Worldlog Hafta 08 – 2013


18 Şubat 2013

Bu hafta yine hayvan refahı alanında bir çığır açıldı. Avrupa balıkçılık sübvansyonunun azaltılmasını savunan önergemiz kabul edildi. Hollanda hükümeti, ÅŸimdi Avrupa’da sürdürebilinir olmayan bu sübvansyonun azaltılması için mücadele edecek. Çok yüksek sübvansyonlar sebebiyle Avrupada balıkçi sayısı artış gösterdi. Sadece 2007 ila 2013 yılı arasında Avrupa sübvansyonundan € 4,3 milyarı balıkçılık sektörüne gitti.

©iStockphoto.com/LordRunar

Balık sayısı bu kadar çok balıkçının isteÄŸini karşılmaya yetmiyor. Avrupa sularındaki balık türlerinin yüzde yetmiÅŸi yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır… Acilen harekete geçme zamandır!

Bu hafta Hollanda’da at eti skandalı ile ilgili büyük yankı uyandı. Birçok Avrupa ülkesindeki ÅŸirketler (yüzde yüz) sığır eti olması gereken ancak at eti içeren etler satmışlar. Bu konu ile alakali soru önergesi verdim. Nasıl olurda at etinin, sığır etine karıştırılması kontrölün gözünden kaçar ve daha önce fark edilmez. Hollanda’nın denetleme kurumu, Gıda veTüketici Ürünleri GüvenliÄŸi Otoritesi ÅŸimdi Hollanda sığır etlerine (Romanya) at etinin karıştırılıp karıştırılmadığını tek tek araÅŸtırıyor.

©iStockphoto.com/Lebazele

At eti yolsuzluÄŸu beÅŸ yılı aÅŸkın suredir yapılıyormuÅŸ. Bu skandal et endüstrisinin ne denli dehÅŸet olduÄŸunu ve bizim ucuz et alma isteÄŸimizin, et sektörünün yolsuzluk yapmaya nasıl yönelttiÄŸinin apaçık göstergesidir (at eti sığır etinden daha ucuz).

Soru önergelerimde sokak köpekleri etininde, hayvan gıdalarına karıştırılması konusundaki haberle ilgili sorularda sordum. Etle ilgili ikinci dehÅŸet ,et skandalı. Soru önergelerime cevaplar aldıktan sonra, bu konu ile ilgili daha fazla bilgi vereceÄŸim.

Malesef Ä°spanya tekrar deniyor:’ BoÄŸa güreÅŸlerini kültürel miras ‘ olarak tanınması. Change.org websitesi boÄŸa güreÅŸinin kültürel miras olarak tanınmaması için Ä°spanyolca imza kampanyası baÅŸlattı. Ä°spanyolca olarak yaziyor ama bir imza atmak zor olmasa gerek!

Photo: change.org

Her kim frenlenmemiÅŸ ekonomik geliÅŸime dönebileceÄŸimizi düÅŸünüyorsa, bunu tekrar gözden geçirmelidir. Sadece tek bir siyasi parti, yardım kaynakları yönünden azalan gezegende, sonu gelmeyen ekonomik geliÅŸimin faydasına inanmıyor. Bu parti Hayvanları Koruma Partisi tabi 😉 Ekonomik geliÅŸimin çözüm deÄŸil problem olduÄŸunu sadece biz fark ediyoruz.

Haftaya Kaliforniya’daki Loma Linda Üniverstesinde The International Congress on Vegetarian Nutrition’da bir konuÅŸma yapacağım. Daha fazla bilgi için bu websitesine bakınız. http://www.vegetariannutrition.org.

Ve 28 ÅŸubat tarihinde “Hollanda için bir fikir”imi tanıtabileceÄŸim. Amsterdam’daki müzakere merkezinde ÅŸu tezi savunacağım: Biz dünyayı, sadece daha az hayvansal protein ve daha fazla bitkisel protein tüketimine geçerek doyurabiliriz. Hayvancılık bitmek üzere, artan dünya nüfusu hiç bir ÅŸekilde hayvancılıkla yeteri kadr doyurulamaz.

Hollanda rölatif olarak dünyada en çok besi yetiÅŸtiren ülke ve birçok baÅŸka ülkelerin kasabı ve süt çiftcisidir. Bunun yanısıra 70 milyar kilogram gübre ile Hollanda, Avrupada en pis çocuk olarak yerini aldı. YoÄŸun hayvancılıga geçiÅŸin, yurt içi ve yurt dışında mega ahırlar inÅŸa etmenin ve ÅŸimdi kesilen 500 milyon hayvandan daha fazla hayvan yetiÅŸtirmeyi savunmak, benim için kabul edilmez bir durum. Merakla bekliyorum!

Gönülden sevgilerimle, Marianne

We've had another breakthrough in animal welfare this week! Our motion to lower the European fishing subsidies was accepted. The Dutch government will now have to work to lower this highly unsustainable subsidy form in Europe. The sky-high subsidies have meant European fleets have grown far too large. Between 2007 and 2013 alone, €4.3 billion of subsidy money went to the European fishing industry.

©iStockphoto.com/LordRunar

Fish populations can simply not withstand this enormous stream of fishing boats. Seventy percent of fish stocks in European waters are now threatened with extinction…so we definitely need to act now!

This week, the Netherlands has made a huge fuss about the horse meat scandal. Businesses in several European countries are involved in selling what should have been 100% beef, but that later proved to contain some horse meat. That is why I asked parliamentary questions on this topic. I would like to know such things as how horse meat being added to beef managed to pass inspection and not be noticed earlier. The Food and Consumer Product Safety Authority, the Netherlands' inspection agency, is now investigating whether Dutch beef contains Romanian horse meat.

©iStockphoto.com/Lebazele

This horse meat fraud has apparently been going on for more than five years. This scandal clearly shows how bad it is with the meat industry, and how our need for the cheapest meat possible has lead the meat industry to defraud us (horse meat is cheaper than cow flesh).

During my parliamentary questions, I asked about the story of stray dogs ending up in animal feed. A very grisly (possible) second meat scandal. I will tell you more once I've received the answers to my parliamentary questions.

Unfortunately, Spain's trying it on again: ‘bull fighting as cultural heritage'. Change.org has set up a Spanish petition to prevent bull fighting from being recognised as a cultural heritage. It is in Spanish, but you should be able to sign your name!

Photo: change.org

Those who assert we can return to unbridled economic growth need to rethink that idea. Just one party in the Netherlands does not believe in unending economic growth on an earth that's shrinking in terms of resources. That party? The Party for the Animals! 😉 Only we see that economic growth is not the solution, but the problem.

Next week I'm speaking at The International Congress on Vegetarian Nutrition at the Loma Linda University in California. Go to http://www.vegetariannutrition.org for more information.

And on 28 February I'm going to present my ‘Idea for the Netherlands'. I'm going to defend the following stance in a debate centre in Amsterdam: We can only feed the world by transitioning to eating much less animal proteins, and much more vegetable proteins. Cattle farming is a dead-end street, it cannot feed the quickly increasing world population in any form.

Relatively speaking, the Netherlands has the most cattle in the world and acts as a butcher and diary farmer to many other countries. 70 billion kilograms of fertiliser also makes the Netherlands the dirtiest kid in Europe. The argument of further intensification, building megastalls in and around the Netherlands, and keeping even more animals than the 500 million that are already slaughtered each year, I believe, is unacceptable. I'm curious to see how it will turn out!

Cordial greetings, Marianne