Worldlog Hafta 18 – 2015


28 Nisan 2015

Geçen hafta yaklașık 700 mültecicinin Med Dead’de boğularak öldüğü tahmin ediliyor. Akdeniz hala Avrupaya kaçıșı son umut olarak gören birçok insan için ölüm bariyeri teșkil ediyor. Koalisyon partileri Bed-bad-brood (yatak, banyo ve ekmek) düzenlemesi hakkında ortak görüșe varmak için bir haftadan fazla tartıștılar. Bu düzenlemeden kesin hükümde davaları sonuçlanmıș mülteciler yararlanabiliyor. Kelimedende anlașıldığı gibi, büyük sorunlar yașayan insanların temel ihtiyaçlarının karșılanmasını sağlayan bir düzenlemedir. Ortak görüșe varmak için bukadar çok zamana ihtiyaç duyulmasını gerçekten çok düșündürücü ve utanç verici bir durum olarak karșılıyorum.

Dikkat çekici olan siyasi tartıșmanın hala semptomplara yönelik olmasıdır.Çünki mülteci akımının ortaya çıkıș sebebini ortadan kaldırmak, bütün partiler için çok daha zor gözüküyor. Ancak yinede bu alanda çare bulunmalıdır. Savașlar gün geçtikçe daha fazla iklim ve su sorunları kaynaklı gıda kıtlığından ortaya çıkmaktadır. Navo su savașları konsunda uyariyor ve Kolombiya Üniversitesi arașmacıları- șuanki mülteci akımının sebeplerinden biri- Suriye’deki içsavașın çok açık bir șekilde iklim savașı olduğuna ișaret ediyor. Batının etnik ve dini savașlar olarak adlandırdığı, genelde su ve gıda dolayısı savașlar olduğu anlașılıyor.

Biz gülleri Etopya ve Kenya’dan, kahve çekirdeğini Fas ve diğer Afrika ülkelerinden getirtiyoruz. Bütün bu ülkeler kuraklık ile mücadele ediyor. Ayrıca hayvan yemlerini kuraklık yașayan Brazilya’dan getirtiyoruz. Bunun yanısıra daha fazla sera gazı salınımına sebep olarak, daha fazla probleme sebebiyet veriyoruz. Bu refahlığımızı, maddı durumu kötü insanların ve hammaddeleri konusunda gelecek neslin omzuna yüklediğimizi görmezden gelirken,yatak, banyo ve ekmek isteyen insanlar hakkında șıkayet etmemiz bana çok garip geliyor.

droogte

Brüksel’de bugün dünya üzerinde en çok kullanılan tarım zehiri Glifosat, RoundUp ürününün ana etken maddesini Avrupa çapında yasaklanmasını istiyoruz. Glifosat insanlar ve hayvanlar için kastrojen bir maddedir. Bu Dünya Sağlık örgütünün bilimsel arașmasında da onaylanmıștır.Ayrıca zehir ırmakları ve diğer yüzey sularını kirletiyor. Roundup çiftciler, devletler ve sahıslar tarafından yabani otları yok etmek için kullanılıyor. Toplu halde kullanımı sebebiyle birçok insan ve hayvan bu zehir ile temas ediyor. 2013 yılında yapılan bir araștırma Hollandalıların % 63’ünün idrarında glifosat’a rastlanmıștır. Avrupa Komisyonu AB’de glifosat’ın bundan sonra kullanılıp kullanılmayacağını araștırıyor. Ama burada ağırlıklı olarak kimya firmalarının kendi çalișmalarına bakılıyor. Biz bağımsız araștırmalararın da ağırlıkli olarak değerlendirilmesini talep ettik.

gifspuiter

Uzmanlar yeni bir enfeksiyon hastalığı, Hepatitis E için uyarıyorlar, domuz eti bu virusun yaygınlașmasında ciddi bir yere sahiptir. Hollanda’daki domuzlarının % 50’si Hepatititis E virusü tașıyıcısıdır. Ve Hollandalıların % 25’ine Hepatitis E bulașmıștır. Enfeksiyon hastalığını hayvandan insana geçen BSE ve Q ateși ile kiyaslayabiliriz. Hastalığın bulașması sonucu genelde direnci düșük insanlar ciddi bir șekilde hastalanabiliyorlar. Sadece Rotterdam Erasmus hastanesinde bile, geçtiğimiz üç sene içerisinde Hepatitis E’nin bulașması sonucu 10 kiși hayatını kaybetmiștir. Buna rağmen hükümetimiz bu konuya el atmıyor. Çok șașırtıcı değil mi? Bu konuda biran önce bir müzakere istiyorum.

Varkens_in_biologische_stal_3_vanderdenmaarechtenvrij

selamlarımla,

Marianne