Worldlog Hafta 18 – 2011


6 Mayıs 2011

Tatil nedeniyle bu hafta mecliste hiç bir tartıșma yapılmadı. Enerji toplamak ve güzel havalardan faydalanmak için iyi bir fırsat. Ama iÈ™imiz tamamiyle durmuÈ™ deÄŸildir.

Geçen hafta, Tarım Bakanı Bleker’a yaban kazlarının sürgün edilmesi tavsiyesiyle ilgili bir soru önergesi verdim. Bu tavsiye, Ganzen-8 denilen, sekiz doÄŸa ve avcılık derneÄŸinden oluÈ™an bir grubun tavsiyesidir ki bu È™ekilde yaban kazlarıyla mücadele etmek istiyorlar.

Tavsiye ise, Hollanda’da bulunan yaban kazlarının sayılarının 100.000’e kadar indirilmesi È™eklindedir. Tahminlere göre, 200.000’in üzerinde kuÈ™ vardır. Bu uygulama, hayvanlara eziyeti beraberinde getireceÄŸi gibi sürekli bir çözüm de olmayacaktır. Yaban kazlarının nüfus boyutu, yiyecek bulmalarına baÄŸlıdır. Tarımda büyük çapta gübre kullanımı, otlakların protein yönünden zenginleÈ™mesine sebep olduÄŸundan yaban kazları için buralar cok cazip hale geliyor. Böyle otlaklar olduÄŸu sürece, yaban kazları buralara gelmeye devam edecekler, dolayısıyla sayıca daha artacaklardır ki bu da yaban kazlarıyla mücadelede yine kesin çözüm olmayacaktır.

Bu nedenle Devlet Bakanına, gübre kullanımını azaltma yoluna gidilip gidilmeyeceÄŸini ve bu yaban kazlarıyla mücadelede daha etkili yöntemler kullanılıp kullanılmayacağını sordum. Tarım alanı olmayan yerlere beyaz yoncaların ekilmesi, yaban kazlarının tarım alanlarından uzaklaÈ™tırılması için daha uygun bir yöntemdir mesela.
Bunun yanı sıra Devlet Bakanına, ekonomik sebeplerden dolayı, yasal olarak korunan kuÈ™ların toplu halde vurulmasını etik bulup bulmadığını sordum. Yaban kazları, avcıların açtığı toplu halde ateÈ™ yüzünden yaralı olarak uçmaktadırlar.

Geçen hafta, medyada okuduÄŸum bir habere göre, Rutte hükumetine en çok karșı çıkan bizim partimizmiÈ™. Hükumetin sunduÄŸu önerilerin %73’üne karșı oy kullanmıșız. Bu böyledir iÈ™te, ideallerimize sıkı sıkıya baÄŸlıyız!

Websitemizde, arı ölümlerine karșı bir e-posta kampanyası baÈ™lattık. Bu kampanya ile, bahçe maÄŸazalarını, arılara zararlı olan haÈ™ere ilaçlarını satmamaya çağırıyoruz. Arı ölümlerinin en büyük sebebi bu zehirli haÈ™ere ilaçlarıdır, özellikle Hollanda’da. Bu ilaçlar sadece tarım sektöründe kullanılmıyor, perakende satıștan dolayı bireyler kendi bahçelerinde de kullanabiliyorlar. Bu zehirli ilaçların piyasadan kaldırılmasını istiyoruz ve umuyoruz ki bahçe malzemeleri satan maÄŸazalarda da arı dostu ürünler satılsın.

Arı ölümleri dünya çapında bir durum olup insanlar, hayvanlar, doÄŸa için kısaca tüm ekosistem için olumsuz sonuçları olacaktır. Bu zehirli ilaçların tarımda kullanılmasını engellemek için mecliste elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Arıları kaybedersek, gıdamızı da kaybederiz: gıda bitkilerimizin %80’nin yetiÈ™mesi bu arıların yaÈ™amasına baÄŸlıdır. Harekete geçene kadar daha fazla beklemeyi göze alamayız artık. Bu yüzden umuyorum ki, diÄŸer ülkeler de üzerlerine düÈ™eni yaparlar ve arıların ölmemesi için tehlikeli ilaçları kullanmaya son verirler.

Haftaya görüÈ™mek üzere!

Marianne.