanyaları yürütebilmek, hayvan, doğa ve çevre ihlallerine karşı eyemlerde bulunabilmek gibi hemen hemen hic bir konuda birşey yapabilme firsatımız olmaz ( bütçe eksikliğinden dolayı ).

Hayvanları Koruma Partisi geleneksel sağ/sol karşıtlığı dışında şefkat, sürdürülebilirlik, kişisel özgürlük ve kişisel sorumluluk gibi konuların önemini vurgular. Özellikle bu nedenle grup disiplinini azaltmadan, partinin kendi oy verme davranışlarında kendi kararlarını verebilmesi büyük bir önem taşır.

İskandinav Yeşil Sol özgürce istediğimize oy kullanabileceğimiz, yeşil soru önergeleri verebileceğimiz tek gruptur. Bu grupta ideallerimize sadık kalabilir, hayvanlar, doğa, iklim ve çevreyle ilgili konularda başı çekebiliriz. İskandinav Yeşil Sol grubu içinde, Hayvanları Koruma Partimizin eşsiz mesajlarını iletebilmesi için partimiz her türlü desteklenecektir. İskandinav Yeşil Sol grubu GUE grubu ile beraber çalışıyor. Hayvanları Koruma Partisi İskandinav Yeşil Sol gurubu içerisinde bulunmakta, komünist partiler odaklı GUE grubunun içinde değil. İskandinav Yeşil Sol ile GUE grubunun birlikte çalışması bizim için siyaseten ayrı olduğumuzdan dolayı bir sorun teşkil etmiyor. İskandinav Yeşil Sol grubu, üyesi olan tüm tarafların kendi idellerine ve siyasi kimliklerine sadık kalabilmelerini mümkün kılan tek Avrupa grubudur.

Bütün Avrupa gruplarının birlikte çalıştığı partiler vardır ve bu partiler doğal olarak partimizin ortakları değildirler. Ideallerinden uzak partilerin görüşlerine katılmak zorunda olmadan, kendi konumunu korumanın mümkün olduğu yalnızca bir tek grup var oda İskandinav Yeşil Sol gurubudur.

NGL grubu içerisinde ne yapacağız: NGL’den Tarım Komitesi sözcüsü olarak bizi atamasını istedik ve bu isteğimiz kabul edildi. Hayvan refahı ve hayvan hakları ile ilgili konularda Anja için bir komisyon kurma fırsatı doğdu. Anja hem bu grup içinde hem de diğer gruplar içerisinde hayvanlar, doğa, iklim ve çevre ile ilgili konularda başrolu üstlenecek. Ekonomik büyümede Avrupa odaklı çözüm önerilerinin yanı sıra yeşil Euro eleştirimizide gündem maddelerine ekliyeceğiz.

Haftaya görüşürüz! Marianne

According to De Telegraaf, a Dutch newspaper, the first “World Cup riot” occurred last Thursday. In the corridors of the Lower House, a journalist of De Telegraaf asked me for my comments on what has been termed an “orange” tortoise with predictive abilities on the Dutch embassy in Brazil. De Telegraaf then proceeded to report I had demanded the release of the animal, which was not the case.

1402593274_haas_en_schildpad_langwerpig
During the World Cup madness, all kinds of things are being invented and some people feel a need to involve animals in this. We are used to the fact that our party sometimes meets with a lack of understanding. After all, we are a unique party and apparently that results in unique reporting. We know that these reports relate to our role of the pacer in the marathon, which in this case apparently led to a tortoise riot.

In Brussels, we will join the Nordic Green Left (NGL) group / party. Holding on to your ideals is only possible in a European group without party discipline, which applies to NGL. In addition to our party, the German Tierschutzpartei will also join NGL. I wish our party chairman Anja Hazekamp all the best!

Anja lage kwaliteit
The European parliament “forces” parties to join a group of parties (a European party) so as to receive specific budgets and speaking time that way and to be able to make proposals in Parliament. None of the parties are ideal for the Party for the Animals, but if you continue to be “independent”, you will hardly ever receive a chance to place items on the agenda, make proposals or carry out advertisement campaigns to bring to the attention abuses related to, inter alia, animals, nature and the environment (for lack of budget).

The Party for the Animals represents the transcendent importance of compassion, sustainability, personal freedom and personal responsibility, irrespective of the traditional left/right opposition. Particularly for that reason, the party attaches great value to being able to make its own decisions in its voting behaviour, without curtailing party discipline.

Nordic Green Left is the only group where we will be completely free to vote what we want and where we will also be able to make green proposals. In this group, we will be able to hold on to our ideals and adopt a driver’s role with regard to animals, nature, climate and the environment.

Within Nordic Green Left group, our Party for the Animals will be supported in all possible ways in spreading our unique message.

Nordic Green Left cooperates with the GUE group. The Party for the Animals is in Nordic Green Left, not GUE, which has parties with a communistic orientation. We do not see it as a problem that Nordic Green Left cooperates with GUE, as we are separate from them politically. As the only European group, Nordic Green Left enables all of its member parties to continue holding on to their own ideals and political identities.

All European groups have parties that are not natural parties for the Party for the Animals. There is only one group that enables maintaining our own position without being obliged to vote along with parties that are further from our ideals and that is Nordic Green Left.

What are we going to do in NGL: We requested NGL to assign the spokesmanship for the agriculture committee to us and that request has been granted. Anja will get the opportunity to set up a committee that will examine animal welfare and animal rights issues.

Within this group, and also towards other groups, Anja would like to adopt a driver’s role with regard to animals, nature, climate and the environment. We will also place on the agenda the European focus on economic growth as a solution, as well as our green euro criticism.

See you next week! Marianne