Tihar: Köpek ve diğer hayvan­ların şerefine festival


25 Ekim 2017

Bu ay Nepal’de yıllık Tihar Festivali yapıldı. Festival kapsamındaki şenliklerde hindular ülkedeki hayvanlara teşekkürlerini ve saygılarını sunuyorlar. İkinci gün özel olarak köpeklere ayrılmış.


Köpekler Tihar festivalinde şımartılırken

Tihar, Nepal’de her sene ekim sonu, kasım başı yapılan beş günlük bir Hindu festivali. Tihar “Işık Festivali” manasına geliyor. Festival ‘ışığın karanlığı, iyinin kötüyü ve bilginin cehaleti yenmesini ‘ sembolize ediyor. İnsan, tanrılar ve hayvanlara saygı da kutlanan konular arasında.

Festivalde her gün başka bir tema kutlanıyor. Karga, inek ve köpek Nepal’lılere göre insanla özel ve yakın ilişkisi olan hayvanlar ve bu hayvanların festivalde şımartılıp onurlandırıldığı ayrı günleri var.

İlk gün, Kag Tihar, kargaların. Hinduizm’de kargalar Yama’nın (ölüm tanrısı) habercisi olarak görülüyor. Çığlıkları üzüntü sembolü sayılıyor. Ölüm ve üzüntüyü evlerinden uzak tutmak için kargalara kurban ve yiyecek getiriyorlar.

İkinci gün, Kukur Tihar tamamiyle köpeklere ve onları şımartmaya ayrılmış. Gün boyu, sokak köpekleri dahil tüm köpeklere sadakat ve arkadaşlıkları için teşekkür ediliyor. Köpeklere gün boyu bakım yapılıyor, boyunlarına çiçekler asılıp bir çok lezzetli yiyecek veriliyor. Festivalin diğer günlerinde inek ve boğalar da özel muamele görüyorlar. Hinduizmde inekler refah ve zenginliği sembolize ediyor.

Sonuçta tüm bunlar hayvanlara saygının etrafında gelişen ruhani bir şenliği oluşturuyor.

Kaynak: Nieuwsblad.be

This month, the annual Tihar Festival took place in Nepal. During the associated festivities, Hindus thank and honour animals throughout the country. The second day is dedicated entirely to dogs.

Tihar is a five-day long Hindu festival celebrated in Nepal each year in late October/early November. Tihar means ‘Festival of lights’. The festival symbolizes ‘the victory of light over darkness, good over evil and knowledge over ignorance’. It is also about honouring people, gods and animals.

During the Tihar Festival, each day has its own focus. In the eyes of the Nepalese, crows, cows and dogs are animals that people can have intense relationships with. These animals each have a day entirely dedicated to them on which they are pampered and honoured.

On the first day, Kag Tihar, crows are honoured. In Hinduism, crows are seen as messengers of Yama, god of death. The call of a crow symbolizes sorrow. To keep death and sorrow from their homes, the Nepalese bring the crows offerings and food.

The second day of the festival, Kukur Tihar, is dedicated entirely to honouring dogs. Throughout the day, dogs, including strays, are rewarded for their loyalty and friendship. The animals are cared for, and offered garlands and all sorts of treats. Later during the festival, special attention is given to cows and bulls. In Hinduism, the cow represents prosperity and wealth.

Overall, a spiritual festival with many festivities and symbolism, especially notable for its respect for animals.

Source: Nieuwsblad.be