Worldlog Hafta 16 – 2009


17 Nisan 2009

Bu hafta birçok basın kuruluÅŸları ve bir kaç uluslararası enerji kurumlarıyla, elektrik dağıtım ÅŸirketi Essent’in satılımının Hayvan Koruma Partisine baÄŸlı olduÄŸu konusunda görüÅŸmem vardı. Noord-Brabant eyaleti Essent’teki hisselerini Alman elektrik dağıtım ÅŸirketi RWE’ye satmak istiyor. Dünya DoÄŸayı Koruma Vakfı (WWF) websitesinde ÅŸu açıklamayı yaptı:“Bu elektrik dağıtım ÅŸirketi (RWE) bağımsız araÅŸtırmalara göre Avrupa’nın en çok çevre kirliliÄŸine sebep olan bir kuruluÅŸ. RWE hala geleneksel madenkömürü ve taÅŸkömürü iÅŸletiyor, buda bu ÅŸirketin çok fazla CO2 gazı salınımına sebep olduÄŸu gösteriyor. Ayrıca bu ÅŸirketin CO2 depolaması olmayan yeni geleneksel kömür santralleri kurma konusunda planları var. Bunun yanısıra RWE Bulgaristan Belene’da nükleer santral kurma yolunda yatırım yapmak istiyor. Nükleer santralinin kurulmak istenen bölge uzmanlar tarafından depreme hassas bir bölge olduÄŸu icin güvenli olmayan bir bölge olarak görülüyor”.

Noord-Brabant eyaletindeki temsilcimiz, Birgit Verstappen partimizin su,elektrik ve gaz iÅŸletmelerinin özelleÅŸtirilmesine karÅŸi olduÄŸunu ve beklentimizin dışında yinede RWE’ye satım gerçekleÅŸtiÄŸinde, gerçek temiz ve kalıcı enerji ürünlerine kurallar getirilmesine var gücümüzle mücadele edeceÄŸimizi belirtti. RWE öngörüÅŸmelerde Essent’in dayanıklılık paketini olduÄŸu gibi almayacaklarını bildirdi. Bu yüden Dünya DoÄŸayı Koruma Vakfı (WWF)’nın devralma planlarının açıklaması beraberinde Essent ile olan iÅŸbirliÄŸini sona erdirmesi, anlaşılır bir durum.

Ayrica 14 nisan Den Haag’ta süt sığırı yetiÅŸtiricileri inekleriyle beraber protesto ederek düsen süt fiyatlarına dikkat çekmek istediler. Görgü tanıklarına göre birkaç tane gebe olan inekleri Friesland’tan Den Haag’in merkezine sürüklemiÅŸler. Inekler bir sonraki güne kadar orada bırakılmışlar. Bu hayvan dostu olmayan hareket sonunda bunla ilgili bir soru önergesi verdim.

Ä°neklerden konuÅŸmuÅŸken:çarsamba günu biz kendimizde ineklerle beraber eylem yaptık, ama tabiki sadece hayvan refahına yönelik. Bir biyolojik süt sığırı yetiÅŸtiricisinde, ahir kapılarını açarak uzun geçen kıştan sonra ineklerin tekrar otlaklarına çıkmasını saÄŸladık. Ä°nekler boyunlarında ‘Avrupa, herÅŸeyin bir sınırı var’ yazısı yer alan protesto tabelaları taşıyordu. Bu eylemle gittikçe yoÄŸunlaÅŸmaya, artışa ve hayvanların çiftliklerde sürekli olarak kapalı tutulmalarına yol açan, Avrupa’nın tarım poltikasını teÅŸhir etmek istedik. Hayvan Koruma Partisi Avrupa’nın ziraate yapılan miljarlık yardımlara son verilmesini ve bu paranın kalıcı ve hayvandostu ziraat için kullanılmasını istiyor.

PerÅŸembe günü Ziraat ve Tarım Bakanı bayan Verburg parlementoya, Fransız meslektaşı ile Fransa’da koruma altına alınan kız kuÅŸunun tutulması ile görüÅŸeceÄŸine dair söz verdi. Bu davranış kız kuÅŸların nüfusunu tehlike altına alıyor. Bunu Ä°ÅŸci Partisi (Sosyal demokratlar) bakandan istemisti. CDA (Hiristiyan demokratlar) bakanı ve Ä°ÅŸci partisi, baÅŸkalarını suçlarken kendileride bir o kadar suçlu olduklarıni, iki partinin de Friesland’ta ‘kız kuÅŸu yumurtaların toplanmasına’ ses çikarmamalarından görebiliriz. Friesland eyaleti ve hükümet bu yumurta toplamalarına karÅŸi hiç birÅŸey yapmıyor. Bir PVDA (Ä°ÅŸci Partisi) temsilcisi Friesland’ta ‘yumurta toplama’ koruyucu efendisi.

Frieslerin bu garip ama özelliklede sorumsuz hobilerine yer veriliyor. Ne küstahlik ki o da bu kiÅŸilerin kendilerini kuÅŸ koruyucuları diye adlandırmalarıdır. Hukuki olarak yumurtaların toplanmasına kesinlikle izin verilemez. Izin verilebilinmesi için kız kuÅŸu nüfusunun Friesland’ta azalmaması gerekir. Ancak azalma var: 1996’dan 2008’e kadar % 50 azalma var. Bu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Kız kuÅŸu gibi çayırlık kuÅŸlarının, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi, makine ile yapilan tarım,doÄŸal yırtıcı hayvanlar,yurt dışındaki yakalamalar ve çiftçilerin yeralti su seviyesi idaresi ile başı dertte. Bu durum yumurta toplayıcıların hiç umrunda deÄŸil. Onlar ancak bir kere yumurta toplamalarına izin verilmediÄŸinde, aÄŸlamasını biliyorlar, … Kız kuÅŸlarının korunması için bir an önce bu geleneÄŸe son verilmesi lazım.

Haftaya görüÅŸmek üzere!