Steun voor verbod op commer­ciële handel en betere bescherming van wilde dieren


14 september 2022

Bedreigde wilde dieren als olifanten, grote katachtigen, roggen en haaien moeten de hoogste internationale beschermingsstatus krijgen. Voorstellen daartoe van onder meer de Nederlandse Partij voor de Dieren werden afgelopen week aangenomen door de Milieucommissie van het Europees Parlement. De voorstellen omvatten een verbod op commerciële handel in deze dieren, het invoeren van een Europese lijst van toegestane huisdieren, betere handhaving en het tegengaan van medicijnen die van deze wilde dieren zijn gemaakt. In het Nederlandse parlement kreeg de Partij voor de Dieren steun voor haar voorstellen om wildlife crime (de illegale handel in bedreigde dieren en planten) tegen te gaan.

Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren pleit samen met collega Caroline Roose voor een verbod op de jacht op de makohaai.

Dat de Europese Milieucommissie de plannen steunt, is een groot succes in aanloop naar de internationale top die in november gehouden wordt in Panama. Daar vergaderen vertegenwoordigers van 184 landen en continenten over het bestrijden van de handel in bedreigde diersoorten. Afgelopen week stemde de commissie over de inzet van de Europese Unie tijdens die onderhandelingen.

Behalve een hogere beschermingsstatus voor olifanten, tijgers, leeuwen, jaguars, luipaarden en sneeuwluipaarden, wil de commissie ook de handel in haaien en roggen streng controleren. Ook wil de Milieucommissie dat landen meer politieagenten en douanepersoneel inzetten om het verdrag over de internationale handel in bedreigde diersoorten (CITES) beter te handhaven. Daarnaast moet de Europese Unie een oproep doen aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om medicijnen die van wilde dieren gemaakt zijn af te wijzen.

Huisdierenlijst en aanpak illegale fok en handel

Ook het voorstel van de Partij voor de Dieren om in heel Europa een lijst van toegestane huisdieren in te voeren, is aangenomen. Door het invoeren van zo’n ‘positieflijst’ mogen alleen dieren die daarop vermeld staan nog als huisdier worden gehouden. Veel exotische dieren horen daar vanwege hun aard en behoeften niet bij. In Nederland kwam al eerder zo’n lijst tot stand voor zoogdieren, dankzij jarenlange inzet van de Partij voor de Dieren en dierenbeschermingsorganisaties. Dieren als wasberen en servals mogen daardoor binnenkort niet meer worden gehouden of verhandeld in Nederland. De partij maakt zich daar nu hard voor eenzelfde lijst voor reptielen, amfibieën en vogels.

Dankzij twee andere voorstellen van de Partij voor de Dieren die deze zomer werden aangenomen in het Nederlandse parlement, mogen dieren die illegaal zijn ingevoerd niet langer worden verkocht. Ook de nakomelingen daarvan kunnen niet meer legaal worden verhandeld, zoals tot nu toe wel het geval was. De regering moet er streng op toezien dat bij twijfel over de herkomst geen handelsvergunning meer wordt afgegeven. ‘Wildlife crime’ (de illegale handel in wilde dieren) en de handel in ‘traditionele’ medicijnen die gemaakt zijn van bedreigde dieren en planten zullen verder een vast gespreksonderwerp worden bij overleg tussen de Minister van Justitie, de politie en gemeenten.

“Het is slecht gesteld met deze diersoorten en hun aantallen zijn nog steeds dalende. Er moet eindelijk maximaal actie worden ondernomen voordat het te laat is,” aldus Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren. “Dit zijn belangrijke stappen om de handel in illegale diersoorten aan te pakken.”

Waar we voor staan

Biodiversiteit
Dierenrechten

Gerelateerde organisatie