Wordlog Hafta 52 – 2013


23 Aralık 2013

Geçen hafta Hollanda´da avcılığın büyük ölçüde sınırlamasını amaçlayan bir yasa tasarısı sundum. Biran önce yaban ördeği, tavșan, sülün ve yolcu güvercini avının durudulmasını istiyorum. Yasa tasarımının Millet Meclisinde kabul edilmesi çok harika birșey olur, çünki hobbi amaçlı ava çıkanlar için son avsezonu demektir. Eğlence amaçlı av, her yıl hayvanlarda acıya sebep oluyor. Artık parlemental bir harekete ihtiyaç var.

Haas_vanderdenmaarrechtenvrij (2)

Bu sebeple iki yasa tasarısı sundum: bu beș hayvan cinsi avlanmasının durdurulması ve eğlence amaçlı ava yasal yasağın getirilmesi. Eğlence amaçlı av bu zamana göre birșey değil, ne mutlu ki Hollandalıların çoğunluğuda öyle düșünüyor.Araștırmalara göre sadece Hollandalıların % 3´ü avı kabul edilir bir durum olarak görüyor, buna karșıt halkın % 72´si hobi amaçlı avlanmanın yasaklanmasını istiyor.

Noal tatilinden hemen önce Hollanda´nın yetkilerini Brussel devretmesi konusunda müzakere gerçekleștirildi. Bu konuyla ilgili düșüncelerimin bir bölümünü așagıdaki yazıda bulabilirsiniz.

Bașbakanımız daha fazla yetkiyi Avrupa´ya devretmek istiyor. Ancak halk bunu istemediği için, salam taktiği ile gerçekleștiriliyor. Benim fraksiyonumun salam ile iși yok, ve salam siyaseti ile hiç iși yok. Ayrıca 80-20 kuralının bașarı ile uygulamaya gireceğinı varsayan devekușu siyasetide bize göre değil. Halkın % 80’i apaçık bir șekilde birșeyi istemezken, diğer % 20’sinin tabiri caizse ișlık çalarak halkın egemenliğıne geri dönüșü olmayan zarar veren, planları ile devam etmesi kabul edilir bir durum değil.Egemenlik bu yılın sözü değil. Bu senein kelimesi bencillik. Bu siyasetin kesinlikle yaptığı birșey. Halkın istekleri ve endișeleri yok sayılırken, kendi isteklerine yerine getirmek.

Euro's - iStock Medium_verkleind imagestock

Birkaç hafta önce Hollanda askeri birliğin Mali’ye gönderilmesi konusunda fikrimizi açıklamıștık. Askeri birliklerin gönderilme amacı semptomlarla mücadele yada yangınları söndürmektir. Ancak bu durum çözüm getirmedi. Daha önce gönderilen șiddet birliklerinden dersler çıkarmalıyız. Șiddet ve kamufle edilmiș amaçlar, barıș ve güvenlik için hiç bir yarar sağlamaz. Askeri birlik göndermeden ziyade barıș ve güvenliği geliștirmek için bașka yöntemler var. Örneğin iklim değișikliğini sınırlamak gelecekteki yangınların ve iltica akımının önüne geçebilir.

Gazze´deki hayvanlara uygulanan aşırı şiddetle ilgili soru önergesi verdim. The Guardian gazetesi Avustralya’dan gelen hayvanlara aşırı şiddet uygulandığını bildirdi. Dikkat et görünter çok ürkütücü.

Hollanda’dan da canlı hayvan ihracatının yapılıp yapılmadığını ögrenmek istiyorum. Sayet öyle öyleyse biran önce durdurulmasını istiyeceğim.

Ocak ayı başında Portekiz ve Madeira’ya kardeş partimiz PAN ile buluşmak üzere gidiyorum. Ziyaretimiz esnasında Maraton’da bir tavşan gösterilecek. Kesinlikle çok ilham verici bir buluşma olacak!

PAN1

Maraton da bir tavşan’ın 5 ayrı dile, İngilizce, Portekizce, Fransizca, Türkçe ve Rusça’ya çevrildiğini bildirmek çok hoş bir durum. Belgeseli henüz seyretmedin mi? O halde buradan seyredebilirsin.

Bu hafta The Economist dergisi okuyucuları Hayvanları Koruma Partisini tanıma fırsatını buldular. Partimizle ilgili yazı için burayı tıklıyabilirsiniz.

Bir sonraki Worldlog’um 13 ocak tarihinde yayınlanacaktır. Herkese güzel hayvandostu bayramlar ve iyi bir 2014 yılı diliyorum.

Marianne

Last week, I submitted a private member’s bill to drastically curtail hunting and shooting in the Netherlands. I want to have a ban imposed on hunting and shooting mallard, hare, rabbit, pheasant and wood pigeon as soon as possible. It would be wonderful if the bill were to be adopted by the Lower House of Dutch Parliament, as this season would then be the last hunting season for sport hunters. Every year, sport hunting causes extreme animal suffering. Parliamentary action is required now.

Haas_vanderdenmaarrechtenvrij (2)

For this purpose, I submitted two motions: closing the hunt for these 5 species and incorporating a ban on sport hunting into law. Sport hunting has become outdated, fortunately, most Dutch people agree on that. Research has shown that only 3 per cent of Dutch people are of the opinion that fun is an acceptable reason for hunting, whereas 72 per cent of the population are of the opinion that hunting as a hobby should be banned.

Just before the Christmas recess, we also had a debate on transferring powers from the Netherlands to Brussels. This is a short fragment from my contribution.

The Prime Minister wants to transfer more powers to Europe. But since the people do not want that, it has to be done by way of salami tactics. My party cares little about salami, and even less about salami tactics. Neither does it care much about burying one’s head in the sand, while assuming that the 80-20 rule can be implemented successfully. 80% of people who explicitly refuse to accept something, while the other 20% continue undisturbed with unwanted plans that irreversibly harm our country’s sovereignty. Sovereignty is not the word of the year. Selfie is the word of the year. And that is precisely what politics are doing. Showing an interest in oneself while the people’s interests are bartered away and their worries ignored.

Euro's - iStock Medium_verkleind imagestock

Several weeks ago, we voted against Dutch participation in the military mission in Mali. So far, military missions have focused on combating symptoms or extinguishing small fires. This has not led to solutions, not even to permanently extinguishing hot spots. We think we should learn from the outcomes of previous violent missions. Violence and disguised objectives are not in the interest of peace and security. Peace and security can be promoted by ways other than military missions. For example, it is very important to limit climate change to prevent future hot spots and flows of refugees.

I asked parliamentary questions following extreme violence against animals in the Gaza Strip. The Guardian wrote that Australian cattle are being severely brutalised in the Gaza Strip. Beware, the images are shocking.

I want to know whether Dutch live animals are also being exported to Gaza and, if so, whether this can be stopped with immediate effect.

Early January, I will travel to Portugal and Madeira to meet with our sister party PAN. During my visits, our documentary The Pacer in the Marathon will be shown in Lisbon and Madeira. It will most definitely be an inspiring meeting!

PAN1

It is a pleasure to report that The Pacer in the Marathon has already been translated into 5 languages: English, Portuguese, French, Turkish and Russian. Have you not seen the documentary yet? You can watch it here.

This week, readers of The Economist were able to get acquainted with the Party for the Animals. Click here for the article on our party.

The next Worldlog will be published on 13 January. I wish everyone great and animal-friendly holidays and a prosperous 2014.

Marianne