Hollanda Hayvanları Koruma Parti­si’nden (PvdD) yeni bir başarı haberi daha: hayvan­ların taşınma süreleri azal­tılacak, daha sıkı kont­roller gelecek ve cezalar artacak


30 Ocak 2019

Transport time of live animals must be shortened, it is no longer permitted to bring animals to countries which do not meet European animal welfare standards and violations of the European Union’s (EU) animal transport rules must be dealt with more severely. This was advised in a report by the Agriculture Committee of the European Parliament last week, also at the initiative of the Dutch Party for the Animals.


Scared pigs during transport
(Jo-Anne McArthur, We Animals)

The so-called implementation report on animal transports by the Agriculture Committee says that transports with live animals – which can now take days to weeks – must be shortened. Better checks should be made on compliance with the rules issued by the EU to protect animals during transport. Carriers who do not observe those rules, resulting in serious animal abuse, must be sanctioned more severely and more consistently; for example by vehicle impoundment. Additionally, animals should no longer be transported to countries outside the EU if compliance with animal welfare rules cannot be guaranteed.

The implementation report was produced, also at the initiative of the Party for the Animals, in relation to serious and structural malpractices during animal transports in and from Europe. Party for the Animals MEP Anja Hazekamp also negotiated on the Agriculture Committee’s recommendations. “Better inspections and heavier sanctions for incorrect animal transports are urgently needed. It is of great importance that animal transports are dealt with in practice and not just on paper.”

European Commission refuses to protect animals


Party for the Animals MEP Anja Hazekamp

Animal protection organisations have submitted two hundred detailed reports to the European Commission since 2007. These state how animals are loaded onto overcrowded lorries, are often not able to stand up, and are transported in extreme temperatures. The reports also contain evidence of sick and wounded animals being transported, animal abuse, and lack of water facilities.

“All these malpractices are against EU regulations, yet the European Commission never took any action to better protect animals during transport. It is a disgrace,” according to Hazekamp.

Last summer, the MEP travelled to Croatia and Slovenia to inspect animal transports.

“The transports where animals were transported to countries outside the EU are the longest and the most horrendous ones. After travelling through Europe for days, the animals are transferred, often heavy-handed and in extreme heat, to ships with destinations far outside the EU. As soon as the animals cross the EU border, no one is concerned with their condition or feels responsible for their well-being. It is not just cruel – after all, they are live creatures who are conscious and have feelings – but it is also against the decision of the European Court. It stipulates that animals should be protected according to European regulations during their entire journey. This cannot be guaranteed at all, so for that reason transports to countries outside the EU must be prohibited,” according to Hazekamp.

Next to the recommendations approved by the Agriculture Committee last Thursday week, the Party for the Animals made more proposals. “For example to prohibit the transport of unweaned animals, such as two weeks’ old calves. In addition, we want to drastically reduce the number of animal transports. This can only be achieved if we keep fewer farmed animals and produce more locally. The Agriculture Committee did not agree.”

On the 14th of February next, the full European Parliament will vote on the Agriculture Committee’s recommendations in Strasbourg.

Canlı hayvanların taşınma süreleri azaltılacak, Avrupa hayvan refahı standartlarına uymayan ülkelere hayvan taşınması yasaklanacak ve Avrupa Birliği (AB) içerisinde canlı hayvan taşıma kurallarına uymayanları ağır cezalar bekliyor. Geçtiğimiz hafta Avrupa Parlamentosu Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, PvdD’nin inisiyatifi ile yapılan bir araştırma raporu sonucunda bu tavsiyelerde bulundu.


Taşınma sırasında korkulu anlar yaşayan domuz (Fotoğraf: Jo-Anne McArthur, We Animals)

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından Uygulama Raporu olarak adlandırılan, hayvan taşımacılığı konusundaki raporda, hali hazırda günlerce bazen haftalarca süren canlı hayvan taşıma prosedürünün kısaltılması gerktiği vurgulanıyor. Ayrıca AB tarafından, taşınmakta olan hayvanların refahı için belirlenmiş kuralların da uygulanıp uygulanmadığının da daha sık bir biçimde kontrol edilmesi gerektiğine değiniliyor. Kurallara uyulmaması sonucu hayvanların acı çekmelerine sebep olan taşımacıların da mesela, TIRlarına el koyulması gibi daha ağır cezalar alması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca hayvan refahının garanti edilemediği AB dışındaki ülkelere de hayvan gönderilmesi yasaklanmalı tavsiyesinde bulunuluyor.

