Worldlog Hafta 12 – 2012


19 Mart 2012

Marianne Thieme doÄŸum izninde olması nedeniyle bu yazı, çalıṣanları tarafından kaleme alınmıṣtır.

Marianne geçtiÄŸimiz Pazartesi günü doÄŸum yaptı ve bir kızı oldu. Anne ve bebeÄŸin saÄŸlık durumları gayet iyi. Marianne ve eá¹£i Jaap Korteweg bebeklerine Amelie ismini verdiler. En kısa zamanda Marianne yazılarını yazmaya baá¹£layacaktır.

Bu arada mecliste çalıṣmalar devam ediyor ve birkaç önemli baá¹£arı kazandık. Yurtdıṣındaki büyük ahırlara ruhsat ve destek verilmemesi yönündeki soru önergimizi hükumet kabul etti. Böyle bir soru önergesi vermemizin en önemli sebebi, Uyanık Hayvan (Wakker Dier) adında, hayvan refahını ve haklarını savunan bir kuruluá¹£un yaptığı araá¹£tırmaya dayanıyor. Bu araá¹£tırmaya göre, iyileá¹£tirme iá¹£birliÄŸi adı altında Hollanda’da toplanan vergi gelirleriyle Romanya ve Bosna’da büyük ahırlar iná¹£aa edilmektedir. Ayrıca, araá¹£tırmada bu ahırların büyütülmesinde Hollanda’nın á¹£imdiye kadar onlarca milyon avro harcadığı yazmaktadır.

Ayrıca, okul bahçelerinde ve çocuklar için oyun parklarında deÄŸiá¹£iklik yapılması teklifimize de çok sayıda destek geldi. Esther Ouwehand daha önce bu alanların çocukların saÄŸlığı ve geliá¹£imi açısından ne kadar önemli olduÄŸunu Halk SaÄŸlığı, Refah ve Spor Bakanına bildirdi. Bakan, á¹£imdi belediylerle bu alanların daha fazla yeá¹£illendirilmesi ve doÄŸal oyun alanların yapılması konusunda görüá¹£melere baá¹£lamıṣtır.

DoÄŸanın insan saÄŸlığı üzerindeki etkileri küçümsenmemesi gerektiÄŸi halde Rutte hükumeti doÄŸaya ağır baskı yapmaktadır. Bu halk saÄŸlığı açısından ölümcüldür. Araá¹£tırmalar defalarca göstermistir ki yeá¹£il alanlar daha saÄŸlıklı yaá¹£amak için çok çok önemlidir. Yeá¹£il alanların varlığı (á¹£ehirlerde)ve alanlarda bulunan insanların da daha saÄŸlıklı oldukları bilinen bir gercektir. Özellikle çocuklar için bu çok daha önemlidir, eÄŸer ki yakın çevrelerinde yeá¹£il alan varsa çocukların dıṣarıda daha fazla oynadıkları görülmüá¹£tür.

Okuması ve izlemesi keyifli: vejetaryenlik ile ilgili New York Times’dan Mark Bittman’in köá¹£e yazısı. Den Haag’da bulunan Vejetaryen kasap (Marianne’nin eá¹£i) ve ürünlerinden de bahsedilmektedir.

But in October I visited a place in The Hague called The Vegetarian Butcher, where the “butcher” said to me, “We slaughter soy” — ha-ha. The plant-based products were actually pretty good — the chicken would have fooled me if I hadn’t known what it was — and I began to consider that it might be better to eat fake meat that harms no animals and causes less environmental damage than meat raised industrially.

Japonya’da geçen sene mart ayında olan deprem ve arkasından gelen tsunami birçok kedi ve köpeÄŸin sokakta kalmasına sebebiyet verdi. Nükleer tehlike ihtimaline karṣılık insanlar alelacele evlerini ve evcil hayvanlarını geride bırakarak kaçtılar. Japonya Depremden Hayvanları Kurtarma ve Destekleme (Earthquake Animal Rescue and Support (JEARS) kuruluá¹£u bu hayvanları arayıp buluyor ve acil olan bakım ihtiyaçlarını karṣılıyor. Bu kuruluá¹£un gönüllüleri sayesinde felaketten bu yana 600’e yakın hayvan kurtarıldı. Büyük saygı bu kuruluá¹£a. Daha fazla bilgi ve bağıṣlarınız için http://jears.net/

Haftaya görüá¹£mek üzere!