Hayvan tica­re­tinin yasak­lanması ve vahşi yaşamın korunması için destek


14 Eylül 2022

Filler, büyük kediler, vatozlar ve köpekbalıkları gibi nesli tükenmekte olan vahşi hayvanlara en yüksek uluslararası koruma statüsü verilmelidir. Diğer partilerin yanı sıra Hollanda Hayvanları Koruma Partisi'nin bu amaca yönelik önerileri geçen hafta Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi tarafından kabul edildi. Öneriler arasında bu hayvanlarda ticaretin yasaklanması, Avrupa'da izin verilen evcil hayvanlar listesinin getirilmesi, yaptırımların daha iyi uygulanması ve bu vahşi hayvanlardan yapılan ilaçların yasaklanması yer alıyor. Hayvanları Koruma Partisinin vahşi yaşam suçlarıyla (nesli tükenmekte olan hayvan ve bitkilerin yasadışı ticareti) mücadele konusunda sunduğu öneriler Hollanda parlamentosunda desteklendi.

Hayvanları Koruma Partisi Avrupa Parlamenteri Anja Hazekamp ve meslektaşı Caroline Roose, mako köpekbalığı avının yasaklanmasını savunuyor.

Avrupa Çevre Komisyonu'nun planlara verdiği destek, Kasım ayında Panama'da yapılacak olan uluslararası zirve öncesinde elde edilen büyük bir başarı. 184 ülke ve kıtadan temsilciler, nesli tükenmekte olan türlerin ticaretiyle mücadele etmek için burada buluşacaklar. Komisyon Avrupa Birliği'nin bu müzakerelere olan bağlılığını geçen hafta oyladı.

Komisyon, filler, kaplanlar, aslanlar, jaguarlar, leoparlar ve kar leoparları için daha yüksek koruma statüsüne ek olarak, köpekbalıkları ve vatoz ticaretini de sıkı bir şekilde kontrol etmek istiyor. Çevre Komitesi ayrıca, Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeyi (CİTES) daha iyi uygulamak için ülkelerin daha fazla polis ve gümrük personeli görevlendirmesini istiyor. Ayrıca Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü'nü (WHO) vahşi hayvanlardan yapılan ilaçları reddetmeye çağırmalıdır.

Evcil hayvan listesi ve yasadışı üreme ve ticarete yaklaşım

Hayvanları Koruma Partisi'nin Avrupa genelinde izin verilen evcil hayvanların bir listesini oluşturma konusunda sunduğu önerisi de kabul edildi. Böyle bir 'olumlu liste' oluşturulduğunda, sadece listede yer alan hayvanlar evcil hayvan olarak tutulabilir. Birçok egzotik hayvan, doğası ve ihtiyaçları nedeniyle oraya ait değildir. Hayvanları Koruma Partisi ve hayvan koruma örgütlerinin yıllarca süren çabaları sayesinde, Hollanda'daki memeliler için böyle bir liste halihazırda hazırlanmıştır. Sonuç olarak, rakun ve serval gibi hayvanların yakında Hollanda'da tutulmasına veya ticaretinin yapılmasına izin verilmeyecek. Parti şimdi sürüngenler, amfibiler ve kuşlar için de aynı listenin oluşturulması konusunda hükümeti zorluyor.

Hayvanları Koruma Partisi'nin bu yaz Hollanda parlamentosunda kabul edilen diğer iki önerisi sayesinde, yasa dışı yollarla ithal edilen hayvanlar artık satılamıyor. Bu hayvanların yavrularıda, şimdiye kadar olduğu gibi artık yasal olarak alınıp satılamazlar. Hükümet, menşe beyanı hakkında şüphe duyulması durumunda hiçbir pazarlama izninin verilmemesini sağlamalıdır. 'Yaban hayatına karşı işlenen suçları' (yabanı hayvanların yasa dışı ticareti) ve nesli tükenmekte olan hayvan ve bitkilerden yapılan 'geleneksel' ilaçların ticareti de Adalet Bakanı, polis ve belediyeler arasında düzenli bir tartışma konusu haline gelecek.

Bu türler kötü durumda ve sayıları hala azalmakta. Hayvanları Koruma Partisi Avrupa Parlamento Üyesi Anja Hazekamp, artık çok geç olmadan azami önlem alınması gerektiğini ve bu konuda atılan adımların yasa dışı hayvan türlerinin ticaretiyle mücadelede önemli adımlar olduğunu söylüyor.