Adı geçen uygulama raporu, Avrupa’dan yapılan canlı hayvan taşımacılığı sırasında ortaya çıkan acımasız ve temelden yanlış olan uygulamalarının sonucunda Hollanda Hayvanları Koruma Partisi’nin (PvdD) çabaları ve girişimi sonucunda oluştu. PvdD Avrupa Parlamenteri Anja Hazekamp komisyona raporun oluşturulması aşamasında tavsiyeler verdi ve müzakerelerde bulundu. “Hayvan taşımacılığına daha sıkı kontroller ve daha ağır cezalar getirilmesi şart. Şimdiki adım bu sektörün sadece kağıt üzerinde değil, fiilen de kurallara uygun işlemesini sağlamak.”

Avrupa Komisyonu hayvanları korumayı reddediyor


Hollanda Hayvanları Koruma Partisi Avrupa Parlamenteri Anja Hazekamp

Hayvan hakları örgütleri Avrupa Komisyonu’na bu konuda 2007’den beri ikiyüz tane çok detaylı rapor sundular. Bu raporlarda hayvanların nasıl tıklım tıklım TIRlarda taşındığı, çoğu zaman ayakta dahi duramadıkları ve aşırı sıcaklıklarda taşındığına yer verildi. Bu raporlarda ayrıca hasta ve yaralı hayvanların taşındığının, hayvanlara işkence edildiğinin ve yetersiz su bulundurulduğunun kanıtları da yer alıyor.

Hazekamp “Bu olayların her biri AB yasalarına ters düşüyor, ama buna rağmen Avrupa Komisyonu tüm bu zaman zarfı içerisinde hayvanların daha iyi şartlarda taşınması için hiçbir önlem almadı. Bu büyük ayıptır,” diye belirtiyor.

Avrupa Parlamenteri geçtiğimiz yaz hayvan taşımacılığını kontrol etmek amacıyla Hırvatistan ve Sırbistan’ı ziyaret etmişti.

Hazekamp “Hayvanların Avrupa dışına gönderildiği vakalar en uzun ve korkunç olanları. Avrupa içerisinde günlerce tıka basa dolu TIRlarda taşındıkları yetmezmiş gibi, oradan da AB dışına gönderilmek üzere, çok kötü muameleye maruz kalarak, yine tıklım tıklım dolu ve aşırı sıcak konteynerlerin içinde gemilere yükleniyorlar. AB dışına çıktıkları anda zaten tüm kontrol kalkıyor ve hayvanların durumlarının nasıl olduğu konusunda kimse de sorumluluğu üstlenmiyor. Duyguları olan ve bilinçli canlılara yapılan bu muamele sadece acımasızca değil, aynı zamanda Avrupa Divanı’nın beyanına da aykırı düşüyor. Beyanda Avrupa yasalarına göre hayvanların refahının tüm yolculuk boyunca AB kurallarına göre sağlanmasının zorunlu olduğu belirtiliyor. Bunun sağlanması maalesef hiçbir şekilde mümkün değil. Bu nedenle hayvanların AB dışında taşınması yasaklanmalı.” diye ekliyor.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’nun verdiği tavsiyelere ek olarak PvdD başka önerilerde de bulundu. “Mesela sütten kesilmemiş 2 haftalık danaların taşınması da yasaklanmalı. Ayrıca taşınan hayvan sayısının da gözle görülür şekilde de azaltılmasını talep ediyoruz. Bu da ancak daha az hayvancılık endüsrtisi ve daha yaygın yerel hayvancılıkla mümkün. Komisyon bu konudaki tavsiyelerimizle hemfikir değil.

Tam kadro Avrupa Parlamentosu 14 Şubat’ta Strazburg’da Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’nun önergelerini oylayacak.